Διαμεσολάβηση, μία σύγχρονη διαδικασία με ιδιότητα κοινωνικού αγαθού

favicon

Η διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος εξωδικαστικής/εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, μια διαδικασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως με συμφωνία να λύσουν την διαφορά τους, με την βοήθεια ενός αμερόληπτου και ανεξάρτητου, ειδικά εκπαιδευμένου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, χωρίς να καταφύγουν στα δικαστήρια. Read more