Καταθέσεις Ελλάδος ανά νομό

favicon

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης και ανάλυσης της οικονομικής πραγματικότητας εκδίδει πληθώρα πληροφοριών σε τακτά χρονικά διαστήματα,  από το τμήμα των Ειδικών Μελετών.

Σε ετήσια και τριμηνιαία βάση δημοσιεύει το Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας. Μέρος αυτού του πληροφοριακού υλικού είναι και οι καταθέσεις ανά νομό που διατηρούνται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός Ελλάδος.

Η επιλογή του άρθρου έγινε γιατί οι καταθέσεις αποτελούν ένα αξιόλογο και σημαντικό δείκτη της οικονομικής ευμάρειας μίας χώρας.

Τι συμβαίνει όμως σε τοπικό επίπεδο, στους ελληνικούς νομούς; Όλοι συνεισφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα στη συνολική διαμορφωμένη εικόνα της χώρας; Υπάρχει άραγε διαφοροποίηση και πως εξελίσσετε αυτή;

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος τα υπόλοιπα των καταθέσεων με 31/12/2014, ανά νομό και σε σύνολο 54 νομών, είχαν ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (υπόλοιπα με 31/12/2014)

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ

 

 

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 

 
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

   

REPOS

ΟΨΕΩΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 69797,6 69584,2 12879,3 14989 41715,9 213,4
2 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5160,8 5160,8 641,9 1662,5 2856,4 0
3 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1424,5 1424,5 159,3 509,4 755,8 0
4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7502,9 7502,9 1038,5 2147,6 4316,8 0
5 ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1742,5 1742,5 95 680,8 966,7 0
6 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1070,9 1070,9 114,5 376,3 580,1 0
7 ΕΥΟΙΑΣ 1945,4 1945,4 113,8 706,8 1124,8 0
8 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 157,6 157,6 7,1 72,2 78,3 0
9 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1580,2 1580,2 97,6 618,3 864,3 0
10 ΦΩΚΙΔΟΣ 312,1 312,1 20,5 118,5 173,1 0
11 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1109,1 1109,1 72,5 383,5 653,1 0
12 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1305,6 1305,6 66,2 458,2 781,2 0
13 ΑΧΑΙΑΣ 3171,6 3171,6 241 1049,2 1881,4 0
14 ΗΛΕΙΑΣ 1227,9 1227,9 63,5 475,9 688,5 0
15 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1599,2 1599,2 132,4 549 917,8 0
16 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1126,3 1126,3 45,4 433,4 647,5 0
17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1814,8 1814,8 83,1 685,3 1046,4 0
18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 426,7 426,7 40,1 156,4 230,2 0
19 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1062,9 1062,9 103,8 410,5 548,6 0
20 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 582,3 582,3 36,6 219,7 326 0
21 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 327,8 327,8 23,9 127,7 176,2 0
22 ΑΡΤΑΣ 686,7 686,7 47,7 237,4 401,6 0
23 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 628,6 628,6 32,9 202,6 393,1 0
24 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2181,6 2181,6 155,7 653,3 1372,6 0
25 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 659,8 659,8 25,9 248,8 385,1 0
26 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 972,2 972,2 62 383,1 527,1 0
27 ΛΑΡΙΣΑΣ 2963,4 2963,4 305,3 1031,3 1626,8 0
28 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2009 2009 155,8 681,4 1171,8 0
29 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1377,1 1377,1 94 455,3 827,8 0
30 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 375,4 375,4 24,2 128,3 222,9 0
31 ΔΡΑΜΑΣ 1145,8 1145,8 73,8 341,7 730,3 0
32 ΗΜΑΘΙΑΣ 1186,6 1186,6 102,4 410 674,2 0
33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14619,3 14619,3 1639,9 3924,6 9054,8 0
34 ΚΑΒΑΛΑΣ 1559,2 1559,2 130 470,2 959 0
35 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 603,7 603,7 47,8 181 374,9 0
36 ΚΙΛΚΙΣ 566 566 32,2 225,5 308,3 0
37 ΚΟΖΑΝΗΣ 1673,2 1673,2 111,6 531,6 1030 0
38 ΠΕΛΛΑΣ 1185,8 1185,8 78,9 420,7 686,2 0
39 ΠΙΕΡΙΑΣ 1117,8 1117,8 82,5 375,3 660 0
40 ΣΕΡΡΩΝ 1748,1 1748,1 98,7 604,8 1044,6 0
41 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 494,8 494,8 61,3 155,8 277,7 0
42 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 828,9 828,9 66,5 356,6 405,8 0
43 ΕΒΡΟΥ 1596,9 1596,9 100,9 540,4 955,6 0
44 ΞΑΝΘΗΣ 906,4 906,4 83,2 297,1 526,1 0
45 ΡΟΔΟΠΗΣ 846,6 846,6 69,1 317,6 459,9 0
46 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2346,6 2346,6 250,2 809,7 1286,7 0
47 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1932,6 1932,6 224,3 733,9 974,4 0
48 ΛΕΣΒΟΥ 1295,5 1295,5 71,6 451,3 772,6 0
49 ΣΑΜΟΥ 453,1 453,1 26,4 173,2 253,5 0
50 ΧΙΟΥ 976,1 976,1 43,9 279,7 652,5 0
51 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3427 3427 408,5 1103,6 1914,9 0
52 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 928,8 928,8 69 339,4 520,4 0
53 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 809,9 809,9 74,8 311,4 423,7 0
54 ΧΑΝΙΩΝ 1734 1734 146,7 584,2 1003,1 0
               
  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 160285,2 160071,8 21073,7 44791 94207,1 213,4

(πηγή Τράπεζα Ελλάδος)

*Σύνολο Καταθέσεων= Όψεως + ταμιευτηρίου + Προθεσμίας.

**Γενικό Σύνολο       = Σύνολο καταθέσεων + Repos.

 

Στα παραπάνω στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος διαπιστώνουμε ότι σε 16 νομούς της χώρας είναι συγκεντρωμένες το 80,35% των καταθέσεων. Αυτοί οι νομοί, όπως απεικονίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2, είναι οι εξής:

Αττικής. Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Αχαΐας, Λάρισας, Δωδεκανήσου, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Εύβοιας, Κυκλάδων, Μεσσηνίας, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, Χανίων  Κοζάνης και Κορινθίας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

ποσά σε εκατ € Ποσοστό

συνόλου καταθέσεων

1 ΑΤΤΙΚΗΣ 83.885,80 52,34%
2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.619,30 9,12%
3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.427,00 2,14%
4 ΑΧΑΙΑΣ 3.171,60 1,98%
5 ΛΑΡΙΣΑΣ 2.963,40 1,85%
6 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.346,60 1,46%
7 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.181,60 1,36%
8 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.009,00 1,25%
9 ΕΥΟΙΑΣ 1.945,40 1,21%
10 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.932,60 1,21%
11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.814,80 1,13%
12 ΣΕΡΡΩΝ 1.748,10 1,09%
13 ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.742,50 1,09%
14 ΧΑΝΙΩΝ 1.734,00 1,08%
15 ΚΟΖΑΝΗΣ 1.673,20 1,04%
16 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.599,20 1,00%
  ΣΥΝΟΛΑ 128.794,10 80,35%

*Στην Αττική συμπεριλαμβάνονται η Νομαρχία Αθηνών, Ανατολικής Αττικής Δυτικής και Πειραιώς.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον ΠΙΝΑΚΑ 2 οι συγκεκριμένοι νομοί διατηρούν σύνολο καταθέσεων 128,7δις€. Από το σύνολο αυτό, ο νομός Αττικής διατηρεί 83,88δις € που αντιστοιχεί στο 52,34% του συνόλου των καταθέσεων της χώρας και ο Νομός Θεσσαλονίκης διατηρεί 14,6δις€ που αντιστοιχούν στο 9,12% του συνόλου των καταθέσεων της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι καταθέσεις όψεως που τηρούνται στον Νομό Αττικής και χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ανέρχονται σε 14,7δις€, ενώ στο νομό Θεσσαλονίκης ανέρχονται 1,63δις€. Συγκεντρωτικά, στους δύο παραπάνω νομούς διατηρούνται 98,5δις € που αντιστοιχούν στο 61,64% του συνόλου των καταθέσεων.

Στο ΠΙΝΑΚΑ 3 που ακολουθεί ξεχωρίζουν 20 νομοί που διατηρούν το 23,5δις€ και ποσοστιαία συγκεντρώνουν το 14,71% του συνόλου των καταθέσεων της χώρας. Αυτοί είναι οι νομοί, Έβρου, Φθιώτιδος, Καβάλας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Λέσβου, Ηλείας, Ημαθίας, Πέλλας, Δράμας, Λακωνίας, Πιερίας, Αργολίδος, Βοιωτίας, Κέρκυρας, Χίου, Καρδίτσας, Λασιθίου, Ξάνθης, Ροδόπης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

 ποσά σε εκατ € Ποσοστό

συνόλου καταθέσεων

1 ΕΒΡΟΥ 1.596,90 1,00%
2 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1.580,20 0,99%
3 ΚΑΒΑΛΑΣ 1.559,20 0,97%
4 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.377,10 0,86%
5 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.305,60 0,81%
6 ΛΕΣΒΟΥ 1.295,50 0,81%
7 ΗΛΕΙΑΣ 1.227,90 0,77%
8 ΗΜΑΘΙΑΣ 1.186,60 0,74%
9 ΠΕΛΛΑΣ 1.185,80 0,74%
10 ΔΡΑΜΑΣ 1.145,80 0,71%
11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.126,30 0,70%
12 ΠΙΕΡΙΑΣ 1.117,80 0,70%
13 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1.109,10 0,69%
14 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.070,90 0,67%
15 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.062,90 0,66%
16 ΧΙΟΥ 976,10 0,61%
17 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 972,20 0,61%
18 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 928,80 0,58%
19 ΞΑΝΘΗΣ 906,40 0,57%
20 ΡΟΔΟΠΗΣ 846,60 0,53%
  ΣΥΝΟΛΑ 23.577,70 14,71%

 

Στο ΠΙΝΑΚΑ 4 που ακολουθεί αναλύονται 15 νομοί με το χαμηλότερο ποσό καταθέσεων. Διατηρούν 7,9δις€ όπου ποσοστιαία αντιστοιχεί στο 4,94% του συνόλου των καταθέσεων της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νομό Ευρυτανίας διατηρείται το χαμηλότερο ποσό καταθέσεων που ανέρχεται σε 157,6εκατ€.

Αυτοί είναι οι: Χαλκιδικής, Ρεθύμνου, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Φλώρινας, Σάμου, Ζακύνθου, Γρεβενών, Λευκάδας Φωκίδος, Ευρυτανίας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

 

 

ποσά σε εκατ €

  Ποσοστό

συνόλου καταθέσεων

 
1 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 828,9 0,52%
2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 809,9 0,51%
3 ΑΡΤΑΣ 686,7 0,43%
4 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 659,8 0,41%
5 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 628,6 0,39%
6 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 603,7 0,38%
7 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 582,3 0,36%
8 ΚΙΛΚΙΣ 566 0,35%
9 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 494,8 0,31%
10 ΣΑΜΟΥ 453,1 0,28%
11 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 426,7 0,27%
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 375,4 0,23%
13 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 327,8 0,20%
14 ΦΩΚΙΔΟΣ 312,1 0,19%
15 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 157,6 0,10%
  ΣΥΝΟΛΑ 7.913,40 4,94%

 

Τα παραπάνω αφορούν ανάλυση αποκλειστικά και μόνο των αριθμών που εμφανίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που δημοσιεύει η  Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ομάδα των BizExperts κατέληξε στα παρακάτω στατιστικά συμπεράσματα:

Ως προς το σύνολο των καταθέσεων:

σε ένα νομό διατηρείται το 52,4% του συνόλου των καταθέσεων (Αττικής),

-δύο νομοί συγκεντρώνουν το 61,46% του συνόλου των καταθέσεων (Θεσσαλονίκης και Αττικής),

Ως προς τα υπόλοιπα των καταθέσεων:

-23 νομοί διατηρούν υπόλοιπα καταθέσεων μεγαλύτερα του 1δις€ και μικρότερα των 2δις€

-6 νομοί διατηρούν υπόλοιπα καταθέσεων μεγαλύτερα των 2δις€ και μικρότερα των 5δις€

-13 νομοί διατηρούν υπόλοιπα καταθέσεων μικρότερα του 1δις€ και μεγαλύτερα των 500εκατ€.

-7 νομοί διατηρούν υπόλοιπα καταθέσεων μικρότερα των 500εκατ€.

Ως προς το μερίδιο των καταθέσεων:

-14 νομοί διατηρούν μερίδιο καταθέσεων μεγαλύτερο του 1% και μικρότερο του 2% του συνόλου.

– 1 νομός διατηρεί μερίδιο καταθέσεων μεγαλύτερο του 2% και μικρότερο του 5% του συνόλου.

-34 νομοί διατηρούν μερίδιο καταθέσεων μικρότερο του 1% του συνόλου

Το σύνολο των καταθέσεων όμως από μόνο του δεν προσφέρει μια αναλυτική παρουσίαση των πραγματικών διαστάσεων της διάρθρωσης των καταθέσεων ανά νομό. Αν όμως τις καταθέσεις τις αναλύσουμε σε σχέση με τη διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδος ανά νομό, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην απογραφή που πραγματοποιήθηκε το 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή θα καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο πληθυσμός της Ελλάδος ανέρχονταν σε 10.815.197 κατοίκους. Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και 1.811 κάτοικοι του Αγίου Όρους που θεωρείται αυτοδιοικούμενο. Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ 5.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ

 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

σε εκατ €

 

 

% ΣΥΝΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

 

 

 

% ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑ

 

ΚΑΤΟΙΚΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

ΧΩΡΙΣ ΟΨΕΩΣ

ΚΑΙ REPOS

1 ΑΤΤΙΚΗΣ 83.885,80 52,34% 3.827.624 35,40% 21.915,89 14.814,65
2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.742,50 1,09% 210.802 1,95% 8.266,05 7.815,39
3 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.070,90 0,67% 117.920 1,09% 9.081,58 8.110,58
4 ΕΥΒΟΙΑΣ 1.945,40 1,21% 210.815 1,95% 9.228,00 8.688,19
5 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 157,60 0,10% 20.081 0,19% 7.848,21 7.494,65
6 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1.580,20 0,99% 158.231 1,46% 9.986,67 9.369,85
7 ΦΩΚΙΔΟΣ 312,10 0,19% 40.343 0,37% 7.736,16 7.228,02
8 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1.109,10 0,69% 97.044 0,90% 11.428,84 10.681,75
9 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.305,60 0,81% 86.685 0,80% 15.061,43 14.297,74
10 ΑΧΑΙΑΣ 3.171,60 1,98% 309.694 2,86% 10.241,08 9.462,89
11 ΗΛΕΙΑΣ 1.227,90 0,77% 159.300 1,47% 7.708,10 7.309,48
12 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.599,20 1,00% 145.082 1,34% 11.022,73 10.110,14
13 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.126,30 0,70% 89.138 0,82% 12.635,46 12.126,14
14 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.814,80 1,13% 159.954 1,48% 11.345,76 10.826,24
15 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 426,70 0,27% 40.759 0,38% 10.468,85 9.485,02
16 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.062,90 0,66% 104.371 0,97% 10.183,86 9.189,33
17 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 582,30 0,36% 39.032 0,36% 14.918,53 13.980,84
18 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 327,80 0,20% 23.693 0,22% 13.835,31 12.826,57
19 ΑΡΤΑΣ 686,70 0,43% 67.877 0,63% 10.116,83 9.414,09
20 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 628,60 0,39% 43.587 0,40% 14.421,73 13.666,92
21 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.181,60 1,36% 167.901 1,55% 12.993,37 12.066,04
22 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 659,80 0,41% 57.491 0,53% 11.476,58 11.026,07
23 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 972,20 0,61% 113.544 1,05% 8.562,32 8.016,28
24 ΛΑΡΙΣΑΣ 2.963,40 1,85% 284.325 2,63% 10.422,58 9.348,81
25 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.009,00 1,25% 203.808 1,88% 9.857,32 9.092,87
26 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.377,10 0,86% 131.085 1,21% 10.505,40 9.788,31
27 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 375,40 0,23% 31.757 0,29% 11.821,02 11.058,98
28 ΔΡΑΜΑ 1.145,80 0,71% 98.287 0,91% 11.657,70 10.906,83
29 ΗΜΑΘΙΑΣ 1.186,60 0,74% 140.611 1,30% 8.438,88 7.710,63
30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.619,30 9,12% 1.110.312 10,27% 13.166,84 11.689,87
31 ΚΑΒΑΛΑΣ 1.559,20 0,97% 138.687 1,28% 11.242,58 10.305,22
32 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 603,70 0,38% 50.322 0,47% 11.996,74 11.046,86
33 ΚΙΛΚΙΣ 566,00 0,35% 80.419 0,74% 7.038,14 6.637,73
34 ΚΟΖΑΝΗΣ 1.673,20 1,04% 150.196 1,39% 11.140,11 10.397,08
35 ΠΕΛΛΑΣ 1.185,80 0,74% 139.680 1,29% 8.489,40 7.924,54
36 ΠΙΕΡΙΑΣ 1.117,80 0,70% 126.698 1,17% 8.822,55 8.171,40
37 ΣΕΡΡΩΝ 1.748,10 1,09% 176.430 1,63% 9.908,18 9.348,75
38 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 494,80 0,31% 51.414 0,48% 9.623,84 8.431,56
39 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 828,90 0,52% 105.908 0,98% 7.826,60 7.198,70
40 ΕΒΡΟΥ 1.596,90 1,00% 147.947 1,37% 10.793,73 10.111,73
41 ΞΑΝΘΗΣ 906,40 0,57% 111.222 1,03% 8.149,47 7.401,41
42 ΡΟΔΟΠΗΣ 846,60 0,53% 112.039 1,04% 7.556,30 6.939,55
43 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.346,60 1,46% 190.988 1,77% 12.286,64 10.976,61
44 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.932,60 1,21% 117.987 1,09% 16.379,77 14.478,71
45 ΛΕΣΒΟΥ 1.295,50 0,81% 103.698 0,96% 12.493,01 11.802,54
46 ΣΑΜΟΥ 453,10 0,28% 42.859 0,40% 10.571,88 9.955,90
47 ΧΙΟΥ 976,10 0,61% 52.674 0,49% 18.530,96 17.697,54
48 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.427,00 2,14% 305.490 2,83% 11.218,04 9.880,85
49 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 928,80 0,58% 75.381 0,70% 12.321,41 11.406,06
50 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 809,90 0,51% 85.609 0,79% 9.460,45 8.586,71
51 ΧΑΝΙΩΝ 1.734,00 1,08% 156.585 1,45% 11.073,86 10.136,99
               
  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 160.285,20 100,00% 10.813.386 100,00%    

 

Με μία πρώτη ματιά διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό του συνόλου των καταθέσεων είναι ανάλογο με το ποσοστό του συνόλου του πληθυσμού με εξαίρεση τον νομό Αττικής στον οποίο τηρείται το 52,34% του συνόλου των καταθέσεων, ενώ κατοικείται από το 35,40% του πληθυσμού της χώρας. Ενδεικτικά στο νομό Θεσσαλονίκης τηρείται το 9,12% των καταθέσεων, ενώ κατοικείται από το 10,27% του πληθυσμού. Υπενθυμίζουμε ότι στους 2 μεγαλύτερους σε πληθυσμό διατηρούνται και υψηλά υπόλοιπα λογαριασμών όψεως, τα οποία αιτιολογούν τη διαφοροποίηση στο γενικό συμπέρασμα.

Στις τελευταίες δύο στήλες του ΠΙΝΑΚΑ 5 υπολογίζονται οι καταθέσεις ανά κάτοικο με και χωρίς τους λογαριασμούς όψεως και Repos. Κατατάσσοντας τους νομούς με βάση το υψηλότερο ποσό καταθέσεων ανά κάτοικο συμπεριλαμβανομένων και των λογαριασμών όψεως καταλήγουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 6.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

 

                                       ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΜΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΚΑΤΟΙΚΟ ΜΕ ΟΨΕΩΣ

1 ΑΤΤΙΚΗΣ 21.915,89 27 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.505,40
2 ΧΙΟΥ 18.530,96 28 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.468,85
3 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 16.379,77 29 ΛΑΡΙΣΑΣ 10.422,58
4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15.061,43 30 ΑΧΑΙΑΣ 10.241,08
5 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.918,53 31 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10.183,86
6 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 14.421,73 32 ΑΡΤΑΣ 10.116,83
7 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 13.835,31 33 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 9.986,67
8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13.166,84 34 ΣΕΡΡΩΝ 9.908,18
9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.993,37 35 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9.857,32
10 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12.635,46 36 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9.623,84
11 ΛΕΣΒΟΥ 12.493,01 37 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9.460,45
12 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12.321,41 38 ΕΥΟΙΑΣ 9.228,00
13 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.286,64 39 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9.081,58
14 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 11.996,74 40 ΠΙΕΡΙΑΣ 8.822,55
15 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11.821,02 41 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.562,32
16 ΔΡΑΜΑΣ 11.657,70 42 ΠΕΛΛΑΣ 8.489,40
17 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 11.476,58 43 ΗΜΑΘΙΑΣ 8.438,88
18 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 11.428,84 44 ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8.266,05
19 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11.345,76 45 ΞΑΝΘΗΣ 8.149,47
20 ΚΑΒΑΛΑΣ 11.242,58 46 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7.848,21
21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.218,04 47 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7.826,60
22 ΚΟΖΑΝΗΣ 11.140,11 48 ΦΩΚΙΔΟΣ 7.736,16
23 ΧΑΝΙΩΝ 11.073,86 49 ΗΛΕΙΑΣ 7.708,10
24 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 11.022,73 50 ΡΟΔΟΠΗΣ 7.556,30
25 ΕΒΡΟΥ 10.793,73 51 ΚΙΛΚΙΣ 7.038,14
26 ΣΑΜΟΥ 10.571,88      

 

O Νομός Αττικής είναι στη 1η θέση με 21,9χιλ€, ενώ στη 2η ακολουθεί ο Νομός Χίου με 18,5χιλ€, ο Νομός Κυκλάδων με 16,37χιλ.€, ο νομός Αρκαδίας με 15,06χιλ€, ο Νομός Κεφαλληνίας με 14,9χιλ€ κλπ. Στις τρεις τελευταίες θέσεις με το χαμηλότερο ποσό καταθέσεων ανά κάτοικο βρίσκονται οι Νομοί, Ηλείας με 7,7χιλ€, Ροδόπης με 7,55χιλ€ και Κιλκίς με 7,03χιλ€.

Οι λογαριασμοί όψεως όμως χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς. Για να προσδιορίσουμε με περισσότερη ασφάλεια τις καταθέσεις ανά κάτοικο για τους νομούς της Ελλάδος θα πρέπει κατά την εκτίμηση μας να εξαιρέσουμε  τους λογαριασμούς όψεως και REPOS. Υπενθυμίζουμε ότι τα υπόλοιπα καταθέσεων αναφέρονται στην 31/12/2014, ενώ ο πληθυσμός της Ελλάδος αφορά την απογραφή 2011.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καταλήγουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 7 που δείχνει την κατάταξη των νομών με βάση τον υψηλότερο ποσό καταθέσεων ανά κάτοικο και χωρίς τους λογαριασμούς όψεως και Repos.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

 

           KATΑΤΑΞΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

ΧΩΡΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ REPOS

1 ΧΙΟΥ 17.697,54 27 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9.788,31
2 ΑΤΤΙΚΗΣ 14.814,65 28 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9.485,02
3 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 14.478,71 29 ΑΧΑΙΑΣ 9.462,89
4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 14.297,74 30 ΑΡΤΑΣ 9.414,09
5 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.980,84 31 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 9.369,85
6 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 13.666,92 32 ΛΑΡΙΣΑΣ 9.348,81
7 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 12.826,57 33 ΣΕΡΡΩΝ 9.348,75
8 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12.126,14 34 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9.189,33
9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.066,04 35 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9.092,87
10 ΛΕΣΒΟΥ 11.802,54 36 ΕΥΟΙΑΣ 8.688,19
11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.689,87 37 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8.586,71
12 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11.406,06 38 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8.431,56
13 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11.058,98 39 ΠΙΕΡΙΑΣ 8.171,40
14 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 11.046,86 40 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8.110,58
15 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 11.026,07 41 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.016,28
16 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10.976,61 42 ΠΕΛΛΑΣ 7.924,54
17 ΔΡΑΜΑΣ 10.906,83 43 ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7.815,39
18 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10.826,24 44 ΗΜΑΘΙΑΣ 7.710,63
19 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 10.681,75 45 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7.494,65
20 ΚΟΖΑΝΗΣ 10.397,08 46 ΞΑΝΘΗΣ 7.401,41
21 ΚΑΒΑΛΑΣ 10.305,22 47 ΗΛΕΙΑΣ 7.309,48
22 ΧΑΝΙΩΝ 10.136,99 48 ΦΩΚΙΔΟΣ 7.228,02
23 ΕΒΡΟΥ 10.111,73 49 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7.198,70
24 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 10.110,14 50 ΡΟΔΟΠΗΣ 6.939,55
25 ΣΑΜΟΥ 9.955,90 51 ΚΙΛΚΙΣ 6.637,73
26 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.880,85      

 

O Νομός Χίου είναι στην 1η θέση της κατάταξης με τους κατοίκους του νησιού να διατηρούν καταθέσεις 17.697€ ανά κάτοικο. Ο νομός Αττικής είναι στη 2η θέση με 14.814€. Ο νομός Κυκλάδων είναι στη 3η θέση με 14.478€, Ο νομός Αρκαδίας στη 4η με 14.297€ και ο νομός Κεφαλληνίας συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με 13.980€. Στις 3 τελευταίες θέσεις με το χαμηλότερο ποσό βρίσκονται οι νομοί Χαλκιδικής με 7.198€, ο νομός Ροδόπης με 6.939€ και ο Νομός Κιλκίς με 6.637€.

Παρατηρήσεις:

  • σε 1 νομό τηρούνται καταθέσεις ανά κάτοικο μεγαλύτερες των 15.000€ (Χίου).
  • σε 23 νομούς οι κάτοικοι τηρούν καταθέσεις μεγαλύτερες των 10χιλ€ και μικρότερες των 15χιλ€.
  • σε 27 νομούς οι καταθέσεις ανά κάτοικο είναι μικρότερες των 10χιλ€.
  • οι λογαριασμοί όψεως επηρεάζουν σημαντικά την κατάταξη των καταθέσεων ανά κάτοικο και ανά νομό.

Συμπεραίνοντας, παρατηρούμε ομοιογένεια στην ιεραρχική κατάταξη του ποσοστού των καταθέσεων και του ποσοστού του πληθυσμού ανά νομό στα επιμέρους σύνολα τους. Το γεγονός αυτό καταγράφεται σχεδόν σε όλους τους νομούς εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, λόγω της επιρροής των καταθέσεων όψεως. Στους υπόλοιπους νομούς η απόκλιση μεταξύ των δύο συγκρινόμενων μεγεθών είναι  μικρότερη του 1%.

Στο παρόν άρθρο επιχειρήθηκε μια προσέγγιση για την διάρθρωση των καταθέσεων ανά νομό, αλλά και τον συνδυασμό τους σε σχέση με τον πληθυσμό. Για πιο ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει το ποσό των καταθέσεων να συσχετιστεί με την μέση ανεργία ανά νομό, αλλά και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε νομού στην διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Ομάδα ανάλυσης δεδομένων BizExperts.

Προωθείστε περιεχόμενο στο διαδίκτυο χωρίς να ενοχλείτε!

favicon

Οι διαφημίσεις είναι παντού. Σε διαφημιστικές πινακίδες, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και, φυσικά, στο διαδίκτυο. Πολλές φορές μοιάζει σχεδόν αδύνατον να επισκεφτείς ένα δικτυακό τόπο, χωρίς να βρεθείς μπροστά σε ένα διαφημιστικό banner, ένα pop-up διαφημίσεων, μια διαφήμιση pop-under, μια διαφήμιση βίντεο, ή οποιοδήποτε άλλο είδος από τις online διαφημίσεις που κυκλοφορούν.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η προσπάθεια των ιδιοκτητών να προωθήσουν τις σελίδες τους αλλά, δυστυχώς, πολλές φορές φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα και κάνουν τους χρήστες είτε να τις αγνοούν, ή, ακόμη χειρότερα, να σταματήσουν να επισκέπτονται το “ενοχλητικό” site.

Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι για να προωθήσετε το περιεχόμενό σας και να επιδιώξετε να έχει κέρδος μια ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται να ρίχνεται διαφημίσεις στα πρόσωπα των επισκεπτών.

Newsletters

Το Newsletter μπορεί να είναι ένα απίστευτα χρήσιμο εργαλείο αν χρησιμοποιηθεί σωστά. Ένα ενημερωτικό δελτίο, είτε εβδομαδιαία, είτε μηνιαία, ή κάπου στο ενδιάμεσο, παρέχει με κομψό τρόπο όχι μόνο πολύτιμο περιεχόμενο που σχετίζεται με τον κλάδο σας, αλλά και ειδήσεις και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

e-Books

Ένας άλλος δημιουργικός τρόπος για να προωθήσετε την ιστοσελίδα και το εμπορικό σήμα σας χωρίς ενοχλητικές διαφημίσεις, είναι με τη χρήση e-Books. Ένα e-Book είναι ένα εργαλείο μάρκετινγκ που παρέχει στους επισκέπτες πολύτιμες πληροφορίες. Τα e-Books ποικίλουν σε μήκος και διατίθενται για λήψη απευθείας από το site σας. Ένας τρόπος για να μεγιστοποιήσει κανείς τα οφέλη από τη χρήση e-Books είναι να προσφέρει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τη δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο.

Συνδρομή

Σταδιακά θα μπορούσε κανείς να μπει στη λογική του συνδρομητικού περιεχομένου. Αρχικά με μια απλή εγγραφή χωρίς κόστος, που χτίζει όμως μια κοινότητα που ενδιαφέρεται για το προϊόν που προσφέρει το site και στη συνέχεια αφού το περιεχόμενο της ιστοσελίδας κεντρίσει και κερδίσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών θα μπορούσε η συνδρομή να έχει κάποιο κόστος. Συνεπάγεται ότι οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες.

Η αξία του περιεχομένου

Είναι πάντα σημαντικό να επισημαίνεται πως τίποτα δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα αν το περιεχόμενο δεν έχει κάποια αξία. Η ποιότητα, όσο κι αν ακούγεται οξύμωρο λαμβάνοντας υπόψη αυτό που συμβαίνει σήμερα στο διαδίκτυο, είναι το κλειδί για την επιτυχία. Μπορεί να αποτελεί τον δύσκολο δρόμο αλλά σίγουρα πρόκειται για μια σταθερά που αντέχει στο χρόνο και στις δυσκολίες.

Πηγή: reforme.gr

Εφαρμογή του δείκτη πρόβλεψης χρεoκοπίας Altman Z-score σε κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας

favicon

 

 

 

 

 

 

Ο δείκτης πρόβλεψης χρεοκοπίας Z-score δημιουργήθηκε από τον καθηγητή Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Edward I. Altman. Read more

Η επιστήμη της Επιχειρησιακής Έρευνας και η διαδικασία του Σχεδιασμού στη διαμόρφωση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων

favicon

Η διοίκηση μίας επιχείρησης είναι η δυναμική εκείνη διαδικασία, η οποία συντονίζοντας και αξιοποιώντας όλους τους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, υλικούς, άυλους Read more

Η Φύση και η Σημασία της Καινοτομίας

Οι έννοιες καινοτομία και ανταγωνιστικότητα κυριαρχούν στον σύγχρονο διάλογο και προβληματισμό για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα γιατί το περιεχόμενο τους αποτυπώνει  μια από τις βασικότερες προκλήσεις της εποχής μας, την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης του  οικονομικού περιβάλλοντος. Παράλληλα στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου  2007-2013 κεντρικός αναπτυξιακός στόχος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας. Read more