Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR!

Στις 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR,  περί ιδιωτικού απορρήτου, ο οποίος θέτει νέο παγκόσμιο πρότυπο για τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου, ασφάλειας και συμμόρφωσης. Read more