VERIM – Virtual Energy, Resource & Intelligence Management: Πρωτοπορία & Καινοτομία στην Αυτοβελτίωση

Το IT σύστημα VERIM φιλοδοξεί να μεταφέρει τώρα εντός Ελλάδας  και Κύπρου την τεχνογνωσία, ώστε να συντελέσει στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων γνώσεων και τεχνικών διαχείρισης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Το VERIM είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες. H εφαρμογή του σε οποιονδήποτε τομέα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, (κατόπιν εκπαίδευσης και αρχικής εποπτείας), μπορεί να βελτιώσει την εκάστοτε συμπεριφορά/ απόδοση/ απόκριση, με σκοπό τη συνειδητή αυτοδιαχείριση (self-management).

Το σύστημα VERIM προσφέρει τόσο σε ατομικό όσο και επιχειρηματικό επίπεδο ένα αρθρωτά διαμορφωμένο πακέτο λογισμικού και υπηρεσιών, το όποιο βρίσκει εφαρμογή σε Εκπαιδεύσεις, Μετεκπαιδεύσεις, Consulting  και Coaching.

Στον επιχειρηματικό κόσμο μπορούν να εκπαιδευτούν από πιστοποιημένους συνεργάτες, αφενός διοικητικά στελέχη σε μεμονωμένες συνεδρίες ή εργασίες ομαδικές σε ομαδικά σεμινάρια (ακόμα και από το σπίτι), αφετέρου μεμονωμένα άτομα της επιχείρησής, των οποίων η μετεκπαίδευση και εξάσκηση μπορεί να πραγματοποιείται με το σύστημα VERIM ακόμα και στον επαγγελματικό χώρο.

Βασικό δομικό συστατικό του VERIM αποτελεί το Know-how της εταιρίας, στη θεωρητική αντίληψη και στην πρακτική εμπειρία της για τις διαδικασίες ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού (Human Resources Development). Το VERIM προσπαθεί να διατηρεί σε αντίστοιχο επίπεδο, ποιότητας και ποσότητας,  γνώσεις και μεθόδους, μέσω ερευνητικών εντολών και διαρκούς εξέλιξης.

Βασιζόμενη στην ερευνητική και εξελικτική εργασία της εταιρίας VERIM, του ερευνητικού συμβούλου Αρουτζίδη Άνθιμου και τους BizExperts, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες μπορούν να εφαρμοστούν από το HRD (Human Resources Development). Μέσω της επαγγελματικής τεχνογνωσίας της VERIM στην εφαρμογή της βιοανάδρασης και όντας εξοπλισμένο με μια διασύνδεση βιοανάδρασης, παρέχεται το ιδανικό εργαλείο αυτοδιάγνωσης και βελτίωσης.

Το VERIM συνδέει τον παράγοντα του ανθρώπινου σώματος και της ευεξίας του με τον επιχειρηματικό/ επαγγελματικό σχεδιασμό. Όχι μόνο η εμπειρία μας αλλά και τα τελευταία ερευνητικά πορίσματα της επιστήμης, τεκμηριώνουν ότι η επαγγελματική απόδοση δέχεται μεγάλη επίδραση από τη σωματική δραστηριότητα. Έτσι δεν μπορεί να αδιαφορήσει ένα σφαιρικό Human Resources Management για τις σωματικές συνιστώσες όσον αφορά την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης.

Με αυτό τον τρόπο το VERIM Concept αποτελεί ένα σύστημα ανάπτυξης οργανισμών και ανθρώπων, σε ένα μεγάλο πεδίο δράσης.

 Το πεδίο εφαρμογής και δράσης του VERIM

Οι σημαντικότερες επιδόσεις στον τομέα του Human Resources, τις οποίες προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι:

-Ανάπτυξη ομαδικών δεξιοτήτων

-Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες

-Προσωπική ανάπτυξη

-Ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων

Σε προσωπικό ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο το σύστημα VERIM προσφέρει:

– Αύξηση της επίδοσης

– Βελτίωση του επιπέδου συγκέντρωσης/προσοχής

– Εκμάθηση αυτοδιαχείρισης

– Διαχείριση του στρες

– Προετοιμασία για πιεστικές συνθήκες

– Θεραπεία βιοανάδρασης

– Εργαλείο στον κλάδο ψυχικής υγείας

 

Ενδεικτικές δεξιότητες που εξασκούνται μέσω  VERIM:

– Διατήρηση ψυχραιμίας κάτω από συνθήκες πίεσης

– Ικανότητα αναγνώρισης της συναισθηματικής κατάστασης του εαυτού

– Ικανότητα υψηλής συγκέντρωσης και εστίασης της προσοχής σε περιβάλλον με πολλά και έντονα ερεθίσματα

– Ικανότητα προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον (εναλλαγή από κατάσταση ηρεμίας σε κατάσταση εγρήγορσης και το αντίστροφο)

– Ικανότητα γρήγορης και εύστοχης αντίδρασης χωρίς σφάλματα (χρόνος αντίδρασης)

– Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης και αύξησή της

– Εκμάθηση της χαλάρωσης και της ηρεμίας

– Εξάσκηση του χρόνου αντίδρασης σε σύνθετο περιβάλλον, με αύξηση της ευστοχίας

– Αντιμετώπιση του φόβου αποτυχίας

– Αναγνώριση και διαχείριση των ίδιων των συναισθημάτων

– Αύξηση της ομαδικότητας

– Βελτίωση του συναγωνισμού

– Αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Διαδραστικότητα VERIM

Το VERIM μπορεί να εφαρμοστεί και στον τομέα της έρευνας καθώς μετράει την ηλεκτροδερμική αγωγιμότητα, την οποία αποθηκεύει σε αρχείο στον υπολογιστή και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε μέτρηση έχει καταγραφεί.

Τα πεδία εφαρμογής του VERIM είναι σχεδόν ανεξάντλητα και προσφέρουν μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή με πολλές εναλλαγές.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του VERIM:

  • Η μάθηση είναι η βασικότερη πηγή του παρελθόντος και του μέλλοντος
  • Η μάθηση συμβαίνει πάντα και παντού
  • Σε αντίθεση με την παλαιά κουλτούρα μάθησης των κοινωνικών μας θεσμών εκπαίδευσης (σχολεία και ανώτερα ιδρύματα) το VERIM βασίζεται στην εφαρμογή νέων μορφών νοημοσύνης:
  • Συστηματικής μάθησης ψυχικών και σωματικών διαδικασιών που συνεργάζονται στην βιοανάδραση
  • Αυτοσχεδιασμένη μάθηση, αναγνώριση και αλλαγή στρατηγικών δράσης
  • Παρακολούθηση και καταχώρηση των διαδικασιών μάθησης μέσω αντικειμενικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο
  • Εξάσκηση σε μορφή παιχνιδιού για τη μείωση του στρες με μετρήσιμες μεταβλητές μέσω βιοανάδρασης
  • Εντοπισμός και διερεύνηση της εξατομικευμένης ικανότητας για χαλάρωση.

Η αντίδραση του στρες κατά κανόνα είναι μια βιολογικά χρήσιμη διαδικασία προσαρμογής του οργανισμού που επιτρέπει το σώμα να ανταποκριθεί με κατάλληλο τρόπο σε προκείμενες απαιτήσεις.

Είναι όμως γεγονός ότι η παρατεταμένη διέγερση μειώνει την απόδοση και την ικανότητα συγκέντρωσης.

Το VERIM διευκολύνει τη μάθηση και την απελευθέρωση της ενδογενούς αντίδρασης ηρεμίας, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να λάβει χώρα ακόμα και μετά την έκθεση σε μια πιεστική συνθήκη.

Το VERIM σας προσφέρει μια σύγχρονη διαδραστική τεχνολογία μάθησης για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς εν όψει των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων της καθημερινότητας.

Write a Comment