Τα 5 Στοιχεία της Εμπιστοσύνης!

Στο σημερινό μας άρθρο θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα προκειμένου ένας ηγέτης να εμπνέει και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των υφισταμένων του.

Η έννοια της εμπιστοσύνης συνδέεται άρρηκτα τόσο στο επιχειρηματικό κομμάτι, όσο και στο συναισθηματικό – προσωπικό κομμάτι. Σε οποιαδήποτε σχέση εμπιστοσύνης το πρώτο πράγμα που αναγνωρίζεται είναι ότι υφίσταται μια σχέση μεταξύ δύο μερών. Αυτό θα μπορούσε να είναι μεταξύ δύο ατόμων, δύο ομάδων ή δύο οργανισμών.

Ποια όμως είναι η έννοια της εμπιστοσύνης και τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να εμπιστεύονται κάποιον ;

Μια προσέγγιση για την έννοια της εμπιστοσύνης θα μπορούσε να είναι η παρακάτω:

“Η εμπιστοσύνη είναι η πίστη ενός ανθρώπου στην ικανότητά ενός άλλου ή μιας ομάδας σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Πίστη σημαίνει ότι ο πρώτος εκτιμά ότι ο δεύτερος είναι σε θέση να κάνει αυτό που λέει,  ότι μπορεί να το κάνει και ότι θα το κάνει πραγματικά, αν λέει ότι θα το κάνει”.

Οι, Mayer, Davis και Schoorman (1995), όρισαν την εμπιστοσύνη ως “την προθυμία μιας ομάδας να είναι ευάλωτη στη δράση μιας άλλης ομάδας με βάση την προσδοκία ότι  θα εκτελέσει μια συγκεκριμένη δράση σημαντική για τον εμπιστευματοδόχο, ανεξάρτητα από την ικανότητα παρακολούθησης ή ελέγχου αυτού του άλλου μέρους”.

Η έκφραση «προθυμία η ομάδα να είναι ευάλωτη», είναι πολύ σημαντική και χρησιμοποιείται συχνά ως ορισμός της εμπιστοσύνης. Η επιθυμία να είσαι ευάλωτος σημαίνει να ανοίξεις τον εαυτό σου σε κάποιον άλλο.

Κάτι εξίσου σημαντικό στον παραπάνω ορισμό είναι η αδυναμία ελέγχου του άλλου μέρους. Η εμπιστοσύνη σημαίνει να αφήσουμε την ανάγκη ή την επιθυμία να ελέγξουμε τι θα κάνει το άλλο μέρος.

Ένας ηγέτης θέλει οι υφιστάμενοι του να τον εμπιστεύονται και να τον αξιολογούν θετικά. Η δημιουργία όμως της εμπιστοσύνης ή η αποκατάστασή της όταν αυτή έχει χαθεί δεν είναι πάντα μια απλή υπόθεση.

Παρακάτω οι Bizexperts παρουσιάζουμε τα στοιχεία εκείνα που κατά την εκτίμηση μας θεωρούμε απαραίτητα προκειμένου ένας ηγέτης να χτίσει και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της ομάδας του.

Θετικές Σχέσεις

Η εμπιστοσύνη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό βαθμό στο αν ένας ηγέτης είναι σε θέση να δημιουργεί θετικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους και ειδικότερα στην ομάδα την οποία καθοδηγεί. Για να μπορεί να εμπνεύσει  την εμπιστοσύνη, ο ηγέτης πρέπει:

 • Να είναι σε επαφή με τα θέματα και τις ανησυχίες των υφισταμένων του.
 • Να δημιουργεί τις προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ άλλων.
 • Να επιλύει συγκρούσεις που ενδέχεται να υφίστανται μέσα στην ομάδα συγκρούσεων με άλλους.
 • Να δίνει ειλικρινή ανατροφοδότηση με αποτελεσματικό χρήσιμο τρόπο.

Καλή κρίση / εμπειρογνωμοσύνη 

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται αν οι άνθρωποι εμπιστεύονται έναν ηγέτη είναι ο βαθμός στον οποίο ο ηγέτης είναι καλά ενημερωμένος και γνώστης του αντικειμένου. Ο ηγέτης πρέπει να έχει σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο και βαθιά γνώση διαφορετικά διακινδυνεύει οι αποφάσεις του να κρίνονται και σε αρκετές περιπτώσεις να μην εκτελούνται. Συμπερασματικά ένας ηγέτης πρέπει να:

 • Έχει καλή κρίση όταν λαμβάνει αποφάσεις και να γνωρίζει τα αποτελέσματα των αποφάσεων του.
 • Η ομάδα του να τον εμπιστεύεται για τις γνώσεις και την εμπειρία του, ώστε να μη χρειάζεται να εξηγεί τον λόγο που έλαβε μια απόφαση.
 • Οι υφιστάμενοι του να αναζητούν την άποψη του.
 • Να είναι σε θέση να προβλέψει κα να επιλύσει και μάλιστα γρήγορα οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στους υφισταμένους του κατά την εκτέλεση μιας απόφασης του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο έργο τους.

 Αξιοπιστία

Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της εμπιστοσύνης. Πρόκειται για το βαθμό στον οποίο ο ηγέτης κάνει αυτό που λέει ότι θα κάνει. Οι υφιστάμενοι εμπιστεύονται και εκτιμούν έναν άνθρωπο που :

 • Aποτελεί καλό παράδειγμα.
 • Τιμά τις δεσμεύσεις του και τηρεί τις υποσχέσεις του.
 • Αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας της ομάδας και του αποτελέσματος.
 • Επαινεί και εμψυχώνει.
 • Κάνει παρατηρήσεις με σεβασμό στη προσωπικότητα του άλλου.

Επίδειξη Πάθους

Ένας ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να μεταφέρει το πάθος τους στους υφιστάμενους του.
 • Να τους πείθει ότι είναι εκεί γιατί ενδιαφέρεται για την εταιρία και για τους ίδιους.
 • Να είναι ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας.
 • Να συμμετέχει σε δραστηριότητες της εταιρίας όπως γεύματα, σεμινάρια.
 • Να εισηγείται συνεχή μετεκπαίδευση για την ομάδα και να την συνοδεύει.

Επικοινωνία

Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο που και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητά στην έννοια της εμπιστοσύνης. Η έλλειψη της επικοινωνίας δε δημιουργεί τις προϋποθέσεις ένας ηγέτης να γνωρίσει μια ομάδα και το αντίστροφο. Χωρίς την αλληλογνωριμία δεν μπορεί να υπάρξει η έννοια της εμπιστοσύνης. Ένας ηγέτης θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να επικοινωνεί με τους υφισταμένους του.
 • Να ανατροφοδοτεί με γνώσεις την ομάδα.
 • Να συζητάει με την ομάδα βελτιώσεις.
 • Να συζητάει προβλήματα και να βρίσκονται λύσεις.
 • Να παίρνει ανατροφοδότηση για τις ανησυχίες και τα προβλήματα της ομάδας.

Η ειλικρίνεια και η σαφήνεια είναι ζωτικής σημασίας για την καθιέρωση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Στο σημερινό μας άρθρο προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα στοιχεία εκείνα που κατά την εκτίμησή μας είναι πολύ σημαντικά για την εγκαθίδρυση μιας αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ηγέτη και ομάδας. Η έννοια της εμπιστοσύνης και η σημασία της μεταξύ ηγέτη και ομάδας χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια.

Ο Αισχύλος είχε πει «Δεν είναι οι όρκοι που μας κάνουν να πιστέψουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που μας κάνει να πιστέψουμε τους όρκους».

Write a Comment