Επιχειρηματική Κουλτούρα. Κλειδί της Επιτυχίας & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα!

favicon

Τα τελευταία χρόνια ακούμε τον όρο της “επιχειρηματικής κουλτούρας” από πολλές επιχειρήσεις και Οργανισμούς κυρίως μεγάλου μεγέθους. Σήμερα αισθανόμαστε ότι ο όρος έχει ελαφρώς εγκαταλειφθεί ή καλύτερα παραμεληθεί, κυρίως λόγω των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος. Read more

Η Θεωρία του Μαύρου Κύκνου

favicon

Πρόκειται για μια θεωρία, πατέρας της οποίας θεωρείται ο Nassim Nicholas Taleb. Σύμφωνα με τον τελευταίο, Μαύρος Κύκνος θεωρείται ένα χαμηλής πιθανότητας και υψηλών επιπτώσεων γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Όταν λαμβάνει χώρα οι επιπτώσεις του (θετικές ή αρνητικές) χαρακτηρίζονται από δραματικές έως και τραγικές. Read more