Επιχειρείν: Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της αποτυχίας και της επιστροφής στον τόπο του εγκλήματος

favicon

Με το σημερινό άρθρο μας επισημαίνουμε την περίπτωση εκείνη που η επιχειρηματικότητα συνάδει με διαγνώσεις αστυνομικών εγκλημάτων. Read more

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) – Μεταβλητές & Τρόποι Υπολογισμού

favicon

Στο σημερινό άρθρο θα προσεγγίσουμε τη σημαντική έννοια του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.).

Ποια είναι η σημασία του και πως υπολογίζεται; Ποιες είναι οι βασικές μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη; Ποιοι είναι οι τρόποι αριθμητικού του προσδιορισμού;  Read more