Τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα του Επαγγελματισμού

Επαγγελματισμός ορίζεται ως η συμπεριφορά με χαρακτηριστικά τη συνέπεια, τη συστηματικότητα, την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα για την άσκηση κάποιου επαγγέλματος ή για την εκτέλεση μιας εργασίας, ή αλλιώς η τήρηση ενός ηθικού, δεοντολογικού και επαγγελματικoύ κώδικα. Read more

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών ή Κόκκινα Δάνεια, Αναδιάρθρωση Οφειλών και η Ευκαιρία Επανεκίνησης των Επιχειρήσεων

Μια νέα ευκαιρία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε αποτελούν οφειλές από άλλες αιτίες, δίνει ο Νόμος 4469/2017 που δημοσιεύτηκε στις 3 Μάιου 2017 και θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 3 Αυγούστου. Read more