Επιχειρηματικοί Στόχοι & Social Media!

Τα τελευταία χρόνια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν υιοθετηθεί από πληθώρα επιχειρήσεων, οι οποίες τα χρησιμοποιούν ως τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες τους είτε αυτοί είναι υφιστάμενοι, είτε δυνητικοί. 

Μελέτες δείχνουν ότι πάνω από το 90% των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών. H παραπάνω χρήση απαιτεί από τις επιχειρήσεις να ξοδέψουν χρήματα σε διάφορες ενέργειες (φωτογραφιών, video, κειμενογράφων, γραφιστικής, επικοινωνιολόγων) προκειμένου η παρουσία τους να είναι επαγγελματική.  Ωστόσο οι μελέτες αποκαλύπτουν ότι τόσο οι υπεύθυνοι του Marketing,όσο και οι εξειδικευμένες εταιρίας επικοινωνίας δεν μπορούν να αποδείξουν τον αντίκτυπο που έχουν οι επενδύσεις των εταιριών στα Social Media.

Το συγκεκριμένο γεγονός λαμβάνει χώρα κυρίως γιατί η επιχείρηση ακολουθεί την ευρεία και απλή στρατηγική που ισχύει σήμερα και είναι απλά ‘η παρουσία’ ή ‘η μετάδοση του μηνύματος του marketing’ και όχιη δική της επιχειρηματική στρατηγική, η οποία θα προσαρμόσει τα SM στους σκοπούς της επιχείρησης.

Συμπέρασμα: ‘δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της Επιχειρηματικής Στρατηγικής και αυτής των Social Media και ως εκ τούτου δεν υπάρχει απόδειξη της αποδοτικότητας της επένδυσης μιας εταιρίας στα συγκεκριμένα εργαλεία (Return Of Investment).

Σύμφωνα με μελέτη του Harvardπαρόλο που το 97% των εταιρειών του δείκτη Fortune 500 είναι συνδεδεμένες στο LinkedIn, το 84% είναι στο Facebook και το 86% στο Twitter, πολλά εμπορικά σήματα εισέρχονται στις πρώτες γραμμές των κοινωνικών μέσων χωρίς σαφή στρατηγική.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά κοινά λάθη που πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους Marketingή τους συνεργάτες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των Social Media για λογαριασμό εταιριών.

Ως πρώτη κατά την άποψή μας άτοπη χρήση των SMθα μπορούσε να θεωρηθεί η αποδοχή των απλών στόχων όπως η αύξηση των like, των σχολίων και των κοινοποιήσεων. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται, σωστή αλλά οι συγκεκριμένοι στόχοι μπορούν να περιορίσουν τη στρατηγική μίας επιχείρησης στον τρόπο λειτουργίας των SM. Το ερώτημα που γεννάται είναι

‘Πόσο αξίζει για την επιχείρηση η αύξηση των like, των σχολίων και των κοινοποιήσεων;’

Από την αρχή θα πρέπει να συνδεθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι με τις ενέργειες που πραγματοποιηθούν στα εργαλεία SM. Σε αντίθετη περίπτωση ο δείκτης της αποδοτικότητας της επένδυσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είναι ασαφείς και αόριστος.

Ένα δεύτερο κοινό λάθος που πραγματοποιείται από τα τμήματαMarketingτων επιχειρήσεων είναι να περιορίζουν την παρουσία της επιχείρησης στα μέσα που θεωρούνται ότι είναι πιο δημοφιλή. Σύμφωνα με την μελέτη της CMOSURVEYαπό τις επιχειρήσεις του δείκτη Fortune 500 το (66%) χρησιμοποιούν το YouTube, το 45% βρίσκονται στο Instagram, το 36% έχουν δικά τους εταιρικά blogs  και το 33% έχουν παρουσία στο Pinterest. Η παραπάνω εταιρία κρίνει ότι η επιτυχία μιας παρουσίας στα SM κρύβεται στη ‘Πολυκαναλική Στρατηγική’

Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί μια επιχείρηση να συνδυάσει τους επιχειρηματικούς στόχους της με τη στρατηγική των social Media;

Οι Bizexperts σας προτείνουμε τα παρακάτω βήματα:

Προκειμένου να προσδιορίσει η επιχείρηση τους επιχειρηματικούς της στόχους σε συνδυασμό με τη στρατηγική στα SM, θα πρέπει να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:

  • Τί αύξηση πωλήσεων πρέπει να αναμένεται από τη στρατηγική στα SM;
  • Ποια είναι η κερδοφορία που επιδιώκεται;
  • Πώς μπορεί να μετρηθεί η σχέση της αύξησης των πωλήσεων και της κερδοφορίας με τη στρατηγική των SM;
  • Ποια εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν;
  • Πώς θα γνωρίζει μια επιχείρηση ότι η στρατηγική θα έχει ή όχι επιτυχία;
  • Πώς κατανοεί μια επιχείρηση τον επιτυχή συνδυασμό των επιχειρηματικών στόχων και της στρατηγικής των SM;
  • Εκτός από την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας, υπάρχουν άλλοι επιχειρηματικοί στόχοι;

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η αύξηση των like, των σχολίων και των κοινοποιήσεων δεν είναι στόχος αλλά τακτική.

Στόχος, ενδεικτικά μπορεί να αποτελεί η ομαλή αύξηση των πωλήσεων, η διείσδυση σε νέες αγορές, η αύξηση της αναγνωσιμότητας, η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, η δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, η καινοτομία στην επιχείρηση, η πράσινη ανάπτυξη.

Μια επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει και να αξιολογεί προσεκτικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τις πλατφόρμες που ενδιαφέρεται να έχει παρουσία. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η αύξηση της δραστηριότητας ή των ενεργειών ή των αναρτήσεων δε συνεπάγεται την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Υφίσταται πάντα η πιθανότητα μιας καλύτερης απόδοσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δε συνδέονται με τους επιχειρηματικούς στόχους ή όταν υπάρχει λιγότερο έντονη παρουσία και λιγότερες αναρτήσεις.

Επόμενο βήμα μετά τον καθορισμό των στόχων και την επιλογή των κατάλληλων SM είναι η δημιουργία του περιεχομένου που θα πρέπει να εκτιμήσει το κοινό.

Η λύση ενός προβλήματος, η αποστολή ενός έγκαιρου μηνύματος, η πρόκληση ενός ευχάριστου συναισθήματος, η δημοσίευση για το περιβάλλον τείνουν να αποδίδουν καλύτερα από ένα απλό μήνυμα πώλησης ή επιβεβαίωσης της παρουσίας μιας επιχείρησης. Το περιεχόμενο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται πολύτιμο προκειμένου να γίνει κοινόχρηστο και να αυξηθεί η εμβέλεια του.

Έχει παρατηρηθεί ότι σημαντικό μέρος της απόδοσης των χρημάτων που θα επενδύσει μια επιχείρηση για τη διαχείριση των λογαριασμών της στα SM έρχεται μέσα από την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την διάδραση.

Μελέτη του Sprout Social έχει καταλήξει ότι οι επιχειρήσεις απαντούν σε ένα μόνο από τα 10 μηνύματα που τίθενται από το κοινό και απαιτούν απάντηση. Τα υπόλοιπα 9 χαρακτηρίζονται ως μια χαμένη ευκαιρία για την επιχείρηση προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της.

Οι απαντήσεις ακόμη και αρνητικά σχόλια, εκτός της βελτίωσης της εικόνας έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την ικανοποίηση του πελάτη, να αυξήσουν την απορροφητικότητα των υφιστάμενων πελατών και να προσεγγίσουν νέους.

Ως επόμενο βήμα κρίνεται η αναζήτηση των κατάλληλων εργαλείων που αφορούν τη διαχείριση των SM με σκοπό να παρακολουθείται η επιτυχία, οι δημοσιεύσεις, η διαδραστικότητα. Πολύ χρήσιμο και γνωστό είναι το εργαλείο Google Analytics, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναλύσει την επισκεψιμότητα, να ελέγξει αν οι προσπάθειες ή οι αναρτήσεις αποδίδουν, να καταγράψει συμβάντα, να ελέγξει αιτήματα.

Πολύ χρήσιμα κρίνονται και τα εργαλεία που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να αξιολογούν το συναίσθημα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μεγάλες εταιρίες έχουν δει τις πωλήσεις τους να μειώνονται εξαιτίας αρνητικών σχολείων. Έχουν αναπτυχθεί πολλές και αξιόλογες επιλογές λογισμικών κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Η επιχείρηση δεν έχει παρά να τα αναζητήσει και να επιλέξει αυτό που της ταιριάζει.

Μετά και τη δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων αυτό που απομένει είναι η παρακολούθηση των μετρήσεων.

Η αύξηση των likes, των σχολίων, των κοινοποιήσεων και των followers έχει μεγαλύτερη αξία εφόσον συνδεθούν με τους επιχειρηματικούς στόχους. Δεν θα είναι εύκολο στην αρχή αλλά αξίζει για μια επιχείρηση να προσπαθήσει προκειμένου να το πετύχει.

Η επιτυχία εξαρτάται από το σωστό σχεδιασμό και προσεκτικό προγραμματισμό. Μια επιχείρηση δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ ότι τα Social Media είναι αμφίδρομα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και όχι αποκλειστικά μέσα διαφήμισης.

Ο PhilipKotler είπε κάποτε: “Δεν πρέπει ποτέ να πάτε στη μάχη πριν κερδίσετε τον πόλεμο σε χαρτί”.

Write a Comment