Μητρώο Γεγονότων

favicon

Η διάρκεια ζωής της επιχείρησης είναι αόριστη.  Θεωρείται, όχι άδικα, ένας ζωντανός οργανισμός που ενδέχεται να ζήσει λίγα χρόνια μπορεί όμως να ζήσει και πάρα πολλά. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις αλλάζουν διοικήσεις και σήμερα λειτουργούν και διευθύνονται από την 3η ή την 4η γενιά. Read more

Κύκλος Ζωής Προϊόντος και R&D

favicon

Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος  (product life cycle) αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και χρήσιμα εργαλεία του τμήματος Marketing μιας επιχείρησης.

Ορίζεται ως το χρονικό εκείνο διάστημα από την είσοδο του προϊόντος στην αγορά,  μέχρι και την οριστική απόσυρσή του. Read more

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: Ορισμός, Διάρθρωση, Διαχρονική Εξέλιξη & Σχέση με το Α.Ε.Π.

favicon

Το Δημόσιο Χρέος είναι μια επίκαιρη φράση. Πολλοί θεωρούν ότι το Δημόσιο χρέος είναι πολύ απλά, πόσα χρήματα χρωστάει το Δημόσιο, δηλαδή το Ελληνικό Κράτος στους Πιστωτές του (που μπορεί να είναι άλλα Κράτη, Ιδιώτες, Ξένες Τράπεζες). Read more

Αξιολόγηση Εναλλακτικών Τρόπων Πληρωμής στο Λιανεμπόριο Τροφίμων ΙΕΛΚΑ

favicon

Το ΙΕΛΚΑ πραγματοποίησε πρόσφατα μελέτη η οποία αξιολογεί τους δύο εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής στο λιανεμπόριο τροφίμων – πιστωτικές κάρτες και μετρητά – και στην αξιολόγηση των συνεπειών από τη μεταβολή των ποσοστών πραγματοποίησης συναλλαγών με κάθε ένα από τα δύο μέσα πληρωμής, καθώς και τον ρόλο που παίζουν τα διάφορα κόστη όπως οι διατραπεζικές προμήθειες. Read more

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) – Μεταβλητές & Τρόποι Υπολογισμού

favicon

Στο σημερινό άρθρο θα προσεγγίσουμε τη σημαντική έννοια του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.).

Ποια είναι η σημασία του και πως υπολογίζεται; Ποιες είναι οι βασικές μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη; Ποιοι είναι οι τρόποι αριθμητικού του προσδιορισμού;  Read more