Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

favicon

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του. Read more

Ορθά Βήματα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μέσω Franchise

favicon

Ίσως το Franchise ή αλλιώς “Δικαιόχρηση” αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο επένδυσης.

Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα χρήσης ενός καταξιωμένου brand name,  αποκτούν συγκεκριμένη τεχνογνωσία, κάνουν χρήση ενός δοκιμασμένου προϊόντος, αποφεύγονται τα επιχειρηματικά λάθη, τόσο στη προώθηση, όσο και στην οργάνωση, έχουν ωφέλεια από την προβολή και διαφήμιση που αναλαμβάνει ο δικαιοπάροχος (Franchisor) o οποίος αναλαμβάνει και το ρόλο συμβούλου σε προβλήματα που προκύπτουν για τον δικαιοδόχο (Franchisee).

Στο σημερινό μας άρθρο δεν θα ασχοληθούμε με το πως πρέπει να διαλέξει ένας νέος επενδυτής το brand ή μια συγκεκριμένη εταιρία για να γίνει Franchisee, αλλά πως πετυχημένες επιχειρήσεις με άριστο προϊόν μπορούν να αναπτυχθούν οι ίδιες μέσω του Franchise.

Ακόμη και σήμερα παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άριστα προϊόντα Ελληνικής καθαρά κατασκευής ή παρασκευής, σε διάφορους τομείς της Ελληνικής δραστηριότητας.

Παρακάτω θα σας αναπτύξουμε συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να πραγματοποιήσει μία επιχείρηση προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτυχθεί μέσω franchise.

To πρώτο βήμα είναι το λεγόμενο σχέδιο ανάπτυξης που ουσιαστικά είναι το γραπτό εκείνο κείμενο στο οποίο ο franchisor βρίσκει τις απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ζητήματα που τον αφορούν.images8

Στη διαμόρφωση του σχεδίου, αυτού, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:

 • Η ικανότητα του franchisor να παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες στους franchisees στις περιοχές που θα επιλεγούν
 • Το όνομα ή την αναγνωρισιμότητα του franchisor στην τοπική αγορά
 • Τη δυναμική και το μέγεθός του franchisor
 • Την ένταση του ανταγωνισμού
 • Τα δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία πληθυσμού, εισοδήματος, λιανικών πωλήσεων κ.τ.λ.

Δεύτερο βήμα αποτελεί η αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας του υφιστάμενου καταστήματος (πιλοτικού). Η καταγραφή των διαδικασιών ξεκινά από τη στιγμή που ανοίγει το κατάστημα μέχρι τη στιγμή που κλείνει.

Για όλα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες, από την καθαριότητα και την προετοιμασία για την υποδοχή του κοινού, μέχρι τον καθορισμό και την κατανομή αρμοδιοτήτων στο προσωπικό. (Ουσιαστικά ποιος κάνει τι, πότε, πόσο και σε πόσο χρόνο).

Η καταγραφή των διαδικασιών βοηθάει στο marketing και την προβολή της επιχείρησης, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι διευκολύνει τον έλεγχο του franchisor προς τον franchisee.

Επόμενο Βήμα είναι ο ακριβής προσδιορισμός των δαπανών του franchisee, ώστε να είναι ξεκάθαρη μεταξύ των δύο η εμπορική σχέση, καθώς και η αναμενόμενη απόδοση τους (Entry fees). Πρόκειται για το χρηματικό ποσό που πληρώνει ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ειδικότερα πρέπει να προσδιοριστούν τα παρακάτω κόστη που αφορούν το ύψος της επένδυσης:

%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b72

 • Το κόστος του αρχικού αποθέματος
 • Το κόστος επίπλωσης
 • Το κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Το κόστος διαρρύθμισης
 • Το κόστος αρχικής λειτουργίας και εξειδικευμένων  υπηρεσιών, όπως οικονομολόγων, φοροτεχνικών και νομικών,
 • Το εγχειρίδιο λειτουργίας (Το Operation Manual συντάσσεται από τον franchisor και παραδίνεται στον franchisee. Περιγράφει την εμπορική πολιτική, διαδικασίες και έντυπα προσλήψεων, περιγραφές θέσεων εργασίας, λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού, εξυπηρέτηση πελάτη, προϋπολογισμοί και έλεγχοι κόστους)
 • Το πρόγραμμα εκπαίδευσης (μεταφέρει ικανότητες, γνώση και τεχνογνωσία διοίκησης)
 • Το διαφημιστικό πρόγραμμα για την προβολή του brand

Ο Franchisee πρέπει να γνωρίζει ποιο είναι το αρχικό ύψος της επένδυσης. Επίσης σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι το κόστος της επένδυσης αυτής πρέπει να υπολογιστεί και να κατανεμηθεί με βάση και τα τμ καταστήματος.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ο Franchisor να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει  εναλλακτικά σενάρια εξοπλισμού, καθώς και επίπλωσης με σκοπό να δοθεί στον υποψήφιο επενδυτή η δυνατότητα επιλογής μιας επένδυσης χαμηλών, μεσαίου ή υψηλών προδιαγραφών.

%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b710Ο υπολογισμός των Royalties αποτελεί το επόμενο βήμα. Τα Royalties αποτελούν τη βασική και διαρκής πηγή εσόδων για τον franchisor. Πρόκειται για χρήματα που πληρώνει ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο ως αμοιβή για την χρήση του σήματος. Η αμοιβή μπορεί να μεταφράζεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων ή ως ποσοστό επί των κερδών ή να είναι ενσωματωμένη στο κόστος αγορών ή να είναι πάγια αμοιβή ή ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω.

Τα τελευταία αφορούν την παροχή από τον franchisor ενός ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης. Στο σύνολο των υπηρεσιών αυτών περιλαμβάνεται η συστηματική παροχή υποστηρικτικών ενεργειών (ένα πακέτο συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών).

Ένα σημαντικό σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τον Franchisor είναι ο καθορισμός στόχων για το κατάστημα του Franchisee. Η στοχοποίηση ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη:

  • τη πληθυσμιακή και ηλικιακή σύνθεση, την εισοδηματική ικανότητα και δυναμικότητα του target group της εταιρίας
  • τις πωλήσεις, την ένταση και τη δυναμικότητα των ανταγωνιστών της
  • την εμπειρική γνώση

Στην έρευνα αγοράς της περιοχής που θα ανοίξει το νέο κατάστημα, ο Franchisor θα αποφασίσει με την συνδρομή του υποψήφιου επενδυτή αν η συγκεκριμένη περιοχή προσφέρεται για επένδυση. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όπως αν πρόκειται για κατάστημα fast food είναι απαραίτητη η μελέτη των διατροφικών συνηθειών της επιλεγόμενης περιοχής.

Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης από την στοχοποίηση ο franchisee πρέπει να επιβαρύνεται με το κόστος απώλειας τζίρου που έχει υπολογισθεί σε % επί των ετήσιων πωλήσεων του συγκεκριμένου καταστήματος.

Επόμενο βήμα για τον Franchisor είναι να έχει προτάσεις για τρόπους χρηματοδότησης της επένδυσης εφόσον ο Franchisee δεν διαθέτει τα ίδια κεφάλαια. Ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικής υποστήριξης μέσω ενός Τραπεζικού Οργανισμού ή μιας Εταιρίας Leasing με τα ακριβή κόστη επιβάρυνσης είναι  επιθυμητό.

Ο καθορισμός του ελέγχου των Franchisee αποτελεί βασική προυπόθεση επιτυχίας και ορίζεται ως βασικό βήμα στην υλοποίηση. Στις βασικότερες λειτουργίες που επιτελεί ο franchisor πρέπει να διαμορφωθεί ελεγκτική διαδικασία (έλεγχος των προϊόντων που πωλούνται από το κατάστημα, έλεγχος του εξοπλισμού, της αποκλειστικότητας της σχέσης κ.α.).

Καθώς όλα τα παραπάνω λάβουν χώρα ο Franchisor πρέπει να ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να αξιολογεί το profile του franchisee. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του παραπάνω ερωτηματολογίου που καλείται να απαντήσει ο δεύτερος. Αυτό έχει σκοπό να αυτοπροβληματίσει τον Franchisee προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος αν έχει την επιχειρηματική και διοικητική ικανότητα να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο επενδυτικό του πλάνο. Ουσιαστικά τον βοηθάει να κάνει την αυτοκριτική του προσδιορίζοντας το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης, τον τόπο, τον χρόνο που θα αφιερώσει ο ίδιος.

Ταυτόχρονα η επιχείρηση μέσω του νομικού τμήματος πρέπει να έχει επεξεργαστεί το Franchise contract που ουσιαστικά είναι η σύμβαση δικαιόχρησης και %ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b79περιγράφονται σε κάθε λεπτομέρεια οι όροι του δικαιώματος.

Εντός των προϋποθέσεων για τη προβολή είναι και η λειτουργία ενός πιλοτικού καταστήματος.

Στη συνέχεια αυτό που είναι απαραίτητο είναι η προβολή προς το ευρύ επενδυτικό κοινό της πρόθεσης της επιχείρησης να επεκταθεί μέσω της μεθόδου της «Δικαιόχρησης» (Franchise). Η δημιουργία θεματικής ενότητας στην υπάρχουσα ιστοσελίδα για τη νέα δυνατότητα της επιχείρησης ή ακόμη και μία νέα ιστοσελίδα συντελούν θετικά προς την επίτευξη του στόχου.

Συμβουλευτείτε τους Knowledge συνεργάτες σας για τον τρόπο δόμησης της νέας προσπάθειας της επιχείρησης. Εξίσου σημαντικό ρόλο έχει η παρουσία της επιχειρηματικής αυτής ενέργειας στα Social Media.

Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι επιχειρήσεις και δεν επιτυγχάνουν το στόχο να επεκταθούν μέσω Franshise είναι ότι περιμένουν πρώτα να βρεθεί ο Franchisee για να ξεκινήσουν την διαδικασία. των παραπάνω βημάτων.

Το χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένει ο επενδυτής για να του παραδοθεί όλο το πληροφοριακό υλικό είναι κρίσιμο δεδομένου ότι ενδέχεται να το μετανιώσει ή να στραφεί σε άλλα brand name αμφισβητώντας την αξιοπιστία της επιχείρησης και κατ επέκταση της επένδυσης. Επίσης λόγω της πίεσης του χρόνου είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιηθούν λάθη τόσο στους υπολογισμούς, όσο και στις διαδικασίες.

Στο συγκεκριμένο άρθρο προσεγγίσαμε κάποια βήματα προκειμένου μια επιχείρηση με ποιοτικό προϊόν να επεκταθεί με την μέθοδο της Δικαιόχρησης. Πολλές επιχειρήσεις από το εξωτερικό αναπτύσσονται μέσω franchise στην Ελλάδα.

Οι BizExperts θεωρούμε ότι τις ίδιες δυνατότητες έχουν και Ελληνικές Επιχειρήσεις αφού πολλά Ελληνικά προϊόντα είναι άριστης ποιότητας και ήδη αγοράζονται από επιχειρήσεις ή πελάτες του εξωτερικού.

Οι BizExperts είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε δημιουργικά σε αυτή την προσπάθεια.

Ενιαία Δράση: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

favicon

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

 1. Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.
 2. Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
 3. Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Η Δράση απευθύνεται, επίσης, σε Ερευνητικούς οργανισμούς. Ως ερευνητικός οργανισμός νοείται ένας φορέας, όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Οι προτάσεις των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.

Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Υλικά – Κατασκευές
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υγεία & Φάρμακα
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Αναδυόμενες Τεχνολογίες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες προσωπικού

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία αμείβονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με εξαρτημένη σχέση εργασίας: μόνιμη σχέση, σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, υποτροφία.

Δαπάνες παγίων

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παγίων στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Οι δαπάνες παγίων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι

i. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης. Στην υποκατηγορία εντάσσονται οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό.

ii. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους

Αφορά σε δαπάνες για αγαθά ή υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος από εξωτερικούς παρόχους και οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις υποκατηγορίες που ακολουθούν:

i. Έρευνα επί συμβάσει. Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ii. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or lisenced- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

iii. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος από εξωτερικούς συμβούλους (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη), και οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο.

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

i. Δαπάνες ταξιδιών. Αφορά στις δαπάνες για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή μελών της ομάδας έργου στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο. Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας με υπεργολάβο έρευνας επί συμβάσει ή συνδικαιούχους συνεργατικών έργων, καθώς και πιστοποιήσεων ή ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ii. Δαπάνες δημοσιότητας. Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας (π.χ. παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το έργο, κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας, συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες).

iii.Αναλώσιμα. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου.

iv.Λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Στην υποκατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες που δεν αναφέρονται πιο πάνω.

Δαπάνες καινοτομίας

i. Δαπάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού

Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού. Σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος.

ii. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

Αφορά σε δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

iii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας

Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών, που τα εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Ως υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας ορίζονται η παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης.

Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Αφορά στις δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρουγια τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση. Οι δαπάνες είναιεπιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ,και υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα μετο φυσικό αντικείμενο του επιχορηγούμενου έργου.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

200.000 εάν μία επιχείρηση

350.000 εάν δύο επιχειρήσεις

450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις

500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Το ύψος της επιδότησης δίνεται στους ακόλουθους Πίνακες

Παρέμβαση Ι:  Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Επιλέξιμη Δραστηριότητα Μεσαίες Μικρές
Έργα έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανική έρευνα 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προυποθέσεις 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προυποθέσεις 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βασική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Επιλέξιμη Δραστηριότητα Μεγάλες Μεσαίες Μικρές
Έργα έρευνας και ανάπτυξης βασική έρευνα 100% 100% 100%
βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προυποθέσεις 65% 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προυποθέσεις 40% 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Marketing Multimedia

favicon

Τι σημαίνει ο όρος; Πως μπορεί μια επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τα multimedia και να προωθήσει το προϊόν της; Read more