Κλάδος Κατασκευής Μηχανημάτων – Η Συμβολή της ΝΕΔΑ Α.Ε.

favicon

Ο κλάδος κατασκευής μηχανημάτων αποτελεί έναν σημαντικό τομέα της Ελληνικής Βιομηχανίας ο οποίος  βρίσκεται στη  βάση της  ανάπτυξης κάθε  είδους  βιομηχανικής  παραγωγής,  αφού  οι  μηχανές  που  προμηθεύει χρησιμοποιούνται  στην   κατασκευή  οχημάτων,  κεφαλαιουχικών    αγαθών, υφασμάτων,  οικιακού εξοπλισμού και καταναλωτικών  προϊόντων. Τα τελευταία έτη ο κλάδος παρουσιάζει χαρακτηριστικά αθροίσματος παραγωγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε πλήθος υποκλάδων, μεσαίο  και μικρό μέγεθος αλλά και σημαντικό κατακερματισμό. Η κατάσταση αυτή, (κατακερματισμός και το ανεπαρκές μέγεθος) οδηγεί αναπόφευκτα στην εικόνα ενός κλάδου, ο οποίος αυξάνει αφενός τον αριθμού μονάδων για να καλύψει εσωτερικές, κατά βάση, ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο αυτό συστατικό, το μέγεθος δηλαδή, λειτουργεί και ως ο παράγοντας που δεν επιτρέπει τις σοβαρές τεχνολογικές αλλαγές, ενώ το μέγεθος και η σύνθεση της απασχόλησης καθιστούν αδύνατη και ακριβή την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

λήψη

Η αγορά χαρακτηρίζεται στον τομέα αυτό από ζήτηση καινοτόμων και ευέλικτων προϊόντων. Το σύνολο των πελατών απαιτούν ολοένα και πιο γρήγορες και υψηλής ακρίβειας μηχανές με σκοπό τη μείωση του κόστους. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αποτελεί  πρόκληση για τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι οι διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες απαιτούν συμμόρφωση σε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό προτύπων,  η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και οι ελληνικές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζεται από μία ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας. Η ταχύτητα είναι τόσο μεγάλη, ώστε πολλές φορές ενώ μία επιχείρηση προσπαθεί να αφομοιώσει και να εφαρμόσει μία τεχνολογία για την παραγωγή των προϊόντων της, ενδέχεται να οδηγηθεί  εκτός αγοράς επειδή ο ανταγωνισμός ήδη αφομοίωσε μία νεότερη τεχνολογία για την παραγωγή ποιοτικότερων και φθηνότερων προϊόντων.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η κατασκευή μηχανών πρέπει να αντιμετωπίσει δύο μεγάλες προκλήσεις. Αφενός, βρίσκεται απέναντι σε νέους ανταγωνιστές και σε νέες αγορές και, αφετέρου, είναι ένας  κλάδος σε  μεταβατική φάση. Στο παρελθόν, στηριζόταν στη  μηχανολογία,  ενώ  στη  μελλοντική   κοινωνία  των πληροφοριών, η ανταγωνιστικότητά της θα εξαρτάται από την ικανότητά της να χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνικές στον τομέα των   τηλεπικοινωνιών και της επεξεργασίας δεδομένων.

Η αποτελεσματικότητα των μηχανών ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα όλων των κλάδων. Ο  κλάδος αυτός είναι  ταυτόχρονα σημαντικός αλλά και  ευπαθής,  λόγω  φύσεως και  λόγω  του κεντρικού ρόλου που παίζει για το σύνολο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Η καλή  κατάσταση του κλάδου εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από την αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων.

Παρόλα τα παραπάνω ο κλάδος της κατασκευής μηχανημάτων φαίνεται να κατέγραψε ανοδική τροχιά κατά το 2015 και παρουσίασε αισθητά βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα, καθώς και ελαφρώς αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του το 2015, ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου, έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

-6,50%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3,00%

ΜΑΡΤΙΟΣ

-25,00%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

15,90%

ΜΑΙΟΣ

11,10%

ΙΟΥΝΙΟΥΣ

7,00%

ΙΟΥΛΙΟΣ

3,40%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

-17,10%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

-0,70%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

6,30%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

3,70%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

5,60%

Με εντονότερο ανοδικό ρυθμό κινήθηκαν, τα έσοδα του κλάδου. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του το 2015, ανά μήνα και κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου, έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ  ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ 2015

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ           0,10%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3,60%

ΜΑΡΤΙΟΣ        -19,60%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ         28,40%
ΜΑΙΟΣ           6,50%
ΙΟΥΝΙΟΥΣ         16,20%
ΙΟΥΛΙΟΣ           4,60%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ        -27,20%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ           1,40%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ           4,70%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ          -3,80%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ           2,30%

Στον κλάδο κατασκευής μηχανημάτων δραστηριοποιείται και η ΝΕΔΑ ΑΕ, μια εταιρεία που σχεδιάζει και κατασκευάζει αυτόματους πωλητές υγρών και χύμα τροφίμων. Η έδρα της βρίσκεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτης της είναι ο κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Rhode Island των ΗΠΑ.

Το κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής σε αναπτυσσόμενους τομείς της βιομηχανίας. Οι αυτόματοι πωλητές υγρών και χύμα τροφίμων, σε αντίθεση με τους αυτόματους πωλητές συσκευασμένων τροφίμων, έτσι όπως τους γνωρίζουμε σήμερα, παρουσιάζουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα που δεν περιορίζονται μόνο στην οικονομία εργατικού προσωπικού και την ελευθερία ωραρίου, αλλά επεκτείνονται και στην καλύτερη φρεσκάδα των προϊόντων, τη χαμηλότερη τιμή από 20% έως 50%, ιδιαίτερα στις μικρές ποσότητες τροφίμων, λόγω της έλλειψης συσκευασίας και της μείωσης του κόστους στα μεταφορικά και τα logistics, όπως και την περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία τους που δε δημιουργεί σκουπίδια.

Τι είναι όμως  οι Αυτόματοι Πωλητές Χύμα και Χύδην Τροφίμων;

Οι αυτόματοι πωλητές χύμα και χύδην τροφίμων προσφέρουν επώνυμα τρόφιμα με ημερομηνία λήξης σε ποσότητες που ο ίδιος ο καταναλωτής επιλέγει και τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία ή συσκευασίες που ο καταναλωτής μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει όσες φορές αυτός επιθυμεί. Μπορούν να εγκατασταθούν σε χώρους με ελεύθερη πρόσβαση όλο το 24ωρο ή και εντός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως παντοπωλεία, super market, αρτοποιεία, ταχυφαγεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, αλλά και σχολεία, σταθμοί τρένων, λεωφορείων, αεροδρόμια και λιμάνια, γήπεδα, δημοτικές υπηρεσίες, ΚΑΠΗ, κ.ά.

Που τοποθετούνται τα προϊόντα και πως γίνεται η πώληση τους;images (4)

Τα προϊόντα τοποθετούνται εντός των αυτόματων πωλητών σε ειδικές συσκευασίες ή δοχεία ανάλογα με τα τρόφιμα και διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία. Οι αυτόματοι πωλητές διαθέτουν ειδικές θύρες από τις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Η αγορά των προϊόντων μπορεί να γίνει, είτε με την ποσότητα που επιθυμεί ο καταναλωτής π.χ. 1 κιλό, 500 γραμμάρια ή 300 γραμμάρια, είτε με το ποσό των χρημάτων που επιθυμεί να διαθέσει, π.χ. 1 ευρώ που αντιστοιχεί σε 800 γραμμάρια προϊόντος. Επίσης, διαθέτουν αυτόματα συστήματα πληρωμής μετρητών, πιστωτικών και μαγνητικών καρτών προκειμένου να πληρώνει ο καταναλωτής με τον τρόπο που επιθυμεί. Υπάρχει μεγάλη οθόνη LED η οποία ενημερώνει τον καταναλωτή με διαφημιστικά μηνύματα για τα προϊόντα, την ημερομηνία λήξης και την τιμή τους. Επιπλέον τον κατευθύνει με οδηγίες σε όλη τη διαδικασία εξυπηρέτησης του.

Πως ενημερώνουν οι Αυτόματοι Πωλητές τον ιδιοκτήτη και τον προμηθευτή για τον όγκο πωλήσεων και τις νέες προμήθειες;

Οι αυτόματοι πωλητές επικοινωνούν αυτόματα μέσω wifi με τον ιδιοκτήτη και τον προμηθευτή, ενημερώνοντας τους ξεχωριστά για τον κύκλο των συναλλαγών και τον όγκο των πωλήσεων με την εναπομείνασα ποσότητα των προϊόντων αντίστοιχα, κρατάει στατιστικά προμηθειών και πωλήσεων και βάζει νέες παραγγελίες. Έτσι, δε χρειάζεται να μεσολαβεί ανθρώπινος παράγοντας για τις διαδικασίες παραγγελιών και επιστροφών. Επίσης επικοινωνεί συνέχεια αυτόματα με το κέντρο συντήρησης δίνοντας report για τη σωστή λειτουργία του και την άμεση παρέμβαση τεχνικού σε περίπτωση βλάβης, είτε απομακρυσμένα (πολλές ρυθμίσεις και βλάβες μπορούν και διορθώνονται απομακρυσμένα), είτε με επιτόπια επίσκεψη.

Ποια τρόφιμα μπορούν να πουλήσουν οι Αυτόματοι Πωλητές υγρών και χύμα τροφίμων;

Οι αυτόματοι πωλητές υγρών και χύμα τροφίμων μπορούν να εξυπηρετήσουν τρεις κατηγορίες τροφίμων:

  • Υγρά Τρόφιμα: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το γάλα (πλήρες, ελαφρύ, σοκολατούχο, αριάνι, κεφίρ), το ελαιόλαδο, άλλα έλαια, οι φυσικοί χυμοί, το κρασί, η ρετσίνα, το τσίπουρο, κ.ά.
  • Παχύρευστα τρόφιμα: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το στραγγιστό γιαούρτι, οι κρέμες, το παγωτό, το μέλι, οι μαρμελάδες, το ταχίνι, οι πραλίνες, κ.ά.
  • Χύδην τρόφιμα: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το ρύζι, η ζάχαρη, τα όσπρια, τα, μπαχαρικά, οι ξηροί καρποί, τα ζαχαρωτά (καραμέλες), κ.ά.

 Πόσα διαφορετικά προϊόντα μπορούν να πουλήσουν οι Αυτόματοι Πωλητές, ποια είναι η χωρητικότητα τους και από τι υλικά είναι κατασκευασμένοι;

Οι αυτόματοι πωλητές μπορούν να πουλήσουν κατά περίπτωση από 1 έως και 5 διαφορετικά είδη προϊόντων. Για παράδειγμα ένας αυτόματος πωλητής γάλακτος μπορεί να πουλήσει γάλα πλήρες, ελαφρύ και σοκολατούχο. Ένας αυτόματος πωλητής γιαουρτιού θα μπορούσε να πουλήσει, στραγγιστό, αριάνι και κεφίρ. Ένας αντίστοιχος αυτόματος πωλητής ελαιολάδου μπορεί να πουλήσει έως και 5 διαφορετικές ποιότητες, όπως παρθένο, έξτρα παρθένο, με ονομασία προέλευσης, κτλ. Η χωρητικότητα των αυτόματων πωλητών είναι 160 λίτρα και οι διαστάσεις του είναι μήκος 0,66 μέτρα, πλάτος 0,87 μέτρα και ύψος 2,10 (αναλυτικός πίνακας παρατίθεται). Είναι θερμοθάλαμοι κατασκευασμένοι από INOX υψηλής υγειονομικής κλάσης, ποιότητας και αντοχής.

Αυτόματος Πωλητής Γάλακτος ΝΕΔΑ VM

Μήκος

0,66 m

Πλάτος

0,87 m

Ύψος

2,10 m

Προϊόντα

Δυνατότητα πώλησης από 1 έως και 5 προϊόντα γάλακτος από τον ίδιο Αυτόματο Πωλητή, π.χ. πλήρες γάλα, ελαφρύ, σοκολατούχο, κλπ.

Τρόποι πληρωμής

Μαγνητική Κάρτα αποπληρωμής

Κερματοδέκτης με επιστροφή για ρέστα εάν υπάρχουν

Θάλαμοι πώλησης Γάλακτος

Αυτοκαθαριζόμενοι και Αποστειρούμενοι με υπέρθερμο Ατμό ή Όζον

Φωτισμός

Φωτιζόμενος με ειδική θέση για διαφημιστική πινακίδα και οθόνη LED 15’ παροχής πληροφοριών

Συνεχή Επικοινωνία

Δυνατότητα αποστολής δεδομένων λειτουργίας μηχανήματος και υπόλοιπου δεξαμενών με WiFi και SIM

Δεδομένα

Δυνατότητα αποστολής στατιστικών δεδομένων πωλήσεων ανά ημέρα και ανά είδος προϊόντος

Χωρητικότητα

160 λίτρα με 8 δοχεία των 20 λίτρων έκαστο και δυνατότητα αποθήκευσης επιπλέον 40 λίτρων

Θερμοκρασία συντήρησης

1 – 3 Βαθμοί C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

4 – 40 Βαθμοί C

Ποιο είναι το οικονομικό όφελος από τη λειτουργία ενός Αυτόματου Πωλητή;

Δύο είναι τα οφέλη για μια επιχείρηση από τη λειτουργία ενός αυτόματου πωλητή: τα Άμεσα και τα Έμμεσα. Για παράδειγμα στα Άμεσα οφέλη θα πάρουμε τη δραστηριότητα ενός αυτόματου πωλητή γάλακτος, συνυπολογίζοντας το κόστος αγοράς, τις αποσβέσεις, το κόστος λειτουργίας και της συντήρησης του, με τις πωλήσεις που θα πραγματοποιήσει σε βάθος δεκαετίας. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι τα κέρδη προ φόρων στον πίνακα που ακολουθεί.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ 8ο ΕΤΟΣ 9ο ΕΤΟΣ 10ο ΕΤΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 700 840 924 970 970 970 970 970 970 970
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 20% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 37.800 45.360 49.896 52.391 52.391 52.391 52.391 52.391 52.391 52.391
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735
ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΧΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΧΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82%
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΜΕ ΦΠΑ 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
ΜΕΙΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 36796 44156 48571 51000 51000 51000 51000 51000 51000 51000
ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 5500
ΜΕΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 6556 7868 8655 9087 9087 9087 9087 9087 9087 9087
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 1100 1100 1100 1100 1100
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΧΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4556 5868 6655 7087 7087 8187 8187 8187 8187 8187

Κάνει τις παραγγελίες μόνος του και δεν απασχολεί το τμήμα παραγγελιών,Ο Αυτόματος Πωλητής δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο εξυπηρετώντας τους πελάτες χωρίς μισθό και ένσημα,Τα Έμμεσα οφέλη τα οποία είναι εξ ίσου σημαντικά και μειώνουν το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης είναι τα εξής:

  • Κρατάει τα στατιστικά των πωλήσεων και τα έχει διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να απασχολεί το τμήμα πωλήσεων,
  • Επικοινωνεί ακατάπαυστα και ακούραστα με τον καταναλωτή μεταδίδοντας τα μηνύματα και τις πληροφορίες που εμείς και το τμήμα marketing θέλουμε να μεταδώσουμε,
  • Ενημερώνει μόνος του τον συντηρητή, όποτε χρειάζεται συντήρηση,
  • Ελέγχει με ακρίβεια τις ποσότητες που παραλαμβάνει και πουλάει κάνοντας αδύνατη την πιθανότητα κάποιος προμηθευτής ή πελάτης να τον κλέψει, και
  • Μεταφέρεται εύκολα για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπου εμείς επιλέξουμε να τον τοποθετήσουμε.

Πόσο κοστίζει ένας Αυτόματος Πωλητής, ποιες είναι οι πιστοποιήσεις και οι εγγυήσεις του και πόσο διαρκεί η παράδοση του;polhths

Το κόστος του αυτόματου πωλητή είναι 5.500 ευρώ συν ΦΠΑ και έχει όλες τις Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις σε ISO και CE. Επίσης συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας και ανταλλακτικών 1 έτους. Είναι παραδοτέος 20 ημέρες μετά την παραγγελία.

Οι αυτόματοι πωλητές κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και είναι προϊόν ελληνικής σχεδίασης και τεχνολογίας.

Οι BIZEXPERTS έχοντας παρουσιάσει σημαντικά χαρακτηριστικά και στοιχεία του κλάδου κατασκευής μηχανημάτων σας παρουσιάσαμε και την επιχείρηση ‘ΝΕΔΑ ΑΕ’ που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής νέων καινοτομικών μηχανημάτων που διέπονται από ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας και της επεξεργασίας σύνθετων πληροφοριών.

  (πηγές, Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurostat, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία)

Στοιχεία Επικοινωνίας ΝΕΔΑ ΑΕ

Pavlou Mela 3, Oreokastro, ΤΚ 57013, Thessaloniki

Tel: +30 6974 850653, +30 2310 697007

E-mail: george.neda.sa@gmail.com

Untitled

Write a Comment