Παραγωγή Υψηλού Επιπέδου-World Class Manufacturing!

Η πρόκληση στην ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας δεν έχει σταματήσει σε ένταση και η απειλή στην ίδια την ύπαρξη της μεταποίησης, συνεχώς αυξάνεται.

Τεχνικά, η απειλή έχει την μορφή του «χαμηλού εργατικού κόστους» και εξηγεί την εντυπωσιακή άνοδο της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, της Ταϊβάν, της Ν.Κορέας, του Πακιστάν,  της Ταϋλάνδης, της Σιγκαπούρης, της Βραζιλίας και της Ινδίας.

Κλάδοι όπως Οικιακά Ηλεκτρονικά (Audio&Video), Οικιακός Ηλεκτρικός Εξοπλισμός (οικιακές συσκευές), Αυτοκίνητα, Μοτοσυκλέτες & Οχήματα, Ρούχα και Υποδήματα, έφτασαν στο σημείο εξαφάνισης στον Δυτικό Κόσμο.

Η έννοια του χαμηλού κόστους δεν έχει την ίδια σημασία για κάθε επιχείρηση. Αναλόγως του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της κατάστασης του κλάδου, κάθε επιχείρηση πρέπει να καθορίσει τι σημαίνει «χαμηλό κόστος» και πως επιτυγχάνεται. Η στρατηγική μείωσης του κόστους παραγωγής περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Αναλύουμε τον ανταγωνισμό, αναγνωρίζουμε το σημείο μειονεκτήματος και σχεδιάζουμε στρατηγική βελτίωσης. Εξαιρετικά σπάνια γνωρίζουν οι επιχειρήσεις τα κόστη τους και σχεδόν καθόλου τα κόστη των ανταγωνιστών τους. Τα λογιστικά συστήματά της επιχείρησης καταγράφουν τα κόστη λειτουργίας αλλά δεν εξηγούν γιατί είναι υψηλά ή χαμηλά και πως αυτά συγκρίνονται με τον ανταγωνισμό. Βασικοί παράγοντες κόστους παραγωγής είναι ο σχεδιασμός του προϊόντος, η τεχνολογία παραγωγής, εύρος της γκάμας προϊόντων, η καθετοποίηση της παραγωγής, η πολιτική προμηθειών και ο βαθμός αξιοποίησης του παραγωγικού δυναμικού. Στη συνέχεια η επιχείρηση πρέπει να σχεδιάσει τη στρατηγική μείωσης του κόστους χωρίς να αλλάξει το εργατικό κόστος. Πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει στις περιπτώσεις π.χ. προϊόντων με αργή ανάπτυξη πωλήσεων, με σημαντικό μειονέκτημα κόστους που απαιτούν σημαντικές επενδύσεις προώθησης ή customized προϊόντων με καλές προοπτικές που χρειάζονται όμως ακριβή επεξεργασία ή προϊόντων που απαιτούν μαζική παραγωγή για να γίνουν ανταγωνιστικά.

  • Οργανώνουμε την παραγωγική διαδικασία με στόχο τη μείωση του κόστους, όχι όμως της ποιότητας. Σημαντική επίδραση στο κόστος έχει η επιλογή της παραγωγικής υποδομής, οι πολιτικές προμηθειών Α’ και βοηθητικών υλών και η επιλογή της τεχνολογίας της παραγωγής. Έτσι πρέπει να αποφασίσουμε αν πρέπει να αναθέσουμε κάποια τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας σε κάποιον άλλο παραγωγό, να αγοράσουμε από εξωτερικό προμηθευτή τμήματα του προϊόντος ώστε να εκμεταλλευτούμε οικονομίες κλίμακας, να μειώσουμε τους χρόνους διανομής σε περιπτώσεις ακριβών customized προϊόντων που απαιτούν άμεση παράδοση.

  • Σχεδιάζουμε την εφοδιαστική μας αλυσίδα με σκοπό να επιτύχουμε μείωση κόστους και στόχους απόδοσης. Η ενέργεια αυτή πρέπει να εφαρμοστεί στο σύγχρονο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο εν συντομία καλείται «Παγκόσμια Προμήθεια- Worldwide Sourcing». Η επιχείρηση αναζητά πηγές εφοδιασμού της με Α’ και βοηθητικές ύλες και ημι-προϊόντων σε όλο τον κόσμο, ψάχνοντας για το φθηνότερο υλικό, εξάρτημα και υπηρεσία συναρμολόγησης-κατασκευής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον υπολογισμό του κόστους διαφόρων εμποδίων που ανεβάζουν το κόστος (φόροι, τέλη, δασμοί, καθυστερήσεις, διαφορά ζωνών ώρας, λάθη συνεννόησης, λάθη υπολογισμού αποθέματος κ.λ.π). Σε ευαίσθητα προϊόντα, πρέπει να υπολογιστεί ο χρόνος διατήρησης σε σχέση με το χρόνο ικανοποίησης της παραγγελίας, για να αποφύγουμε περιπτώσεις όπου μετά την προμήθεια του υλικού ή του εξαρτήματος, δεν θα υπάρχει ικανός χρόνος για χρήση.

  • Σχεδιάζουμε επεμβάσεις και διορθώσεις στη γραμμή παραγωγής και στον εργοστασιακό χώρο. Προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε τους πυλώνες της «Παραγωγής Υψηλού Επιπέδου – World Class Manufacturing». Στόχος μας θα είναι να βελτιώσουμε τη ροή των υλικών και των εργασιών, να ελαχιστοποιούμε τους χρόνους ρύθμισης των μηχανημάτων, να εφαρμόσουμε ποιοτικό έλεγχο στην πηγή, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα του προσωπικού, να εγκαταστήσουμε σύστημα προληπτικής συντήρησης.

Η παραγωγική διαδικασία είναι, ουσιαστικά, μία σειρά από αλληλοεξαρτώμενα γεγονότα: παραλαβή υλικών, μετακινήσεις υλικών και ανθρώπων, παραγωγικές εργασίες. Η αβεβαιότητα που υπάρχει σε μία παραγωγική διαδικασία οφείλεται στις μεταβολές της ζήτησης, αλλαγές ρυθμού στην παραγωγή, στη ροή υλικών, στην τήρηση των προθεσμιών από τους προμηθευτές, στις αλλαγές ρυθμίσεων των μηχανημάτων.

Η παραδοσιακή τάση αντιμετωπίζει αυτή τη μεταβλητότητα με μεγαλύτερο απόθεμα, υπερβάλλον παραγωγικό δυναμικό και καθυστερήσεις στην παράδοση στον πελάτη. Αυτές οι πρακτικές οδηγούν σε σημαντική αύξηση του κόστους.

Η μοντέρνα αντίληψη της «Παραγωγής Υψηλού Επιπέδου – World Class Manufacturing» θέλει την εφαρμογή των ακόλουθων βασικών πρακτικών:

  • Σχεδιασμό για παραγωγή – design to manufacture
  • Εξισορρόπηση δυναμικού και ροής υλικών – Balanced capacity & materials flow
  • Ποιότητα στην πηγή – Quality at the source
  • Κινητοποίηση εργαζομένων – Employee involvement
  • Προληπτική συντήρηση – Preventive maintenance

Η μείωση του κόστους που επιτυγχάνεται είναι σημαντική. Όμως οι τεχνικές της Μοντέρνας Αντίληψης πρέπει να σχεδιάζονται σε συνδυασμό με εξωτερικούς παράγοντες. Είναι άσκοπο να σχεδιάσεις ένα προϊόν να αποτελείται από λιγότερα μέρη, συνεπώς να είναι πιο εύκολη η κατασκευή του, αν τα λιγότερα μέρη είναι πιο ακριβά στη δική τους κατασκευή ή δεν είναι διαθέσιμα τη στιγμή που απαιτείται.

Η εφαρμογή της «Παραγωγής Υψηλού Επιπέδου – World Class Manufacturing» απαιτεί πλήρη υποστήριξη από τη Διοίκηση της επιχείρησης, βραχυπρόθεσμες θυσίες και την αποδοχή και συμμετοχή όλων των εργαζομένων, αλλά και των συνεργατών της (προμηθευτών και πελατών).

Write a Comment