Επαγγέλματα του Παρόντος!

Με την παγκόσμια οικονομική κρίση να έχει φέρει στην επιφάνεια όλες τις παθογένειες της Ελληνικής οικονομίας, η οποία σταθερά εδώ και 8 περίπου χρόνια αδυνατεί να κάνει ένα βήμα εξόδου από τα εσωτερικά της αδιέξοδα, ήταν αναπόφευκτο να δημιουργηθεί μία τεράστια δεξαμενή ανέργων. Read more