Η Περίπτωση των 3Α Εργαζομένων!Αίτια & Κόστη Αποχώρησης!Η Διαχείριση τους

favicon

Ξεκινώντας το σημερινό άρθρο θα θέλαμε καταρχήν να αναφέρουμε κάποια νούμερα αναφορικά με τη σημερινή ανεργία στη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με μήνα Αύγουστο του 2016 η εγγεγραμμένη ανεργία ανήλθε σε 23,3% με τους εγγεγραμμένους άνεργους να ανέρχονται σε 1.126.455 άτομα και το  σύνολο των απασχολουμένων σε 3.687.465 άτομα. Read more

Εργασιακές Συγκρούσεις – Αιτίες – Συνέπειες – Μέθοδοι & Τεχνικές Διαχείρισης

favicon

Η ύπαρξη συγκρούσεων μεταξύ των μελών μιας ομάδας ή μεταξύ διαφορετικών ομάδων του ίδιου Οργανισμού αποτελεί καθημερινό φαινόμενο και ίσως κρίνεται και ως φυσιολογικό και αναμενόμενο στα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης. Read more