ΕΣΠΑ: Δράση για την Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων!

Προκηρύχθηκε η νέα Δράση ενίσχυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων…!!
Αφορά την ίδρυση νέας επιχείρησης (ξενοδοχείο, τουρ. κατάλυμα, τουρ. γραφεία, εναλλακτικές μορφές Τουρισμού – αθλητικός, Ιαματικός, Φυσιολατρικός κ.λ.π)…!!

Για την ενημέρωση σας ακολουθούν κάποιες βασικές λεπτομέρειες του επιδοτούμενου προγράμματος:

1. Επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α.

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β.

Επιχειρήσεις «Τουριστικά Καταλύματα» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

2. Ενδεικτικά ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 • Ξενοδοχεία τριών αστέρων και άνω με δυναμικότητα από 10 έως 50 κλίνες.

          Ξενοδοχεία με μεγαλύτερη δυναμικότητα δύναται να ενταχθούν υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.

 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) τριών αστέρων και άνω.
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες άνω των τριών κατοικιών.
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα τριών κλειδιών και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλινών.
 • Τουριστικά γραφεία.
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου και άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

3. Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από  €25.000 έως €400.000.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 45 % των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 5 %, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 E.M E  (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) μισθωτής εργασίας.

4. Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 4. Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε εκθέσεις
 5. Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
 6. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 7. Μεταφορικά μέσα
 8. Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Είμαστε στη διάθεσή σας, για να στηρίξουμε τον επενδυτικό σας σχεδιασμό…!! Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλ. 6936146565 και στο εταιρικό mail: info@bizexperts.gr

Write a Comment