Virtual Business

favicon

Με την προκήρυξη των ΕΣΠΑ δίνεται η δυνατότητα κυρίως σε νέους ανθρώπους να ‘επιχειρήσουν’

Πολλοί όμως αναρωτιούνται αν η σημερινή οικονομική συγκυρία είναι κατάλληλη για επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν επενδύσεις, είτε σε κτήρια (νέες κατασκευές, ανακατασκευές ή μισθώσεις εγκαταστάσεων που απαιτούν κεφάλαια για ανακαινίσεις), είτε σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Ο επιχειρηματικός φόβος λοιπόν είναι διάχυτος, ενώ η πιθανότητα αποτυχίας και απώλειας των επενδυμένων κεφαλαίων είναι μεγάλη.

Οι BizExperts εκτιμούμε ότι το ‘επιχειρείν’ είναι κάτι ζωντανό, δε σταματάει ποτέ και υφίσταται σε όλες τις φάσεις τις οικονομίας (κρίση, ύφεση, ανάκαμψη ανάπτυξη) ακόμη και σε εποχές γεγονότων Μαύρου Κύκνου (https://bizexperts.eu/η-θεωρία-του-μαύρου-κύκνου/).

Πως όμως μπορεί να συνδυαστεί η έναρξη και η άσκηση  επιχειρηματικής δραστηριότητας  με ταυτόχρονη  ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων απώλειας των επενδυμένων κεφαλαίων ;

Στο σημερινό μας άρθρο θα σας παρουσιάσουμε την έννοια της virtual business (εικονική επιχείρηση) που ίσως αποτελεί την απάντηση  στο παραπάνω ερώτημα.

hands-businesswoman-weaving-virtual-business-network-dark-background-62180414Εικονική επιχείρηση είναι αυτή που λειτουργεί με πολύ περιορισμένη φυσική παρουσία. Ουσιαστικά έχει μικρή ή και καθόλου φυσική δομή και βασίζεται στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων της. Συχνά αυτοί οι μη συμβατικοί οργανισμοί χτίζονται από το μηδέν, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν από μια υπάρχουσα παραδοσιακή φίρμα (brand) μέσω του outsourcing όπου γίνονται εφικτές, οι περισσότερες ή όλες, οι λειτουργίες μιας επιχείρησης, όπως σχεδιασμός, η παραγωγή, τοmarketing, οι πωλήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Σε μια πιο προηγμένη μορφή του το outsourcing κάνει δυνατό το χτίσιμο μιας εικονικής επιχείρησης με έναν μόνο εργαζόμενο, τον επιχειρηματία μόνο.

Ποια όμως είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου;

Χαμηλό κόστος εκκίνησης: Μια εικονική επιχείρηση δεν θα απαιτήσει τα έξοδα εκκίνησης που θα απαιτούσε γενικά μια συμβατικής επιχείρηση.

Χαμηλά γενικά έξοδα: Οι παραδοσιακές συμβατικές εταιρείες αναγκάζονται να διατηρούν γραφεία. Οι εικονικές επιχειρήσεις εξαφανίζουν  το κόστος των ακινήτων. Αυτό τους δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς τα μειωμένα κόστη μεταφράζονται σε  χαμηλότερες τιμές των προϊόντων  για τους καταναλωτές.

Πρόσβαση 7 ημέρες επί 24 ώρες: Σε αντίθεση με τις συμβατικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το προκαθορισμένο ωράριο λειτουργίας τους από την Κρατική Νομοθεσία, η εικονική επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί  7 ημέρες την εβδομάδα επί 24 ώρες γεγονός που της δίνει ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.Blue and white Earth Globe connected with three computer mouses.

Πρόσβαση σε μεγαλύτερες αγορές: Μία εικονική επιχείρηση μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με εν δυνάμει πελάτες και προμηθευτές που βρίσκονται σε όλη τη χώρα ή τον κόσμο. Η χρήση των socialmedia, e-mail, φαξ, instantmessaging, δεδομένων και videoconference, κάνουν γνωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Εκτός των παραπάνω στα θετικά της λειτουργίας μιας εικονικής επιχείρησης αναφέρονται επιγραμματικά τα παρακάτω:

  • 2327784_origΧαμηλότερο κόστος συγκέντρωσης πληροφοριών και κόστη ερευνών
  • Χαμηλότερο κόστος διαπραγματεύσεων και κόστος διακανονισμών
  • Ευελιξία στα αγορά και προμήθεια προϊόντων
  • Δυνατότητα παράκαμψης των ενδιάμεσων (disintermediation: αποδιαμεσολάβηση)
  • Ευκολία στη δημιουργία και παραγωγή νέων προϊόντων
  • Χωρίς περιορισμούς το βάθος των πληροφοριών που προσφέρονται στους εν δυνάμει πελάτες
  • Βελτιωμένη εστίαση στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας

Η λειτουργία όμως μιας εικονικής επιχείρησης έχει και προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που αναφέρονται στη παραγωγικότητα και την υποκίνηση των εργαζομένων (αν υπάρχουν) ή εξωτερικών συνεργατών της. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν:

Ασθενής επικοινωνίας. Το προσωπικό μιας εικονικής επιχείρησης πρέπει να μάθει να βασίζεται σε εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Google Chat, και το Skype. Με την online επικοινωνία, είναι πολύ εύκολο να αποσιωπηθούν λεπτομέρειες. Η λύση στην ασθενή επικοινωνία είναι η καθιέρωση έγγραφων αιτημάτων ή αναφορών.

Δυσκολία συντονισμού των καθηκόντων. Λιγότερο άμεσες μορφές επικοινωνίας, όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω δεν παραχωρούν τη θέση τους σε επίσημες μορφές συντονισμού των έργων της εταιρείας. Επιμελής παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων και η συχνή και στενή επαφή με τα μέλη της ομάδας είναι το κλειδί για τη διαχείριση των καθηκόντων.

Εταιρική Κουλτούρα. Οι εικονικές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και εκτεθειμένες σε φτωχή εταιρική κουλτούρα. Η λύση είναι ο ιδρυτής της εικονικής επιχείρησης να αναπτύξει μια εταιρική κουλτούρα και να την μεταδώσει στα μέλη της ομάδας ή τους εξωτερικούς του συνεργάτες.

Επιχειρηματικός στιγματισμός. Η επιχείρηση στιγματίζεται επειδή απλά είναι εικονική. Πολλοί θα σκεφτούν ότι δεν είναι μια πραγματική επιχείρηση και ότι δεν θα λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Η λύση στον επιχειρηματικό στιγματισμό είναι η δημιουργία και καθιέρωση ενός brandname, η ανάρτηση αναφορών από ικανοποιημένους πελάτες στο web-site, η ανάρτηση των διαδικασιών της επιχείρησης στοιχεία που βοηθούν στην εξάλειψη και εξαφάνιση του στιγματισμού.

Στο σημερινό άρθρο μας προσεγγίσαμε την λειτουργία μιας VirtualBusiness (Εικονικής Επιχείρησης). Ο τύπος αυτός των επιχειρήσεων  αποτελεί το παρόν και το μέλλον της επιχειρηματικότητας. Αν σχεδιαστούν και λειτουργήσουν σωστά τότε παρέχουν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που κάνουν τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας.

Write a Comment