Σχέδιο Διαδοχής! Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή;

Η παράδοση μιας εταιρίας στην επόμενη γενιά αποτελεί αναμφισβήτητα μια πρόκληση. Η οργάνωση της διαδικασίας για τη διαδοχή αποτελεί ένα γεγονός που λαμβάνει χώρα για μία φορά στη ζωή κάθε επιχειρηματία. Read more

Μέτρηση & Αξιολόγηση Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων!

Οι οικονομικές συνθήκες τα τελευταία έτη από την έναρξη της κρίσης και έπειτα, δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικότερα για αυτές που δραστηριοποιούνται και προσπαθούν να αναπτυχθούν εντός των συνόρων. Read more

Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας (Customer Relationship Management – CRM)

Ένα σύστημα CRM επιτελεί  την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής, της κουλτούρας και των πληροφοριών πελατών με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής κατά τρόπο ώστε οι αλληλεπιδράσεις επιχείρησης – πελάτη, να λειτουργούν προς όφελος και των δύο μερών. Read more

Αποτυγχάνουν οι Επιχειρήσεις ή τα Στελέχη ;

Στο σημερινό άρθρο οι bizexperts θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την έννοια του όρου της αποτυχίας μιας επιχείρησης και αν αυτή αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης ή ευθύνη των στελεχών της και ειδικότερα των Ανωτέρω Διευθυντών, των managers, των προϊσταμένων. Read more

Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Δομών (BPR)

Ο Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Δομών (B.P.R.) αποτελεί την τελευταία εξέλιξη (state of the art) στις τεχνικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Read more

Παραγωγή Υψηλού Επιπέδου-World Class Manufacturing!

Η πρόκληση στην ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας δεν έχει σταματήσει σε ένταση και η απειλή στην ίδια την ύπαρξη της μεταποίησης, συνεχώς αυξάνεται. Read more

Έχετε μία Ευέλικτη Επιχείρηση;

Μήπως η στρατηγική σας χάνει την ουσία της συμβατικής σοφίας; Είστε αποφασισμένοι να δημιουργήσετε νέους ηγέτες με την ίδια ζέση με την οποία επιδιώκετε να λανσάρετε νέα προϊόντα; Η επιχείρησή σας είναι κατασκευασμένη για να αντιδράσει γρήγορα στις αλλαγές; Read more