Νέα Παράταση του Ν. 4307/2014 (Νόμος Δένδια)

favicon

Νέα παράταση του Ν. 4307/2014, γνωστού και ως νόμου Δένδια, έως 30/6/2016, σύμφωνα με  τροπολογία που κατέθεσαν στην Βουλή οι υπουργοί Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος και Οικονομίας Γ. Σταθάκης.

Η εν λόγω τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει την εξαίρεση από πώληση σε εταιρείες μεταβίβασης των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων που συνδέονται με προσημείωση ή υποθήκη πρώτης κατοικίας, των καταναλωτικών καθώς και των δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για έναν ακόμα μήνα, καθώς εκκρεμεί ακόμα η συμφωνία με τους θεσμούς.

Επιπλέον προβλέπει για δυο ακόμα μήνες, και συγκεκριμένα έως τις 30 Ιουνίου 2016, για τον ίδιο λόγο και την ισχύ του νόμου Ν. 4307 (νόμος Δένδια) μέχρι να καθοριστεί το νέο βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση των χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς τράπεζες.

Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό άρθρο της τροπολογίας που αναφέρεται στον Ν. 4307 (άρθρο 2 παρ. 2), όπως ψηφίσθηκε.

ΆΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΝΟΜΟΣ 4380/2016 – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ − ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4307/2014 (Α΄ 246)

  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του τέταρτου άρθρου του ν. 4366/2016 (Α΄ 18) και με το άρθρο δεύτερο του ν. 4371/2016 (Α΄ 40), τροποποιείται ως ακολούθως:

«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Μαΐου 2016.»

  1. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 60 του Μέρους Δ΄ του ν. 4307/2014 (Α΄246), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4374/2016 (Α΄50), η φράση «το αργότερο μέχρι 3 Μαΐου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2016».

Write a Comment