Η Περίπτωση των 3Α Εργαζομένων!Αίτια & Κόστη Αποχώρησης!Η Διαχείριση τους

favicon

Ξεκινώντας το σημερινό άρθρο θα θέλαμε καταρχήν να αναφέρουμε κάποια νούμερα αναφορικά με τη σημερινή ανεργία στη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με μήνα Αύγουστο του 2016 η εγγεγραμμένη ανεργία ανήλθε σε 23,3% με τους εγγεγραμμένους άνεργους να ανέρχονται σε 1.126.455 άτομα και το  σύνολο των απασχολουμένων σε 3.687.465 άτομα. Read more

Εργασιακές Συγκρούσεις – Αιτίες – Συνέπειες – Μέθοδοι & Τεχνικές Διαχείρισης

favicon

Η ύπαρξη συγκρούσεων μεταξύ των μελών μιας ομάδας ή μεταξύ διαφορετικών ομάδων του ίδιου Οργανισμού αποτελεί καθημερινό φαινόμενο και ίσως κρίνεται και ως φυσιολογικό και αναμενόμενο στα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης. Read more

Επιχειρηματικά Δεδομένα & Πληροφορίες. Η Μεταξύ τους Διαφορά και η Αξία τους

favicon

Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο παρά την ελαφρά ανάκαμψη του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 (τιμή 91,4) σε σχέση με τον Ιούλιο (τιμή 90,9) του ίδιου έτους. Read more

O Κλάδος του Τουρισμού: Η Συμβολή της ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ ΑΕ (PORTES BEACH HOTEL)

favicon

Ο τουριστικός κλάδος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους για την Ελληνική οικονομία με συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Οι φυσικοί πόροι της χώρας σε συνδυασμό με τον ιστορικό πολιτισμό της, προσελκύουν κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό τουριστών ενισχύοντας την εκάστοτε τοπική, αλλά και εθνική οικονομία.

Σύμφωνα με τον Σ.Ε.Τ.Ε. ο τομέας του τουρισμού εισφέρει στο ΑΕΠ 18,5% ενώ απασχολεί 1 στους 5 εργαζόμενους. Επιπλέον, σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι λόγω της μεγάλης διασποράς των ξενοδοχειακών μονάδων ο τουρισμός κατέχει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διανέμεται το εθνικό εισόδημα σε όλη τη χώρα.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι λόγω του τουριστικού προϊόντος «Ήλιος Θάλασσα» αυτός ο σημαντικός κλάδος της οικονομίας μας παρουσιάζει αναγκαστική εποχιακή δραστηριότητα με συνέπεια την επιβάρυνση των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού τους μήνες της καλοκαιρινής σεζόν, ενώ υπάρχει απραξία στη χρήση τους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Επακόλουθο του παραπάνω γεγονότος είναι η εποχιακή απασχόληση στη τουριστική βιομηχανία με συνέπεια την αστάθεια των εισοδημάτων του προσωπικού και με ιδιαίτερη επίδραση στις κοινωνικές δραστηριότητες στις τουριστικές περιοχές.

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα βασικά μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού για το 2015:

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2015
Συμμετοχή στο ΑΕΠ 18,5% [WTTC]
Συμμετοχή στην απασχόληση 23,1% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]
Συνολική Απασχόληση 821.900 [WTTC]
Έσοδα 13,6 δισ. €  (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ]
Αφίξεις Αλλοδαπών 23,6  εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα)
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 580 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας)
Μερίδιο Αγοράς 2% Παγκόσμια, 3,1% Ευρώπη
Εποχικότητα 55% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση Προσφοράς 69% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]
Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.757 ξενοδοχεία / 784.315 κλίνες [ΞΕΕ]
Top 5 αγορές  Γερμανία (2.810.350), Ην. Βασίλειο (2.397.169), Γαλλία (1.522.100),Ιταλία (1.355.327), Ρωσία (512.789),  [ΤτΕ]
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών Αθήνα (4.158.330), Ηράκλειο (2.559.805), Ρόδος (1.902.051), Θεσσαλονίκη (1.569.224), Κέρκυρα (1.092.647) [ΔΑΑ & ΥΠΑ.]
(πηγή ΣΕΤΕ)

Από τα βασικότερα μεγέθη του Τουρισμού είναι η καταγραφή των αφίξεων, των εισπράξεων, καθώς και το ισοζύγιο Ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Κατά το 2015 οι συνολικές αφίξεις ανήλθαν σε 23,599εκατ. άτομα ενώ οι συνολικές εισπράξεις υπολογίζονται σε 12,8δις€.

Αναφορικά με το 2016 και κατά το πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος-Απρίλιος) οι αφίξεις ανήλθαν σε 2,523εκατ. άτομα, μειωμένες κατά 5,22% σε σχέση με τον Απρίλιου του 2015.

Αντίστοιχα, οι εισπράξεις το 2016 κατά το πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος-Απρίλιος) ανήλθαν σε 883,5εκατ.€, μειωμένες κατά 3,75% σε σχέση με τον Απρίλιου του 2015.

Αναφορικά με το Ισοζύγιο Ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατά το 2015 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 16,163δις€, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές σε 2,037δις€. Κατά το Α΄ τετράμηνο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 982,4εκατ€, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1% σε σχέση με το αντίστοιχο Α΄ τετράμηνο του 2015. Οι ταξιδιωτικές πληρωμές για το Α΄ τετράμηνο του 2016 ανέρχονται σε 626,4εκατ€, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,94% σε σχέση με το αντίστοιχο Α΄ τετράμηνο του 2015.

ΑΦΙΞΕΙΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΑΞ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2015 2015   2015 2015
ΙΑΝ 606,0 160,8 ΙΑΝ 169,0 157,6
ΦΕΒ 509,0 144,6 ΦΕΒ 143,3 139,5
ΜΑΡ 613,0 189,8 ΜΑΡ 203,8 139,4
ΑΠΡ 934,0 422,7 ΑΠΡ 476,8 166,1
ΜΑΙΟΣ 1870,0 1108,1 ΜΑΙΟΣ 1221,9 189,9
ΙΟΥΝ 3033 1755,7 ΙΟΥΝ 1956,6 173,5
ΙΟΥΛ 4409 2679,0 ΙΟΥΛ 2956,8 182,2
ΑΥΓ 4993 3188,1 ΑΥΓ 3477,7 206,7
ΣΕΠ 3650 1951,1 ΣΕΠ 2182,0 164,0
ΟΚΤ 1853 850,6 ΟΚΤ 899,1 185,2
ΝΟΕ 641 215,7 ΝΟΕ 254,5 153,7
ΔΕΚ 488 191,8 ΔΕΚ 184,4 179,6
ΣΥΝΟΛΑ 23599,0 12858,0 ΣΥΝΟΛΑ 16163,3 2037,4
2016 2016   2016 2016
ΙΑΝ 559,0 153,7 ΙΑΝ 168,8 130,0
ΦΕΒ 433,0 128,0 ΦΕΒ 149,7 143,4
ΜΑΡ 629,0 205,0 ΜΑΡ 220,6 189,3
ΑΠΡ 902,0 396,8 ΑΠΡ 443,3 163,7
ΣΥΝΟΛΑ 2523,0 883,5 ΣΥΝΟΛΑ 982,4 626,4

(πηγή Τράπεζα της Ελλάδος)

Οι δείκτες δαπανών μη κατοίκων και ειδικότερα οι δείκτες , Δαπάνη/Ταξίδι, Δαπάνη/Διανυκτέρευση και Μέση διάρκεια Παραμονής , διαχρονικά παρουσιάζουν ανομοιομορφία. Ειδικότερα αυξάνονται κατά τα 2 μεσαία τρίμηνα (Β` & Γ`) κάθε έτους και μειώνονται κατά το Α` & Δ` τρίμηνο. Το γεγονός αυτό κρίνεται φυσιολογικό δεδομένου του κύριου Τουριστικού Προϊόντος της χώρας μας, ‘Ήλιος – Θάλασσα’.

Κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2016 η μέση Δαπάνη/Ταξίδι Μη Κατοίκων παρουσίασε αύξηση κατά 9,5% και διαμορφώθηκε στα 315,3€ ανά ταξίδι. Ο δείκτης όμως Δαπάνης/Διανυκτέρευση κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα διαμορφούμενος στα 55,1€ ανά διανυκτέρευση. Σχετική σταθερότητα παρουσίασε και ο Δείκτης της Μέσης Διάρκειας Παραμονής ο οποίος ανήλθε σε 5,7 ημέρες ανά ταξίδι Μη κατοίκου ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το Α΄ Τρίμηνο του 2015.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ / ΤΑΞΙΔΙ

ΔΑΠΑΝΗ / ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

2015
Α ΤΡΙΜ 287,8 55,7 5,2
Β ΤΡΙΜ 555,9 77,2 7,2
Γ ΤΡΙΜ 605,6 76 8
Δ ΤΡΙΜ 380,3 74,5 5,1
2016
Α ΤΡΙΜ 315,3 55,1 5,7

(πηγή Τράπεζα της Ελλάδος)

Είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί ομαλά και το ταχύτερο η 2η αξιολόγηση, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία σταθεροποίησης της οικονομίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο η Κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να λύσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις προκλήσεις του προσφυγικού ζητήματος και να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την υποδοχή, απογραφή και διαχείριση των προσφυγικών ροών.Σύμφωνα με την μελέτη που υλοποίησε η Censuswide για το SETE Intelligence, η εικόνα της Ελλάδας στην Μ. Βρετανία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ παραμένει ιδιαίτερα θετική όσον αφορά στην ελκυστικότητα και στην ασφάλεια του προορισμού, που εφόσον διατηρηθεί, ενισχύει τις προοπτικές της φετινής τουριστικής περιόδου.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες στο σύνολο της οικονομίας, στην  απασχόληση, στην ομαλή λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων επηρεάζοντας την ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Μια από τις σημαντικές τουριστικές περιοχές είναι και ο Νομός Χαλκιδικής ο οποίος αποτελεί κατεξοχήν τουριστικό προορισμό, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των αλλοδαπών Τουριστών. Τα τρία πόδια της Χαλκιδικής συντελούν στο να διαθέτει ο νομός μια μοναδική σχηματική ιδιορρυθμία και το μήκος των ακτών της να ξεπερνάει σε έκταση τα 550 χιλιόμετρα. Σημαντικά πλεονεκτήματα του νομού αποτελούν: ο σημαντικός ορυκτός πλούτος της, οι σημαντικοί σπουδαιότητας αρχαιολογικοί χώροι, η είσοδος προς το Άγιο Όρος , η ύπαρξη 3 γεωθερμικών πεδίων, οι σημαντικές σε έκταση δασικές εκτάσεις και τελευταίο και σημαντικότερο οι 12 περιοχές Natura.

Το υπάρχον ξενοδοχειακό δυναμικό του Νομού Χαλκιδικής ανέρχεται σήμερα σε 516 μονάδες με 23.000 δωμάτια και 45.628 κλίνες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 95% του δυναμικού του νομού είναι εγκαταστημένο στις παράκτιες και πεδινές περιοχές. Αναλυτικά η διάρθρωση της δυναμικότητας του νομού εμφανίζεται στο παρακάτω πίνακα.

5* 4* 3* 2* 1* Γενικό Άθροισμα
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΕΣ 25 41 91 171 188 516
ΔΩΜΑΤΙΑ 4.483 4.821 5.002 4.677 4.017 23000
ΚΛΙΝΕΣ 9.446 9.580 9.940 9.013 7.649 45628

(Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2015)

Η γειτνίαση του Νομού Χαλκιδικής με το Αεροδρόμιο Μακεδονία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα, καθιερώνοντας την περιοχή ως τουριστικό προορισμό και δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οι αφίξεις αλλοδαπών κατά το πρώτο 7μηνο του 2016 παρουσίασαν άνοδο κατά 5,84% και ανήλθαν σε 959.238χιλ άτομα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2016 2015 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΙΑΝ 73.335 77.823 -5,8%
ΦΕΒ 67.702 68.365 -1,0%
ΜΑΡ 93.356 87.143 7,1%
ΑΠΡ 119.007 114.553 3,9%
ΜΑΙΟΣ 159.490 145.280 9,8%
ΙΟΥΝ 200.096 192.149 4,1%
ΙΟΥΛ 246.252 220.962 11,4%
ΣΥΝΟΛΑ 959.238 906.275 5,84%

Στον τουριστικό κλάδο και ειδικότερα στη Χαλκιδική δραστηριοποιείται και η ξενοδοχειακή επιχείρηση ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε, η οποία λειτουργεί με τον διακριτικό τίτλο PORTES BEACH και είναι 4 Αστέρων. To συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει την έδρα του στη περιοχή της Ποτίδαιας, απέχοντας μόλις 50 χιλιόμετρα από το Αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης (διαδρομή περίπου 35 λεπτών).10537798

Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου (Portes Beach) βρίσκονται σε παραθαλάσσια έκταση 29 στρεμμάτων, περίπου 2 χιλιομέτρα από την Ποτίδαια. Η δυναμικότητα την μονάδας ανέρχεται σε 195 ευρύχωρα και κλιματιζόμενα δωμάτια, με μπαλκόνια ή βεράντες απ’ όπου η θέα στους καταπράσινους κήπους είναι μαγευτική. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα απλώνεται σε 11 ξεχωριστά οικήματα. Επιπλέον στις εγκαταστάσεις υπάρχει πρόσθετο διώροφο κτίριο με αίθουσα υποδοχής, εστιατόριο, γυμναστήριο.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες της μονάδας εντάσσονται:

 • ιδιωτική αμμώδη παραλία,
 • μπαρ,playground1
 • εστιατόριο,
 • beach bar,
 • αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-συνεδρίων,
 • γυμναστήριο,
 • σάουνα,
 • γήπεδο tennis,
 • παιδική χαρά,
 • γήπεδο beach volley,
 • θαλάσσια σπορ (μπανάνα, ringo, jet ski, wake board, θαλάσσιο σκι, κανό, θαλάσσιο ποδήλατο),
 • καταδύσεις (από εξειδικευμένη σχολή καταδύσεων),
 • πρόγραμμα ψυχαγωγίας (βραδιές λαογραφίας, μουσικές βραδιές, κάθε 14 ημέρες ολυμπιακοί αγώνες στην πισίνα ή πάρτι στην παραλία, special shows),
 • mini Club 4-12 ετών,
 • πισίνα,
 • παιδική πισίνα,
 • mini market,
 • Jewelry shop στο χώρο του lobby,
 • Πλήρως οργανωμένη παραλία με Ξαπλώστρες και ομπρέλες,
 • Επίσης διαθέτει βιολογικό καθαρισμό, δεξαμενές νερού και parking,
 • Δωρεάν Wi-Fi,
 • Υπηρεσίες καθαριότητας (υπηρεσίες σιδερώματος και πλύσιμο ρούχων)

Η παραλία της ξενοδοχειακής μονάδας Portes Beach έχει βραβευθεί με γαλάζια σημαία που αποτελεί σύμβολο ποιότητας και απονέμεται με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται διεθνώς πιστοποιώντας όχι μόνο την καθαρότητα του νερού, αλλά και μια σειρά από παροχές που προσφέρει η παραλία στους επισκέπτες όπως, εγκαταστάσεις υγιεινής, ντους, πίνακα ανακοινώσεων, πινακίδα με το σημείο δείγματος του νερού, ναυαγοσωστικό πύργο και εξοπλισμό, διάδρομο θαλάσσιων σπορ, σημαδούρες για ασφαλή κολύμβηση των λουομένων, περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πινακίδες για τα όρια της ακτής.    .

Ο κος Μπακογιάννης Γεράσιμος ο οποίος είναι βασικός μέτοχος της επιχείρησης μας ανέφερε ότι:entrance

«το ξενοδοχειακό συγκρότημα PORTES BEACH έχει βασικό στόχο την συνεχή βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Το τελευταίο αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά συστατικά επιτυχούς λειτουργίας της ξενοδοχειακής μας μονάδας».  

Η ξενοδοχειακή μονάδα PORTES BEACH θεωρείται μία από τις άριστα οργανωμένες μονάδες προσφέροντας πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας με ημερήσιες και νυχτερινές δραστηριότητες.

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που η διοίκηση της PORTES BEACH δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι και η διατροφή. Τόσο στο πρωινό, όσο και στο μεσημεριανό και το δείπνο ο επισκέπτης μπορεί να γευθεί τοπικές γεύσεις από ντόπια παραδοσιακά προϊόντα (πχ μέλι, φέτα, λάδι). Μια ακόμη πρωτοτυπία αναφορικά με το φαγητό στο ξενοδοχείο είναι ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μενού για χορτοφάγους.

Σημαντικό  πλεονέκτημα για τη ξενοδοχειακή μονάδα PORTES BEACH είναι η μέριμνα που έχει λάβει για τις ανάγκες των οικογενειών με μικρά παιδιά, εξυπηρετώντας από τις απλές καθημερινές ανάγκες σε εξοπλισμό έως εξειδικευμένες υπηρεσίες και διατροφής.

Σύμφωνα με τον κο Μπακογιάννη,

«μια ξενοδοχειακή μονάδα πρέπει αδιάκοπα να εξελίσσεται, να εκσυγχρονίζεται, να προλαμβάνει και να παρακολουθεί τις διεθνείς ,εγχώριες οικονομικές και πολιτικές εξελίξει, να αφουγκράζεται και να ικανοποιεί τις ανάγκες των τουριστών που φιλοξενεί και τέλος να προβαίνει σε  επενδύσεις».

Η επιχείρηση πορευόμενη με βάση τους παραπάνω άξονες προετοιμάζεται για νέες επενδύσεις στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου με σκοπό την άμεση αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Ο κος Μπακογιάννης Γεράσιμος μας δήλωσε αναφορικά με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης:

«Οι νέες επενδύσεις, θεωρούνται αναγκαίες έχοντας ως άξονα τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας, για να προσδώσουν μια νέα μορφή και να ενισχύσουν τον χαρακτήρα της φιλοξενίας της ξενοδοχειακής μονάδας παρέχοντας στους επισκέπτες τουρίστες περισσότερες ανέσεις και υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε επενδυτικό σχέδιο με επιμέρους δράσεις, όπως τη δημιουργία νέας παιδικής πισίνας (splash park) με παιδικά παιχνίδια, τσουλήθρες καθώς και επέκταση της παιδικής χαράς, την ανακατασκευή του pool bar, την κατασκευή νέου γηπέδου τένις, την ανακατασκευή των δρόμων, τη διαμόρφωση των κήπων και την ανακατασκευή της πρόσοψης του κτιρίου και των χώρων υποδοχής».   

Το ξενοδοχείο PORTES BEACH έχει βραβευθεί με πιστοποιητικό διάκρισης από το TRIPADVISOR με συνολική βαθμολογία 4/5 και 226 κριτικές. Στο BOOKING αντίστοιχα η ξενοδοχειακή μονάδα βαθμολογείται με 8,1 μετά από 81 σχόλια.

Οι BizExperts σας παρουσίασαν στοιχειά για τον κλάδο του Τουρισμού και ειδικότερα για τον Νομό Χαλκιδικής στον οποίο δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία η ξενοδοχειακή μονάδα PORTES BEACH HOTEL μία άρτια εξοπλισμένη και επιτυχημένη μονάδα υποδειγματική της Ελληνικής φιλοξενίας.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

favicon

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του. Read more

Ορθά Βήματα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μέσω Franchise

favicon

Ίσως το Franchise ή αλλιώς “Δικαιόχρηση” αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο επένδυσης.

Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα χρήσης ενός καταξιωμένου brand name,  αποκτούν συγκεκριμένη τεχνογνωσία, κάνουν χρήση ενός δοκιμασμένου προϊόντος, αποφεύγονται τα επιχειρηματικά λάθη, τόσο στη προώθηση, όσο και στην οργάνωση, έχουν ωφέλεια από την προβολή και διαφήμιση που αναλαμβάνει ο δικαιοπάροχος (Franchisor) o οποίος αναλαμβάνει και το ρόλο συμβούλου σε προβλήματα που προκύπτουν για τον δικαιοδόχο (Franchisee).

Στο σημερινό μας άρθρο δεν θα ασχοληθούμε με το πως πρέπει να διαλέξει ένας νέος επενδυτής το brand ή μια συγκεκριμένη εταιρία για να γίνει Franchisee, αλλά πως πετυχημένες επιχειρήσεις με άριστο προϊόν μπορούν να αναπτυχθούν οι ίδιες μέσω του Franchise.

Ακόμη και σήμερα παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άριστα προϊόντα Ελληνικής καθαρά κατασκευής ή παρασκευής, σε διάφορους τομείς της Ελληνικής δραστηριότητας.

Παρακάτω θα σας αναπτύξουμε συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να πραγματοποιήσει μία επιχείρηση προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτυχθεί μέσω franchise.

To πρώτο βήμα είναι το λεγόμενο σχέδιο ανάπτυξης που ουσιαστικά είναι το γραπτό εκείνο κείμενο στο οποίο ο franchisor βρίσκει τις απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ζητήματα που τον αφορούν.images8

Στη διαμόρφωση του σχεδίου, αυτού, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:

 • Η ικανότητα του franchisor να παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες στους franchisees στις περιοχές που θα επιλεγούν
 • Το όνομα ή την αναγνωρισιμότητα του franchisor στην τοπική αγορά
 • Τη δυναμική και το μέγεθός του franchisor
 • Την ένταση του ανταγωνισμού
 • Τα δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία πληθυσμού, εισοδήματος, λιανικών πωλήσεων κ.τ.λ.

Δεύτερο βήμα αποτελεί η αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας του υφιστάμενου καταστήματος (πιλοτικού). Η καταγραφή των διαδικασιών ξεκινά από τη στιγμή που ανοίγει το κατάστημα μέχρι τη στιγμή που κλείνει.

Για όλα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες, από την καθαριότητα και την προετοιμασία για την υποδοχή του κοινού, μέχρι τον καθορισμό και την κατανομή αρμοδιοτήτων στο προσωπικό. (Ουσιαστικά ποιος κάνει τι, πότε, πόσο και σε πόσο χρόνο).

Η καταγραφή των διαδικασιών βοηθάει στο marketing και την προβολή της επιχείρησης, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι διευκολύνει τον έλεγχο του franchisor προς τον franchisee.

Επόμενο Βήμα είναι ο ακριβής προσδιορισμός των δαπανών του franchisee, ώστε να είναι ξεκάθαρη μεταξύ των δύο η εμπορική σχέση, καθώς και η αναμενόμενη απόδοση τους (Entry fees). Πρόκειται για το χρηματικό ποσό που πληρώνει ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ειδικότερα πρέπει να προσδιοριστούν τα παρακάτω κόστη που αφορούν το ύψος της επένδυσης:

%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b72

 • Το κόστος του αρχικού αποθέματος
 • Το κόστος επίπλωσης
 • Το κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Το κόστος διαρρύθμισης
 • Το κόστος αρχικής λειτουργίας και εξειδικευμένων  υπηρεσιών, όπως οικονομολόγων, φοροτεχνικών και νομικών,
 • Το εγχειρίδιο λειτουργίας (Το Operation Manual συντάσσεται από τον franchisor και παραδίνεται στον franchisee. Περιγράφει την εμπορική πολιτική, διαδικασίες και έντυπα προσλήψεων, περιγραφές θέσεων εργασίας, λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού, εξυπηρέτηση πελάτη, προϋπολογισμοί και έλεγχοι κόστους)
 • Το πρόγραμμα εκπαίδευσης (μεταφέρει ικανότητες, γνώση και τεχνογνωσία διοίκησης)
 • Το διαφημιστικό πρόγραμμα για την προβολή του brand

Ο Franchisee πρέπει να γνωρίζει ποιο είναι το αρχικό ύψος της επένδυσης. Επίσης σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι το κόστος της επένδυσης αυτής πρέπει να υπολογιστεί και να κατανεμηθεί με βάση και τα τμ καταστήματος.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ο Franchisor να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει  εναλλακτικά σενάρια εξοπλισμού, καθώς και επίπλωσης με σκοπό να δοθεί στον υποψήφιο επενδυτή η δυνατότητα επιλογής μιας επένδυσης χαμηλών, μεσαίου ή υψηλών προδιαγραφών.

%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b710Ο υπολογισμός των Royalties αποτελεί το επόμενο βήμα. Τα Royalties αποτελούν τη βασική και διαρκής πηγή εσόδων για τον franchisor. Πρόκειται για χρήματα που πληρώνει ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο ως αμοιβή για την χρήση του σήματος. Η αμοιβή μπορεί να μεταφράζεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων ή ως ποσοστό επί των κερδών ή να είναι ενσωματωμένη στο κόστος αγορών ή να είναι πάγια αμοιβή ή ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω.

Τα τελευταία αφορούν την παροχή από τον franchisor ενός ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης. Στο σύνολο των υπηρεσιών αυτών περιλαμβάνεται η συστηματική παροχή υποστηρικτικών ενεργειών (ένα πακέτο συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών).

Ένα σημαντικό σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τον Franchisor είναι ο καθορισμός στόχων για το κατάστημα του Franchisee. Η στοχοποίηση ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη:

  • τη πληθυσμιακή και ηλικιακή σύνθεση, την εισοδηματική ικανότητα και δυναμικότητα του target group της εταιρίας
  • τις πωλήσεις, την ένταση και τη δυναμικότητα των ανταγωνιστών της
  • την εμπειρική γνώση

Στην έρευνα αγοράς της περιοχής που θα ανοίξει το νέο κατάστημα, ο Franchisor θα αποφασίσει με την συνδρομή του υποψήφιου επενδυτή αν η συγκεκριμένη περιοχή προσφέρεται για επένδυση. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όπως αν πρόκειται για κατάστημα fast food είναι απαραίτητη η μελέτη των διατροφικών συνηθειών της επιλεγόμενης περιοχής.

Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης από την στοχοποίηση ο franchisee πρέπει να επιβαρύνεται με το κόστος απώλειας τζίρου που έχει υπολογισθεί σε % επί των ετήσιων πωλήσεων του συγκεκριμένου καταστήματος.

Επόμενο βήμα για τον Franchisor είναι να έχει προτάσεις για τρόπους χρηματοδότησης της επένδυσης εφόσον ο Franchisee δεν διαθέτει τα ίδια κεφάλαια. Ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικής υποστήριξης μέσω ενός Τραπεζικού Οργανισμού ή μιας Εταιρίας Leasing με τα ακριβή κόστη επιβάρυνσης είναι  επιθυμητό.

Ο καθορισμός του ελέγχου των Franchisee αποτελεί βασική προυπόθεση επιτυχίας και ορίζεται ως βασικό βήμα στην υλοποίηση. Στις βασικότερες λειτουργίες που επιτελεί ο franchisor πρέπει να διαμορφωθεί ελεγκτική διαδικασία (έλεγχος των προϊόντων που πωλούνται από το κατάστημα, έλεγχος του εξοπλισμού, της αποκλειστικότητας της σχέσης κ.α.).

Καθώς όλα τα παραπάνω λάβουν χώρα ο Franchisor πρέπει να ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να αξιολογεί το profile του franchisee. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του παραπάνω ερωτηματολογίου που καλείται να απαντήσει ο δεύτερος. Αυτό έχει σκοπό να αυτοπροβληματίσει τον Franchisee προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος αν έχει την επιχειρηματική και διοικητική ικανότητα να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο επενδυτικό του πλάνο. Ουσιαστικά τον βοηθάει να κάνει την αυτοκριτική του προσδιορίζοντας το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης, τον τόπο, τον χρόνο που θα αφιερώσει ο ίδιος.

Ταυτόχρονα η επιχείρηση μέσω του νομικού τμήματος πρέπει να έχει επεξεργαστεί το Franchise contract που ουσιαστικά είναι η σύμβαση δικαιόχρησης και %ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b79περιγράφονται σε κάθε λεπτομέρεια οι όροι του δικαιώματος.

Εντός των προϋποθέσεων για τη προβολή είναι και η λειτουργία ενός πιλοτικού καταστήματος.

Στη συνέχεια αυτό που είναι απαραίτητο είναι η προβολή προς το ευρύ επενδυτικό κοινό της πρόθεσης της επιχείρησης να επεκταθεί μέσω της μεθόδου της «Δικαιόχρησης» (Franchise). Η δημιουργία θεματικής ενότητας στην υπάρχουσα ιστοσελίδα για τη νέα δυνατότητα της επιχείρησης ή ακόμη και μία νέα ιστοσελίδα συντελούν θετικά προς την επίτευξη του στόχου.

Συμβουλευτείτε τους Knowledge συνεργάτες σας για τον τρόπο δόμησης της νέας προσπάθειας της επιχείρησης. Εξίσου σημαντικό ρόλο έχει η παρουσία της επιχειρηματικής αυτής ενέργειας στα Social Media.

Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι επιχειρήσεις και δεν επιτυγχάνουν το στόχο να επεκταθούν μέσω Franshise είναι ότι περιμένουν πρώτα να βρεθεί ο Franchisee για να ξεκινήσουν την διαδικασία. των παραπάνω βημάτων.

Το χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένει ο επενδυτής για να του παραδοθεί όλο το πληροφοριακό υλικό είναι κρίσιμο δεδομένου ότι ενδέχεται να το μετανιώσει ή να στραφεί σε άλλα brand name αμφισβητώντας την αξιοπιστία της επιχείρησης και κατ επέκταση της επένδυσης. Επίσης λόγω της πίεσης του χρόνου είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιηθούν λάθη τόσο στους υπολογισμούς, όσο και στις διαδικασίες.

Στο συγκεκριμένο άρθρο προσεγγίσαμε κάποια βήματα προκειμένου μια επιχείρηση με ποιοτικό προϊόν να επεκταθεί με την μέθοδο της Δικαιόχρησης. Πολλές επιχειρήσεις από το εξωτερικό αναπτύσσονται μέσω franchise στην Ελλάδα.

Οι BizExperts θεωρούμε ότι τις ίδιες δυνατότητες έχουν και Ελληνικές Επιχειρήσεις αφού πολλά Ελληνικά προϊόντα είναι άριστης ποιότητας και ήδη αγοράζονται από επιχειρήσεις ή πελάτες του εξωτερικού.

Οι BizExperts είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε δημιουργικά σε αυτή την προσπάθεια.

Ενιαία Δράση: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

favicon

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

 1. Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.
 2. Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
 3. Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Η Δράση απευθύνεται, επίσης, σε Ερευνητικούς οργανισμούς. Ως ερευνητικός οργανισμός νοείται ένας φορέας, όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Οι προτάσεις των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.

Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Υλικά – Κατασκευές
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υγεία & Φάρμακα
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Αναδυόμενες Τεχνολογίες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες προσωπικού

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία αμείβονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με εξαρτημένη σχέση εργασίας: μόνιμη σχέση, σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, υποτροφία.

Δαπάνες παγίων

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παγίων στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Οι δαπάνες παγίων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι

i. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης. Στην υποκατηγορία εντάσσονται οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό.

ii. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους

Αφορά σε δαπάνες για αγαθά ή υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος από εξωτερικούς παρόχους και οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις υποκατηγορίες που ακολουθούν:

i. Έρευνα επί συμβάσει. Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ii. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or lisenced- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

iii. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος από εξωτερικούς συμβούλους (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη), και οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο.

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

i. Δαπάνες ταξιδιών. Αφορά στις δαπάνες για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή μελών της ομάδας έργου στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο. Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας με υπεργολάβο έρευνας επί συμβάσει ή συνδικαιούχους συνεργατικών έργων, καθώς και πιστοποιήσεων ή ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ii. Δαπάνες δημοσιότητας. Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας (π.χ. παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το έργο, κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας, συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες).

iii.Αναλώσιμα. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου.

iv.Λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Στην υποκατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες που δεν αναφέρονται πιο πάνω.

Δαπάνες καινοτομίας

i. Δαπάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού

Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού. Σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος.

ii. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

Αφορά σε δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

iii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας

Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών, που τα εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Ως υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας ορίζονται η παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης.

Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Αφορά στις δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρουγια τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση. Οι δαπάνες είναιεπιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ,και υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα μετο φυσικό αντικείμενο του επιχορηγούμενου έργου.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

200.000 εάν μία επιχείρηση

350.000 εάν δύο επιχειρήσεις

450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις

500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Το ύψος της επιδότησης δίνεται στους ακόλουθους Πίνακες

Παρέμβαση Ι:  Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Επιλέξιμη Δραστηριότητα Μεσαίες Μικρές
Έργα έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανική έρευνα 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προυποθέσεις 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προυποθέσεις 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βασική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Επιλέξιμη Δραστηριότητα Μεγάλες Μεσαίες Μικρές
Έργα έρευνας και ανάπτυξης βασική έρευνα 100% 100% 100%
βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προυποθέσεις 65% 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προυποθέσεις 40% 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Marketing Multimedia

favicon

Τι σημαίνει ο όρος; Πως μπορεί μια επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τα multimedia και να προωθήσει το προϊόν της; Read more