Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR!

Στις 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR,  περί ιδιωτικού απορρήτου, ο οποίος θέτει νέο παγκόσμιο πρότυπο για τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου, ασφάλειας και συμμόρφωσης. Read more

Black Friday: Όταν η διαφήμιση σχηματίζει… ουρές!

Ήταν η δεύτερη χρονιά που στη χώρα μας έγινε τόσο εκτεταμένη αξιοποίηση της ονομαζόμενης Μαύρης Παρασκευής και τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι μάλλον η Black Friday τείνει να γίνει θεσμός.  Read more

ΕΣΠΑ: Δράση για την Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων!

Προκηρύχθηκε η νέα Δράση ενίσχυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων…!!
Αφορά την ίδρυση νέας επιχείρησης (ξενοδοχείο, τουρ. κατάλυμα, τουρ. γραφεία, εναλλακτικές μορφές Τουρισμού – αθλητικός, Ιαματικός, Φυσιολατρικός κ.λ.π)…!! Read more

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Η έννοια της Ποιότητας έγινε αντικείμενο συζήτησης, σε παγκόσμια Συνέδρια και αναφορών σε επιχειρηματικά κείμενα, περισσότερες φορές την τελευταία δεκαετία από ότι τους τελευταίους δέκα αιώνες. Παρόλα αυτά, η έννοια της Ποιότητας εξακολουθεί να παραμένει αρκετά συγκεχυμένη. Read more

E-mail! Αποτελεσματικό Εργαλείο επικοινωνίας ή Σύμβολο άγχους;

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα και εξαιρετικά εργαλεία επικοινωνίας για μία επιχείρηση. Θεωρείται ότι είναι λιγότερο ενοχλητικό από μια τηλεφωνική κλήση, πιο βολικό και ίσως και πιο γρήγορο (αν αναλογιστούμε ότι ενδέχεται ο παραλήπτης της κλίσης ή να μιλάει ήδη ή να απουσιάζει από την θέση του).

Έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει τις Διοικήσεις των επιχειρήσεων και τους φορείς τους να διευθύνουν, να δίνουν οδηγίες και να ενημερώνονται σχεδόν από οπουδήποτε στον κόσμο ακόμη και εν κινήσει.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν τη χρησιμότητα του e-mail. Τί συμβαίνει όμως όταν χρησιμοποιείται με ακατάλληλο τρόπο ; H απάντηση είναι  απλή: Συμβάλει στη μείωση της παραγωγικότητας ή την εμποδίζει.

Σύμφωνα με μελέτη του 2011 (Stephen Barley, Debra Meyerson και Stine Grodal) το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συμβάλει σημαντικά στο αίσθημα της έντονης πίεσης. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι o αριθμός των  e-mail αποτελεί δείκτη-σύμβολο άγχους και υπερφόρτωσης εργασιών. Το επόμενο έτος, το 2012 ο McKinsey δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι σπαταλούν το 28% του χρόνους τους για να διαβάσουν και να συντάξουν τα e-mail τους, καθώς και ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι η δεύτερη πιο χρονοβόρα δραστηριότητα ενός εργαζόμενου μετά τα ‘ειδικά καθήκοντα’.

Ο μέσος εργαζόμενος ελέγχει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του περισσότερες επάνω από εβδομήντα φορές την ημέρα. Σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες ο ημερήσιος έλεγχος είναι δυνατόν να προσεγγίζει τις 350 φορές. Συμπερασματικά, ο αυξημένος  αριθμός e-mail δημιουργεί περισσότερο άγχος και ουσιαστικά χαμηλότερες επιδόσεις.

Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μάθουν να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς συμφέρον τους.

Παρακάτω οι BizExperts σας αναλύουμε χρήσιμα βήματα-ενέργειες χειρισμού των email και των καθηκόντων:

Ως πρώτο βήμα είναι η απάντηση στο ερώτημα: Ποιες είναι οι προτεραιότητες ;

Θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή όλων των καθηκόντων που συνθέτουν την ημέρα μας και στη συνέχεια να γίνει η ιεράρχηση τους. Ένα χρήσιμο εργαλείου που βοηθάει σε αυτό είναι η χρήση της Μήτρας Διαχείρισης Χρόνου του Covey:

Ο Covey τοποθετεί τα καθήκοντα στα παρακάτω τέσσερα τεταρτημόρια

ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1Ο Τεταρτημόριο:

 

Επείγον & Σημαντικό

2ο Τεταρτημόριο:

 

Μη Επείγον & Σημαντικό

 

ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

3ο Τεταρτημόριο:

 

Επείγον & Μη Σημαντικό

4ο Τεταρτημόριο:

 

Μη Επείγον & Μη Σημαντικό

Το 1ο τεταρτημόριο αφορά τα καθήκοντα που είναι επείγοντα και σημαντικά. Εδώ περιλαμβάνονται αυτά τα καθήκοντα που αφορούν τόσο την αντιμετώπιση κρίσεων, όσο και σοβαρών προθεσμιών.

Το 2ο τεταρτημόριο περιλαμβάνει τα  σημαντικά αλλά όχι επείγοντα καθήκοντα. Εδώ θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν ο προγραμματισμός και η προετοιμασία ενός εργαζόμενου.

Το 3ο τεταρτημόριο περιλαμβάνει τα καθήκοντα που είναι επείγοντα αλλά όχι σημαντικά. Εδώ περιλαμβάνονται μερικά από τα e-mail καθώς και κάποια meetings.

Το 4o τεταρτημόριο περιλαμβάνει καθήκοντα που δεν είναι ούτε επείγοντα, ούτε σημαντικά.

 

Επόμενο βήμα είναι ο Επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων.

Η παραπάνω ενέργεια της δημιουργίας λίστας καθηκόντων και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων  προετοιμάζει το έδαφος για το επόμενο στάδιο που είναι  η απάντηση στις ερωτήσεις ‘Πώς είναι τώρα ο χρόνος που αναλώνεται;’ ‘Μετά το πρώτο βήμα κερδίζω χρόνο;’

Με δεδομένο ότι τα καθήκοντα έχουν τοποθετηθεί σε λίστα και έχουν πάρει βαθμό προτεραιότητας κρίνεται σκόπιμο η ανταλλαγή πληροφοριών από άλλους συναδέλφους προκειμένου να γίνει γνωστό μεταξύ του συναδελφικού κοινού για το φόρτο εργασίας του καθενός. Οι ομάδες γίνονται πιο αποτελεσματικές αν γνωρίζουν την εργασία ή τα project που εκτελούν η μία για την άλλη.

Μία καλή και θεμιτή ενέργεια είναι η εβδομαδιαία ενημέρωση του προϊσταμένου μέσω e-mail για το ποιες εργασίες ολοκληρώθηκαν την εβδομάδα που πέρασε και ποιες θα είναι σε εξέλιξη την επόμενη.

 

Επόμενο βήμα είναι η ύπαρξη μιας στρατηγικής επικοινωνίας για την εκτέλεση των προτεραιοτήτων.

Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας σε μια συνομιλία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι με τον αποστολέα. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θεωρείται ανεπιθύμητο δεν απαιτεί απάντηση.  Όταν ο αποστολέας αποστέλλει ένα μήνυμα ξεκινάει μια αλληλουχία ενεργειών από την πλευρά του παραλήπτη.  Όσο ποιο πολλά είναι τα μηνύματα που στέλνει ο αποστολέας, τόσο αλλάζουν οι προτεραιότητες και η λίστα καθηκόντων του παραλήπτη. Με βάση τα παραπάνω θεωρείται ξεκάθαρο ότι πρέπει να αναδιαμορφωθεί η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο.

Το δεδομένο είναι ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :

 • δεν αποτελεί μια συνομιλία και μάλιστα πρόσωπο με πρόσωπο,
 • δεν είναι ένα είδος επικοινωνίας μεγάλης διάρκειας και
 • τέλος, σίγουρα δεν είναι η καλύτερη επιλογή για όλες τις καθημερινές επικοινωνίες, αν και αντιμετωπίζεται ως τέτοιο.

Πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύστημα παράδοσης και μεταβίβασης πληροφοριών, ως ένα εργαλείο επικοινωνίας που θα οδηγήσει στην ανάληψη της στρατηγικής επικοινωνίας.

Όταν κάποιος αποστέλλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να ακολουθεί και να έχει στο μυαλό του μια συγκεκριμένη διαδικασία επικοινωνιακής στρατηγικής. Θα πρέπει πάντα να αναρωτιέται

 • Ποιο είναι το κοινό που απευθύνεται το e-mail;
 • Ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να μεταφέρω;
 • Ποια είναι η απάντηση που αναμένω να πάρω;
 • Ποιο θεωρείται ότι είναι το καλύτερο κανάλι προκειμένου να φτάσει το μήνυμα στο κοινό;
 • Το μήνυμα θα αλλάξει τις προτεραιότητες του παραλήπτη ;
 • Το μήνυμα θα δημιουργήσει αναταράξεις στο κοινό;
 • Πόσα μηνύματα έχω στείλει την ίδια ημέρα στο ίδιο κοινό;
 • Πόσα μηνύματα μπορεί να διαχειριστεί το κοινό;

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμπλέκονται 4 παράγοντες:

Το Ακροατήριο, το Μήνυμα, το Κανάλι και η Απάντηση.

Αναφορικά με το Ακροατήριο και πριν εξεταστεί κάτι άλλο, ο αποστολέας θα πρέπει να αναλογιστεί με ποιούς θέλει ή πρέπει να επικοινωνήσει. Απαιτείται να υπάρχει προσοχή και ακρίβεια στη δημιουργία της λίστας των παραληπτών δεδομένου ότι οι πληροφορίες που μεταφέρονται θα πρέπει να πηγαίνουν στο κατάλληλο άτομο που θα πρέπει ή να απαντήσει ή να αναλάβει δράση.

Η ύπαρξη της θεωρίας που αναφέρει ότι ‘αν κάποιος στείλει λιγότερα e-mail, θα παραλάβει και λιγότερα e-mail’ δεν ισχύει. Θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στο ποιος προστίθεται στο πεδίο ‘προς’ και ποιος στο ‘cc’. Οι παραλήπτες που αναφέρονται στο δεύτερο πεδίο είναι καθαρά για ενημερωτικούς λόγους και δεν απαιτείται είτε να απαντήσουν, είτε να αναλάβουν δράση.

Αναφορικά με το Μήνυμα-e mail, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι πρόκειται αποκλειστικά για μεταβίβαση πληροφοριών.  Διεθνώς υφίσταται ο κανόνας συγγραφής ενός e-mail:

 ‘Ο αποστολέας συντάσσει ένα μήνυμα με τον τρόπο που θέλει να το διαβάσει’.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και η δουλειά του παραλήπτη. Η θεωρεία λέει ότι κανείς δεν ανταποκρίνεται καλά σε ένα τεράστιο κείμενο. Το πεδίο του θέματος είναι πολύ σημαντικό, ενώ αν απαιτείται μεγάλο κείμενο οι σημαντικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στις πρώτες γραμμές του κειμένου, αφού αυτές τις διαβάζουν όλοι χωρίς να κουράζονται.

Αναφορικά με το Κανάλι επικοινωνίας θα πρέπει να υπάρχει σαφείς απάντηση στο παρακάτω ερώτημα:

‘Είναι το e-mail το κατάλληλο εργαλείο για επικοινωνία σε μια δεδομένη στιγμή;’

Μήπως ένα απλό τηλεφώνημα, γλιτώσει χρόνο τόσο για τον αποστολέα, όσο και για τους παραλήπτες;

Μήπως ένα απλό πέρασμα από τα γραφεία των παραληπτών είναι μια βολική κίνηση;

Από την στιγμή που ο αποστολέας πατήσει το κουμπί ‘αποστολή’ απαλλάσσεται από την ευθύνη ή την ενδεχόμενη ύπαρξη ενοχής για μία εκκρεμότητα. Ο παραλήπτης όμως είναι αυτός που υποχρεώνεται να διακόψει την εργασία, να διαβάσει το e-mail , να το κατατάξει, να το ιεραρχήσει, να αναλάβει ή όχι δράση.

Συμπέρασμα των παραπάνω, ‘ενδεχόμενος χαμένος χρόνος’ για τον παραλήπτη με αύξηση των επιπέδων άγχους με την ευθύνη να βαρύνει τον αποστολέα (στην περίπτωση μη σημαντικότητας και επείγουσας ανάγκης).

Εάν η επικοινωνία μέσω ενός διαφορετικού καναλιού σημαίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τότε η αποστολή ενός email θα πρέπει να επανεξετάζεται διαρκώς.

Στο σημερινό μας άρθρο οι BizExperts προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε αν τα e-mail είναι το κατάλληλο κανάλι επικοινωνίας, αν μεταδίδουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες και αν βοηθούν τον παραλήπτη στην ανάληψη δράσης ή του μεταδίδουν μεγαλύτερα επίπεδα πίεσης, όπου το αποτέλεσμα είναι χαμένος χρόνος τόσο για τον αποστολέα που συνέταξε το e-mail, όσο και για τον παραλήπτη που διέκοψε την εργασία του για να το διαβάσει.

Product Management & Product Manager

Product Management είναι η επιχειρηματική διαδικασία που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την πρόβλεψη, την παραγωγή και το marketing του προϊόντος μίας επιχείρησης σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του και Product Manager είναι το στέλεχος που αναλαμβάνει τον ρόλο για την επιτυχή ολοκλήρωση της. Read more

Τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα του Επαγγελματισμού

Επαγγελματισμός ορίζεται ως η συμπεριφορά με χαρακτηριστικά τη συνέπεια, τη συστηματικότητα, την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα για την άσκηση κάποιου επαγγέλματος ή για την εκτέλεση μιας εργασίας, ή αλλιώς η τήρηση ενός ηθικού, δεοντολογικού και επαγγελματικoύ κώδικα. Read more

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών ή Κόκκινα Δάνεια, Αναδιάρθρωση Οφειλών και η Ευκαιρία Επανεκίνησης των Επιχειρήσεων

Μια νέα ευκαιρία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε αποτελούν οφειλές από άλλες αιτίες, δίνει ο Νόμος 4469/2017 που δημοσιεύτηκε στις 3 Μάιου 2017 και θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 3 Αυγούστου. Read more

Ο Κλάδος της Γρήγορης Εστίασης!The LOUKOUMI Project

Ο κλάδος γρήγορης εστίασης αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα, ταξινομούνται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων:

α) αλυσίδες εστιατορίων με βάση το burger,

β) αλυσίδες εστιατορίων με βάση την pizza και

γ) αλυσίδες εστιατορίων snack-sandwich.

Η κατηγορία καταστημάτων snack – sandwich, παρουσιάζοντας σημαντική διαχρονική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της στην αγορά, κάλυψε περίπου το 41% της συνολικής αγοράς το 2015. Η κατηγορία καταστημάτων με βάση το burger απέσπασε μερίδιο 33%. Ακολουθεί η κατηγορία των αλυσίδων pizza με ποσοστό συμμετοχής 18,7% το ίδιο έτος. Επιπλέον, στον κλάδο υπάρχουν και αλυσίδες οι οποίες δεν μπορούν να καταχωρηθούν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες (πχ αλυσίδες προϊόντων donuts, σφολιάτες) και το ποσοστό που καλύπτουν είναι πολύ μικρό.

Ο βαθμός συγκέντρωσης στον εξεταζόμενο κλάδο είναι αρκετά υψηλός, καθώς οι τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες (Goody’s, Everest, Γρηγόρης Μικρογεύματα) εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν από κοινού ποσοστό της τάξης του 62%-63% επί της συνολικής αξίας της αγοράς, το 2015.

Ο κλάδος γρήγορης εστίασης γνώρισε σημαντική άνθιση στην δεκαετία του 1990. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην λειτουργία και ίδρυση των καταστημάτων γρήγορης εστίασης είναι ο θεσμός της δικαιόχρησης (franchising), ο οποίος προσέφερε τη δυνατότητα σε ορισμένες επιχειρήσεις να επεκταθούν σε αριθμό καταστημάτων και να μετατραπούν από μικρές επιχειρήσεις με ανώνυμα προϊόντα σε μεγάλες αλυσίδες με επώνυμα προϊόντα και σημαντική κάλυψη της αγοράς που απευθύνονται.

Σημαντικός αριθμός αλυσίδων καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης έχουν επεκτείνει τον αριθμό των καταστημάτων τους διαμέσου του θεσμού της δικαιόχρησης (franchising). Ουσιαστικά πρόκειται για μια σύμβαση συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων, βάσει της οποίας η μία επιχείρηση (δικαιοπάροχος ή franchisor) παραχωρεί στον δικαιοδόχο (franchisee), έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του Brand του δικαιοπάροχου. Σχεδόν πάντα υφίσταται η υποχρέωση του Franshisee να προμηθεύεται τα προϊόντα του από τον Franchisor, ενώ ο δεύτερος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τεχνογνωσία και συστήματα οργάνωσης και διοίκησης στον πρώτο.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση

Γενικά η ζήτηση για υπηρεσίες εστίασης επηρεάζεται από την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της χώρας, τη διαφήμιση, την τιμή πώλησης σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα, τις διατροφικές συνήθειες.

Σημαντικό σημείο στην ανάπτυξη του κλάδου ήταν η τάση που υπήρχε για λιγότερο μαγείρεμα στο σπίτι λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της οικογένειας και της επιτάχυνσης του ρυθμού ζωής. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση του διαθέσιμου χρόνου για μαγείρεμα και η αύξηση της ζήτησης για έτοιμο φαγητό.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με τη ζήτηση ήταν η ποιότητα των πρώτων υλών. Λόγω διατροφικών σκανδάλων στο παρελθόν οι καταναλωτές παρουσίασαν αποχή από την κατανάλωση φαγητού γρήγορης εστίασης για σημαντικό χρονικό διάστημα και μάλιστα από μεγάλες αλυσίδες.

Η αντίδραση των αλυσίδων σε τέτοιου είδους φαινόμενα ήταν η προσπάθεια τους να διαφοροποιηθούν με την προσφορά μεγαλύτερης γκάμας προϊόντων κρέατος, αλλά και τη δημιουργία πιάτων υγιεινής διατροφής (λιγότερες θερμίδες και λιπαρά, υπερίσχυση των χορταρικών.

Η Προσφορά του Κλάδου Γρήγορης Εστίασης

Χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί ότι σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών των μεγάλων αλυσίδων προέρχεται, από τους Franchisee, από την είσπραξη των royalties.

Η τιμή των προσφερόμενων προϊόντων αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που προσελκύει τους καταναλωτές και αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό σημείο του ανταγωνισμού, κυρίως λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μεγάλες αλυσίδες προσελκύουν τους καταναλωτές με προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν δωρεάν αναψυκτικά, δώρα, επιπλέον προϊόν.

Ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την προσφορά είναι οι υπηρεσίες παράδοσης ή αλλιώς το γνωστό Delivery. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες προσπάθησαν να ανταποκριθούν στην ανάγκη για την αποστολή του φαγητού στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας. Τα τελευταία έτη το Delivery αποτελεί συνδετικό κρίκο του καταναλωτή και του προϊόντος και αναβαθμίστηκε διαχρονικά δεδομένου ότι η ταχύτητα παράδοσης συνδέεται με το πόσο ζεστό και φρέσκο παραδίδεται το προϊόν από την κουζίνα του εστιατορίου μέχρι το σπίτι ή το γραφείο. Πολλές μάλιστα αλυσίδες προσπαθώντας να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους ανέπτυξαν και cal lcenter. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες delivery στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας, συνέβαλε ώστε εκτός από τις αλυσίδες pizza να παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης και καταστήματα burger και snack.

Το μενού και η ποιότητα των α΄ υλών είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την προσφορά. Η επιλογή των εδεσμάτων  αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόσο στη προσέλκυση των καταναλωτών, αλλά και στην επιτυχή πορεία μιας αλυσίδας. Συνήθως, η γκάμα των προϊόντων επιλέγεται από τη μητρική εταιρία. Το γεγονός αυτό δίνει το πλεονέκτημα της σταθερής γεύσης και ποιότητας, ανεξαρτήτως του τόπου, όπου βρίσκεται το εστιατόριο, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί το αίσθημα ασφάλειας στους καταναλωτές. Επίσης, μια προσφιλείς συνήθεια αποτελεί η προσαρμογή των καταλόγων και η προβολή των ελληνικών γεύσεων καθώς και η προσφορά ειδικών μενού όπως παιδικών, χροτοφαγικών, νηστίσιμων λίγων θερμίδων, διαίτης. Η ποιότητα των α΄υλών έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας αλυσίδας. Η επιλογή τους, οι αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής τόσο στην επεξεργασία τους, όσο και στην προετοιμασία των γευμάτων καθορίζουν την πορεία μιας αλυσίδας εστιατορίων.

Η διαφήμιση καθίσταται το σημαντικότερο μέσο για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος μιας αλυσίδας, ενώ χρησιμεύει και ως ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού που αφορά προσφορές, νέα πιάτα κλπ. Η διαφήμιση ουσιαστικά είναι αυτή που κάνει ένα προϊόν ή ένα brand «επώνυμο» με σκοπό, ώστε να κερδίσει την επιλογή του καταναλωτή. To 2014 η συνολική δαπάνη διαφήμισης διαμορφώθηκε σε €7,5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 11,6% σε σχέση με το 2013. Το κυρίαρχο μέσο διαφήμισης εξακολουθεί να είναι ο περιοδικός τύπος με ποσοστό 44,8%, επί του συνόλου το 2014. Ακολουθούν η τηλεόραση με ποσοστό 25,4%, το ραδιόφωνο με ποσοστό 17% και οι εφημερίδες με ποσοστό 12,8%.

Σε δείγμα 25 αλυσίδων γρήγορης εστίασης (burger, pizza, snack-sandwich, σουβλάκι, λοιπές), ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων ανέρχεται σε 978 καταστήματα. Από το σύνολο αυτό, ποσοστό 71% συγκεντρώνεται στην Αττική, 7% στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές συγκεντρώνουν το 22%.

Η Εξέλιξη της Συνολικής Αγοράς Καταστημάτων Γρήγορης Εστίασης

Η αγορά καταστημάτων γρήγορης εστίασης μέσω των αλυσίδων παρουσίασε ιδιαίτερη άνθιση το χρονικό διάστημα την περίοδο 1992-2002. Από το 2003 μέχρι και το 2008 η αγορά συνέχιζε να έχει ανοδική πορεία, αλλά με πολύ χαμηλότερο ρυθμό. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής το διάστημα 1992-2008 ανέρχονταν σε 15,1%. Όμως από το 2009 μέχρι και το 2013 η αγορά ήταν συνεχώς πτωτική. Το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά, μετά το 2008, κατά την οποία η μεταβολή της εγχώριας αγοράς εστίασης παρουσίασε αύξηση που ανήλθε σε 3%. Αυτή η αύξηση κατά κύριο λόγο προέρχεται από την εισαγωγή – επέκταση κάποιων νέων εταιρειών οι οποίες επηρέασαν τη συνολική αγορά θετικά.

Συμπεράσματα

Η οικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία έτη επηρέασε αρνητικά και τον κλάδο των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, η αύξηση της ανεργίας, η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς (περιορισμός της συχνότητας εξόδου για αναψυχή και διασκέδαση), έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων των αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης τα τελευταία έτη, με διαφορετικό όμως ρυθμό ανά κατηγορία επιχειρήσεων (burger, pizzaκλπ).

Η καταναλωτική συμπεριφορά διαφοροποιείται τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση νέων “concept” αλυσίδων καταστημάτων που διαθέτουν περιορισμένη ποικιλία αλλά φθηνά προϊόντα (π.χ. donuts) δίνοντας στον καταναλωτή φθηνές επιλογές.

Σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι με τις ισχύουσες συνθήκες οι αλυσίδες καταστημάτων γρήγορης εστίασης θα πρέπει να εστιάσουν στη δημιουργία ‘πιστού’ κοινού.

Σύμφωνα με μελέτη της ICAP οι βασικοί άξονες που θα πρέπει να ενεργούν και να κινούνται οι αλυσίδες του κλάδου γρήγορης εστίασης για να διατηρήσουν και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους είναι:

 • Αναζήτηση ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων πωλήσεων (delivery, παραγγελία μέσω internetκά).
 • Εντατικοποίηση των προωθητικών προγραμμάτων (εκπτώσεις, προσφορές σε menu.).
 • Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός του “χαρτοφυλακίου” των σημείων πώλησης (εκμετάλλευση τυχόν ευκαιριών που υπάρχουν στο realestate).
 • Στοχευμένες κινήσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας των καταστημάτων του δικτύου.
 • Αλλαγή στην εικόνα των σημάτων δημιουργώντας νέα “concepts” που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.
 • Στοχευμένη διαφήμιση, προβολή και επικοινωνία των προωθητικών ενεργειών προς τους καταναλωτές.
 • Προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής στις νέες συνθήκες της αγοράς (π.χ. μείωση τιμών σε είδη ευρείας αποδοχής όπως σαλάτες, διάφορα σνακ κ.λπ.).
 • Έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων, με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.

(πηγή ICAP)

Loukoumi Project

Στον κλάδο γρήγορης εστίασης ως μέλετη περίπτωσης βρίσκουμε την ‘ΚΑΝΑΒΙΤΣΑΔΟΣ Γ – ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ Δ ΙΚΕ’ με τον διακριτικό τίτλο LOUKOUMI. Η εταιρία δραστηριοποιείται από τον Φεβρουάριο του 2017 με επιχειρηματικούς σκοπούς:

 • την εκμετάλλευση του ιδιόκτητου brandname ‘loukoumi’ με την μέθοδο Franchise
 • την αγορά και μεταπώληση κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, άρτων, αρτοποιημάτων, σάλατων αλοιφών, χαρτικών, γλυκών.
 • την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης στους ενταγμένους στο δίκτυο Franchisee.

Η έδρα της βρίσκεται στη Περαία Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρίας.

Βασικός σκοπός της loukoumi είναι η ανάπτυξη καταστημάτων εστίασης με τη μέθοδο του Franchise.Κάθε κατάστημα Loukoumi κατασκευάζεται υπό τη μορφή Bar για αυτό και ο διακριτικός τίτλος συνοδεύεται από την πρόταση Meat bar & More. H καινοτομία στο κατάστημα της Loukoumi είναι ότι στο κέντρο του καταστήματος (από τη παραδοσιακή γωνία ή πλευρά που είναι τοποθετημένος σήμερα στην πλειονότητα των καταστημάτων) βρίσκεται ο χώρος ψησίματος και παρασκευής περιτριγυρισμένος από πάγκο θέσεων εστίασης.

Η καινοτομία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο καταναλωτή να παρακολουθεί τη διαδικασία παρασκευής συμμετέχοντας εμμέσως στη διαδικασία ‘μαγειρέματος’. Ένα άλλο πλεονέκτημα του χώρου είναι ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν από όλες τις οπτικές γωνίες αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Τα καταστήματα Loukoumi έκτος από τις θέσεις εστίασης bar έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν και καθήμενους επισκέπτες. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο άρμα της επιχείρησης θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες εστίασης υψηλού επιπέδου και ποιότητας. Τα 53 είδη κρεατοσκευασμάτων σε συνδυασμό με τους άρτους, τις σαλάτες και την τεχνογνωσία των ιδρυτών παρέχουν μία δυναμική με περισσότερες από 3.000 διαφορετικές γεύσεις Ελλάδος.

Οι Εταίροι κκ Αμπελίδης Δημήτριος και Καναβιτσάδος Γεώργιος έχοντας πολυετή εμπειρία, ο καθένας στον τομέα του, έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την επιτυχή οργάνωση και ομαλή λειτουργία ενός καταστήματος εστίασης με Ελληνικό άρωμα.

Ο κος Αμπελίδης είναι Οικονομολόγος με σπουδές Αγγλία και 25ετή εμπειρία στην ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων,credit και marketrisk.

Ο κος Καναβιτσάδος είναι επιχειρηματίας με περισσότερα από 10 έτη παρουσία στον κλάδο της εστίασης, στην έρευνα και προώθηση νέων πρωτοποριακών προϊόντων κρεατοσκευασμάτων και χορτοφαγικών ειδών.

Ο κος Αμπελίδης Δημήτρης μας εξήγησε τι είναι αυτό που κάνει την εταιρία LOUKOUMI να υπερέχει από μια άλλη επιχείρηση ή αλυσίδα Franchise:

‘Μέλημα της εταιρίας μας είναι η παροχή των καλύτερων και πιο επαγγελματικών υπηρεσιών προς το δίκτυό μας, διατηρώντας ταυτόχρονα τις προδιαγραφές μας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έτσι ο κάθε συνεργάτης θα μπορεί να νιώθει σίγουρος και υπερήφανος που ανήκει στην ομάδα που ονομάζουμε loukoumi’.

Σε ερώτηση των BizExperts γιατί επιλέχθηκε η λέξη Loukoumi o κος Αμπελίδης μας απάντησε ‘Το όνομα loukoumi αντιπροσωπεύει πέρα από το γνωστό προϊόν, τον τρόπο που περιγράφουμε μέσα από την Ελληνική γλώσσα μεταξύ των άλλων, το νόστιμο, το θελκτικό φαγητό. Ο τρόπος δηλαδή που χρησιμοποιούμε την λέξη αυτή, είναι κομμάτι της γλώσσας μας. Τι πιο όμορφο από το να μεταφέρεις μία τέτοια ερμηνεία της τόσο γνωστής λέξης σε όλο τον κόσμο, στα καταστήματά μας και στην εταιρία μας. Ούτως ή άλλως τα προϊόντα μας από μόνα τους είναι στην πραγματικότητα «λουκούμι»’.

Ο κος Καναβιτσάδος Γεώργιος εξήγησε ποια είναι η φιλοσοφία της εταιρίας ‘Loukoumi’ και ποιες είναι οι αγορές στόχοι:

‘Η φιλοσοφία της εταιρίας μας και φυσικά του project loukoumi, είναι η επαγγελματική και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών σε όλο το δίκτυό μας. Σκοπός μας είναι η επαναφορά στο μυαλό όλων των πελατών μας ιδιαίτερα στο εξωτερικό, των αυθεντικών γεύσεων της Ελληνικής γρήγορης κουζίνας, προσαρμόζοντας το, στην σύγχρονη εικόνα του 2017. Η επιτυχία της εταιρίας μας δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τα απόλυτα οικονομικά μεγέθη που θα επιτύχει, αλλά και από την επίτευξη της αλλαγής της νοοτροπίας στο μυαλό των πελατών μας, αναφορικά με το ότι η Ελληνική γρήγορη κουζίνα μπορεί να είναι μία υψηλής ποιότητας κουζίνα. Όσο αφορά τις αγορές στόχους, Δεν υπάρχουν αγορές στόχοι. Όλες οι αγορές μπορεί να είναι δυνητικοί πελάτες μας. Το προϊόν μας δεν είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν. Είναι γνωστό σε όλους τους επισκέπτες στην Ελλάδα ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς να αναγάγουμε αυτό το γνωστό σε όλους φαγητό σε κάτι πολύ καλύτερο. Σίγουρα οι χώρες στις οποίες υφίσταται το Ελληνικό στοιχείο, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα ήταν πιο εύκολα προσβάσιμο. Ναι αυτό είναι αλήθεια, γιατί στις χώρες αυτές υφίσταται μεγάλο δίκτυο Ελληνικών εστιατορίων. Η εικόνα τους όμως δεν είναι μία εικόνα που εκπροσωπεύει το σήμερα. Είναι μία εικόνα του παρελθόντος και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε’

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της επιχείρησης είναι αυτή του Franchise δεδομένου ότι είναι παγκοσμίως γνωστή και διαδεδομένη για την επέκταση δικτύου. Μέσω του Franchise τα συμβαλλόμενα μέλη, τόσο ο franchisor, όσο και ο franchisee, επιτυγχάνουν τη μέγιστη ανταποδοτικότητα υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Η ‘ΚΑΝΑΒΙΤΣΑΔΟΣ Γ – ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ Δ ΙΚΕ’ είναι έτοιμη να υποστηρίξει στρατηγικά κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή που αποσκοπεί να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία στο κλάδος της γρήγορης εστίασης παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και άριστα οργανωμένη τεχνογνωσία. Η επιλογή των  συνεργατών-προμηθευτών έγινε κατόπιν επίπονης προσπάθειας. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ονομασία ‘Loukoumi’ με το tagline ‘meat bar & more’ έχουν κατοχυρωθεί σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτηρίζοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης ως μοναδικά.

Ο κος Καναβιτσάδος αναφέρει ‘Επιτύχαμε να καταλήξουμε σε εταιρίες από τις οποίες μπορούμε να προμηθευτούμε τα καλύτερα προϊόντα τους. Αυτό σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των συνταγών με την βοήθεια του τεχνολόγου τροφίμων που διαθέτει η εταιρία, μας έφτασε στο σημείο να λέμε ότι είμαστε σε θέση σε επίπεδο υλικών να διαθέτουμε τα καλύτερα και τα πιο μοντέρνα προϊόντα στην αγορά.

Στον κατασκευαστικό τομέα, η εταιρία μας μέσα και πάλι από τις συνεργασίες μας με αξιόλογες επιχειρήσεις, είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε δυνητικό επενδυτή σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Όσο για την λειτουργία του, η γνώση και εμπειρία που διαθέτουμε από τον χώρο της σίτισης έκανε την εταιρία μας ικανή να σταθεί πλάι και να υποστηρίξει κάθε έναν που επιθυμεί να ενταχθεί στο άρμα μας’.   

Στο σημερινό μας αφιέρωμα οι BizExperts παρουσιάσαμε τον κλάδο γρήγορης εστίασης και την καινοτομία που επιχειρεί να εφαρμόσει μια νέα εταιρία με τον διακριτικό τίτλο ‘Loukoumi Meat Bar & More’ συνδυάζοντας τις καλύτερες α΄ύλες και προϊόντα με την τεχνογνωσία κατασκευής και λειτουργίας ενός καταστήματος εστίασης.

Για πληροφορίες αναφορικά με το κόστος της επένδυσης αλλά και τη περίοδο επανείσπραξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην επιχείρηση τα στοιχεία της οποίας εμφανίζονται παρακάτω

ΚΑΝΑΒΙΤΣΑΔΟΣ Γ – ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ Δ ΙΚΕ

LOUKOUMI

MEATBAR&MORE

Ρωμανού11, Περαία Θεσσαλονίκης

ΤΚ 57019

Τηλ: 23920 21876

Mail: info@loukoumi.gr

www.loukoumi.gr

Παραγωγή Υψηλού Επιπέδου-World Class Manufacturing!

Η πρόκληση στην ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας δεν έχει σταματήσει σε ένταση και η απειλή στην ίδια την ύπαρξη της μεταποίησης, συνεχώς αυξάνεται. Read more