Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων: Απαραίτητο Εργαλείο στα χέρια των ιδιοκτητών ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές

guest

Η λειτουργία των επαγγελματικών χώρων και εν γένει όλη η οικονομική δραστηριότητα στηρίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο και ουσιαστικό παράγοντα, τον πελάτη. Η παρουσία του και οι οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιεί είναι αυτές που καθορίζουν την ευημερία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Read more

Κλάδος Αρτοζαχαροπλαστικής. Η συμβολή της “Linas Bakery”

favicon

Στο σημερινό αφιέρωμα οι BizExperts θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον κλάδο της Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής και να προσδιορίσουμε τα προβλήματα και τις προοπτικές που υπάρχουν. Read more

Η Αποτίμηση της Αξίας Επιχειρήσεων ως Βάση Διαπραγμάτευσης για Πώληση

favicon

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για την οικονομική κρίση η οποία αποτελεί την αιτία των ‘δεινών’ της οικονομικής συμπεριφοράς των ανθρώπων και επιχειρήσεων.

Σήμερα θα αναφερθούμε στην πρόθεση που εκδηλώνουν οι επιχειρηματίες για πώληση των επιχειρήσεων τους με την προσδοκία να κάνουν μια υπερήφανη έξοδο από το επιχειρείν αποκομίζοντας κάποιο όφελος ή να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα από το προϊόν της πώλησης για άλλες επενδύσεις σε διαφορετικό ή ακόμη και στον ίδιο κλάδο.

AHTKC3ACAN1Q1A5CA5OAC7FCAZKMHYGCAKIZ031CAJ7CU8WCA35WOA2CAPY2U7KCACK9A84CA5AE0OLCAPWTHX4CA0I1X9ICAQCC0G0CAJ2NXM3CAZCZ3B0CAL4D5ZECA0QH0M8CA3T92R4CABUPIP8CAW31W5R

Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται το ενδιαφέρον επενδυτών για αγορά οι ιδιοκτήτες ή οι μέτοχοι επιχειρήσεων θέτουν μη ορθολογικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Pepperdine, 1 στις 3 περιπτώσεις αγοροπωλησίας επιχειρήσεων, ναυαγεί λόγω της τεράστιας διαφοράς ανάμεσα στην προσφερόμενη και την προτεινόμενη τιμή, η οποία προκύπτει λόγω έλλειψης μελέτης αποτίμησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για το κλείσιμο της ψαλίδας.

Είναι γεγονός ότι η αποτίμηση μιας εταιρίας αποτελεί δύσκολη υπόθεση  δεδομένης της φύσης της, της προσέγγισης και εκτίμησης των μελλοντικών οικονομικών επιδόσεων της, της σύγκρισης της με ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου κ.α.. Επίσης όταν υφίσταται μελέτη αποτίμησης ως βάση διαπραγμάτευσης, οι επαγγελματίες του είδους (Experts) που είναι Οικονομολόγοι, Ορκωτοί  δεν χρησιμοποιούν απαραιτήτως τον ίδιο τύπο για τον προσδιορισμό της αξίας της εταιρείας.

Στην πραγματικότητα, οι μέθοδοι για την αποτίμηση των επιχειρήσεων ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ ιδιωτικών εταιριών συμβούλων, Ορκωτών ελεγκτών, Τραπεζών, επενδυτικών οίκων. Οι μέθοδοι αποτίμησης είναι συγκεκριμένες και ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

1.Κεφαλαιοποίησης των μελλοντικών κερδών.

2.Του μέσου όρου της τρέχουσας αξίας των λειτουργικών στοιχείων και της αξίας των κεφαλαιοποιημένων κερδών.ABHFBYXCA5HBL71CAQ9UZDHCA8O53BPCAT000PJCAQAFHF5CABCPUYFCABEESS5CA6RKVBQCADGJR8KCA38O2PPCA66R1ILCAKQN9LVCARSB2U1CAZS3Y33CA5ZIAQ8CANU0ZKLCA5AXX1OCAJW39P0CA98EDD5

3.Της παρούσας αξίας της υπέρ προσόδου.

4.Της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας.

5.Του μέσου όρου των κεφαλαιοποιημένων κερδών και της Πραγματικής καθαρής θέσης της επιχείρησης.

5.Ο τύπος του Schmalenbach (όπου υπεισέρχεται και η απόσβεση του goodwill).

6.Ο τύπος Fidex.

7.Του γινομένου της υπέρ προσόδου επί τα έτη της προβλεπόμενης διάρκειας της.

8.Της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αξίας των μετοχών Εισηγμένων Εταιριών που δεν διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο).

Κάποιοι βασίζονται στις προσεγγίσεις της αγοράς κάποιοι άλλοι στην αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Οι BizExperts σήμερα σας προτείνουμε κάποια βήματα προκειμένου ο επιχειρηματίας ή η επιχείρηση να είναι έτοιμη όταν εκδηλωθεί η πρόθεση για πώληση ή όταν δεχθεί προσφορά για αγορά από κάποιον επενδυτή.

Ετοιμάστε μια μελέτη αποτίμησης απευθυνόμενοι στους Εxpert του είδους.

Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ικανότητες, ούτε τις ίδιες επιστημονικές γνώσεις. Ο Expert του είδους θα διαγνώσει ποιος τύπος αποτίμησης ταιριάζει και συμφέρει να εφαρμοστεί για την επιχείρησης σας, που θα αποτελεί και τη βάση διαπραγμάτευσης με τους εν δυνάμει αγοραστές, χωρίς να τίθεται υπό αμφισβήτηση η προσέγγιση από τους τελευταίους. Όπως προαναφέραμε οι αποτιμήσεις γίνονται με συγκεκριμένους τρόπους.

k22Η αποτίμηση μιας επιχείρησης βοηθά, οι προσδοκίες του επιχειρηματία να γίνουν ρεαλιστικές.

Η αξία της επιχείρησης σας δεν πρέπει να βασίζεται στον συναισθηματισμό.

Σε πολλές περιπτώσεις η συναισθηματική αξία του επιχειρηματία ενδέχεται να διογκώνει την πραγματική αξία της επιχείρησης.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η δική σας συναισθηματική αξία για την επιχείρηση που δημιουργήσατε δεν ενδιαφέρει καθόλου τον αγοραστή. Μπορεί όμως να ‘μετονομαστεί’ και  να μετατραπεί σε υπεραξία και να υπολογιστεί στην τελική εκτίμηση. Ζητείστε από τους Experts που ανέλαβαν την μελέτη να αποτιμήσουν και άυλα στοιχεία όπως φήμη και πελατεία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ικανοποιηθεί η συναισθηματική αξία που αισθάνεστε.

Να γνωρίζετε ότι οι αποτιμήσεις των εταιριών όταν υφίστανται εκτιμώνται θετικά από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, γιατί δείχνουν καταρχήν τη σοβαρότητα και το σεβασμό του ίδιου του επιχειρηματία προς την επιχείρηση του, αποκλείοντας ή έστω μειώνοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης αόριστων και παράλογων απαιτήσεων.

Να θυμάστε πάντα ότι οι επενδυτές δεν αγοράζουν ποτέ αόριστα και χωρίς βάση διαπραγμάτευσης. Όταν θα σας ζητήσουν να καθορίσετε και το τίμημα της πώλησης να είστε προετοιμασμένοι να απαντήσετε και στο ερώτημά τους:

Γιατί εκτιμάται τόσο η επιχείρηση;

Ουσιαστικά θα σας ζητήσουν να αιτιολογήσατε τον τρόπο που υπολογίσατε την αξία. Αν δεν είστε έτοιμοι να απαντήσετε τότε χάνετε κατ` ελάχιστον μια ευκαιρία να καθίσετε με τον επενδυτή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κατά μέγιστο ένα καλό κέρδος από την υπεραξία που θα είχε η ολοκλήρωση της πώλησης. Μη θέτετε αόριστες τιμές, να τις στοιχειοθετείτε με στοιχεία. Μια μελέτη αποτίμησης αξίας αποτελεί τη βάση που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την αξία της επιχείρησης σας, αλλά και τον αγοραστή να κατανοήσει καλύτερα τη διάρθρωση της αξίας αυτής.

Ακούστε τις συμβουλές των Knowledge συνεργατών σας πριν την πραγματοποίηση της μελέτης αποτίμησης, καθώς μπορούν να σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε την αξία της επιχείρησης, τόσο με τεχνικές συμβουλές (την ορθή απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων), όσο και με θεωρητικές συμβουλές (την άμεση δημιουργία SWOT ANALYSIS ή μίας PEST ανάλυσης που αποδίδουν μια υπεραξία στην επιχείρηση).

Μία πώληση λαμβάνει υπόψη της πάντα μικροοικονομικά και μακροοικονομικά δεδομένα (τις συνθήκες του κλάδου, της τοπικής οικονομίας, της οικονομίας της χώρας, τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης)  τα οποία επηρεάζουν την τελική τιμή. Τα παραπάνω δεδομένα δεν υπολογίζονται στην άμεση αποτύπωση της αξίας της επιχείρησης, αλλά σας προτείνουμε να συνυπολογιστούν με στόχο η προσέγγιση της αξίας να γίνει πιο ρεαλιστική.

Οι BizExperts θεωρούμε ότι ο σκοπός της επιχείρησης είναι η δημιουργία κερδών και  υπεραξιών. Με την υλοποίηση μιας μελέτης αποτίμησης της επιχείρησης ο επιχειρηματίας έχει πάντα μια σαφή ένδειξη της αξίας της και μια βάση διαπραγμάτευσης για μελλοντική πώληση.

ISO50001

favicon

Το Πρότυπο ISO 50001 προσφέρει στις Επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια καταγεγραμμένη στρατηγική για την αποδοτικότερη μείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης. Προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος διαχείρισης της ενέργειας και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης.  Read more

Pyramid Principle: Μέθοδος Ανάπτυξης της Λογικής Σκέψης

favicon

Η μέθοδος Pyramid Principle (Αρχή της Πυραμίδας) της Barbara Minto αποτελεί τη δυναμική εκείνη διαδικασία που οργανώνει τη σκέψη, τη συμβουλή, την ανάλυση με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσει  τη λογική εκείνη δομή που γίνεται γρήγορα κατανοητή, εύκολα ανακαλείται στη μνήμη και ταυτόχρονα μπορεί να προσελκύσει τον αναγνώστη ή τον ακροατή. Read more