Διαμεσολάβηση, μία σύγχρονη διαδικασία με ιδιότητα κοινωνικού αγαθού

favicon

Η διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος εξωδικαστικής/εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, μια διαδικασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως με συμφωνία να λύσουν την διαφορά τους, με την βοήθεια ενός αμερόληπτου και ανεξάρτητου, ειδικά εκπαιδευμένου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, χωρίς να καταφύγουν στα δικαστήρια. Read more

Social Media and Business

favicon

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί… followers».

Στην εποχή του Διαδικτύου και της κοινωνικής δικτύωσης τίποτα δεν μένει πια το ίδιο – ούτε καν οι προσφωνήσεις!  Το Facebook, το Twitter, το YouTube και άλλα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας εκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο, σε βασικούς τομείς όπως η ψυχαγωγία, η ενημέρωση και η επαφή με φιλικούς κύκλους. Read more

Αλγόριθμος WAGNER-WHITIN

favicon

Το πρόβλημα του προγραμματισμού παραγωγής, σε μία επιχείρηση, παίρνει πολλές μορφές, ανάλογα με τις συνθήκες της ζήτησης και της παραγωγικής ικανότητας. Η ζήτηση δεν είναι σχεδόν ποτέ σταθερή, ενώ η επιχείρηση δεν μπορεί πάντοτε να εκμεταλλευτεί, πλήρως, το παραγωγικό της δυναμικό. Read more

Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο 2007- 2015

favicon

Ένας από τους σημαντικότερους Δείκτες ποσοτικής μέτρησης Οικονομικών Μεγεθών είναι και ο Δείκτης Κύκλου εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο. Ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του Δείκτη Αξίας Λιανικών Πωλήσεων, ο οποίος καταρτίζονταν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία από το 1963 μέχρι το 2005.

Ξεκινώντας την ανάλυση μας θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε κάποια επιπλέον στοιχεία του Δείκτη, αναφορικά με τον σκοπό και τα χαρακτηριστικά του.   Read more

2000 – 2014: Οικονομικές Επιπτώσεις σε Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού και κύριων Ανταγωνιστριών Χωρών

favicon

Με έναυσμα τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία για τις οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία για το 2014, από τον οργανισμό World Travel and Tourism Council (WTTC), θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη σημαντικότητα των επιπτώσεων αυτών, συγκριτικά με άλλες ανταγωνίστριες χώρες για το τελευταίο αυτό έτος, καθώς και σε βάθος 14ετίας.  Read more

Δείκτης Προσφοράς Χρήματος Μ3

favicon

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους δείκτες χρήματος Μ1, Μ2 και ειδικότερα στον Μ3 και στη σημαντική μείωση που παρουσιάζουν.

Τι σημαίνουν όμως αυτοί οι δείκτης; Στο άρθρο μας, θα επεξηγήσουμε τι αντιπροσωπεύει ο καθένας και θα αναλύσουμε τη διάρθρωση του σημαντικότερου, του Μ3, κατά τους τελευταίους 16 μήνες.

Ουσιαστικά και οι τρείς Δείκτες εκφράζουν «την προσφορά μορφών χρήματος». Read more