Επιχειρήσεις…..σε κρίση

favicon

Τα τελευταία γεγονότα στην Ελληνική Οικονομία (κλείσιμο τραπεζών, επιβολή Capital controls) είναι πρωτόγνωρα με τον τρόπο που έχουν εφαρμογή στη σημερινή Ελληνική κοινωνία, αποδεικνύοντας με τον πλέον περίτρανο τρόπο, ότι ο επιχειρηματικός κόσμος, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει καμία κρίση στην έντονη της μορφή.  

Τον κώδωνα του κινδύνου, όμως, η Ελληνική οικονομικό-κοινωνική πραγματικότητα τον άκουσε και τον έζησε πριν από 2 χρόνια και ειδικότερα τον Μάρτιο του 2013, με τα γνωστά γεγονότα στο Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα και κατ` επέκταση την εκεί κοινωνική πραγματικότητα. Είναι περιττό βέβαια να αναφέρουμε ότι η πολιτική, η οικονομία και η κοινωνία είναι άμεσα αλληλεξαρτημένες μεταξύ τους και ο βαθμός αλληλεξάρτησης αυξομειώνεται και αποτελεί μία ελαστική μεταβλητή.

Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιους τρόπους, βήματα ουσιαστικά, τα οποία, ακολουθώντας τα, οι επιχειρήσεις ίσως δεν ‘αιφνιδιαστούν’ στο μέλλον από αστάθμητους παράγοντες. Η έλλειψη τους, κατά την γνώμη μας, αποτελεί και σε κάποιο ποσοστό τον λόγο για τον οποίο η μέση Ελληνική Επιχείρηση δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει μια κρίση και μάλιστα πολυεπίπεδη.

Αρκετά συχνά ακούμε μια φράση που χρησιμοποιούν πολλοί επιχειρηματίες και αυτή είναι ‘περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει’. Η παραπάνω φράση δείχνει μια στάση αναμονής, η οποία ίσως είναι επιθυμητή, ειδικά όταν η κρίση βρίσκει την επιχείρηση ανέτοιμη. Κατά την άποψή μας όμως, κρύβει έλλειψη οργάνωσης και έλλειψη οργανωμένου σχεδίου από την πλευρά της επιχείρησης και του επιχειρηματία να αναλάβει πρωτοβουλίες ή ακόμη και να έχει έτοιμα εναλλακτικά σενάρια δράσης. Τα τελευταία, ίσως δεν είναι δυνατόν να επεξεργαστούν κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και να βρίσκονται σε στάση αναμονής, καθώς και να ανανεώνονται συχνά με βάση τα νέα δεδομένα που λαμβάνουν χώρα.

Φανταστείτε την επιχείρηση να μπαίνει σε έναν εξομοιωτή καταστάσεων βάσει προκαθορισμένων σεναρίων που έχουν επεξεργαστεί τα στελέχη της, με σκοπό να μελετηθεί ο τρόπος, ο χρόνος και η επιτυχία αντίδρασης. Κάτι ανάλογο με τα Stress Tests που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.

Παρακάτω θα βρείτε κάποια χρήσιμα βήματα και τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να θωρακιστεί είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά σε αστάθμητους παράγοντες.

1ο. Στελεχώστε την επιχείρηση σας με αξιόλογους και ικανούς ανθρώπους. Να γνωρίζεται πάντα, ότι ο καθένας είναι Expert στον τομέα για τον οποίο διακρίνεται (ο οικονομολόγος στα οικονομικά, ο λογιστής στα λογιστικά, ο νομικός στα νομικά, ο μηχανολόγος στα μηχανολογικά κλπ). Κανείς από τους παραπάνω δεν γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο του άλλου, ενώ η άποψη τους έχει πάντα βαρύτητα μόνο για το γνωστικό τους αντικείμενο. Με λίγα λόγια αναζητήστε τους Knowledge Συνεργάτες σας στο Management.

2ο. Ζητήστε από τους Κnowledge συνεργάτες σας που ασχολούνται με το management (οικονομολόγους, νομικούς, μηχανολόγους, αναλυτές, ορκωτούς Ελεγκτές) να σας ετοιμάζουν ένα μηνιαίο Report, ουσιαστικά μία Μηνιαία Αναφορά Οικονομικού Περιβάλλοντος που θα αναφέρονται, θα αναλύονται, θα συνδυάζονται και θα ερμηνεύονται οι Οικονομικοί Δείκτες της χώρας, καθώς και άλλων χωρών. Στο Report θα πρέπει να αναφέρονται και οι εγχώριες, καθώς και διεθνείς πολιτικές εξελίξεις. Με τον καιρό θα μάθετε όχι μόνο να διαβάζετε, αλλά να ερμηνεύετε και να αναλύετε μόνοι σας τις επιδράσεις που υπάρχουν μεταξύ πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.  Πέραν των παραπάνω σκοπός του Report είναι να σας μάθει να κάνετε προβλέψεις εσείς και τα στελέχη σας.

3ο. Ζητήστε, από τους παραπάνω συνεργάτες σας, να επεξεργαστούν πιθανά και απίθανα σενάρια ακραίων καταστάσεων και τρόπους αντίδρασης της επιχείρησης (Η μη διενέργεια εισαγωγών σήμερα λόγω των capital controls αφαιρεί από την επιχείρηση τη δυνατότητα αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό και ουσιαστικά την παραλύει μη έχοντας την δυνατότητα πληρωμής του προμηθευτή της, προκειμένου να αποκτήσει το εμπόρευμα ή το προϊόν και να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία της).

4ο. Καθιερώστε προγραμματισμένες συναντήσεις με τους Knowledge συνεργάτες σας με διάφορα θέματα κάθε φορά και όχι μόνο για την πορεία των πωλήσεων. Οι συζητήσεις και οι συναντήσεις οδηγούν σε ανταλλαγή απόψεων οι οποίες οδηγούν  συχνά σε διαφωνίες. Οι τελευταίες με την σειρά τους οδηγούν σε ανάδειξη προβλημάτων τα οποία για την εξεύρεση λύσης οδηγούν στην χάραξη στρατηγικής. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάνετε τον απολογισμό των συναντήσεων και των στρατηγικών επιλογών που επιλέχθηκαν.

5ο. Δημιουργείστε, εμπλουτίστε και ανανεώνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την S.W.O.T (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) ανάλυση της επιχείρησης σας. Τα δεδομένα και τις παραμέτρους μπορείτε να τις επιλέξετε εσείς ή οι εξειδικευμένοι συνεργάτες σας. Καθένα από τα παραπάνω έχει την ερμηνεία του που ίσως δεν είναι μόνο μία. Η ρευστή πολιτική και ασταθής οικονομική κατάσταση της χώρας μας θα μπορούσε να είναι αδυναμία, αλλά και απειλή. Προσπαθήστε να μετατρέψετε τις απειλές σε ευκαιρίες, αλλά και τις αδυναμίες σε δυνάμεις. Δεν είναι εύκολο με την πρώτη ματιά, καθώς χρειάζεται ανάλυση και εμβάθυνση από εξειδικευμένα στελέχη. Η παραπάνω ανάλυση επεξεργάζεται και ερμηνεύει το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

6ο. Υιοθετήστε την P.E.S.T ανάλυση (Political – Economical – Social – Technological) στην επιχείρησης σας, η οποία επεξεργάζεται και ερμηνεύει το εξωτερικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται η εταιρία. Εμπλουτίστε και ανανεώνετε τις μεταβλητές που θα επιλέξετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή σε κάθε meeting με τα στελέχη σας, που θα έχει ως αντικείμενο τη συγκεκριμένη ανάλυση. Υπάρχουν και άλλα επιχειρηματικά εργαλεία ως μορφές ανάλυσης που προσφέρουν περισσότερες εξειδικευμένες γνώσεις όπως η Tow-Matrix Analysis, η Porter Analysis κλπ.

7ο. Παρακολουθείτε ανά μήνα την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων. Ουσιαστικά ζητήστε από την Οικονομική Διεύθυνση την ανάλυση των ισοζυγίων του τρέχοντος μήνα, με τον αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, αλλά και με τον προηγούμενο του τρέχοντος έτους. Ζητήστε τους να καθιερώσουν εξειδικευμένους δείκτες (πχ δείκτης πωλήσεων ανά κόστος προϊόντων ή αποθεμάτων στην αποθήκη, δείκτης πωλήσεων ανά εργαζόμενο). Με τον καιρό θα διαπιστώσετε ότι η μηνιαία χρηματοοικονομική ανάλυση, καθώς και η οικονομική ερμηνεία των αριθμών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη λήψη αποφάσεων. Να γνωρίζετε πάντα ότι οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα.

8ο. Ζητάτε από τους συνεργάτες σας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να σας ετοιμάζουν αναφορές βελτίωσης είτε διαδικασιών, είτε προϊόντων, προκειμένου να κερδίσετε χρόνο που στο μέλλον θα μεταφραστεί σε κέρδος. Οι προϊστάμενοι των διαφόρων τμημάτων είναι οι εξειδικευμένοι στον τομέα τους. Γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο τους, αλλά και τη διαδικασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας πράξης. Να είστε σίγουροι ότι αν τους δώσετε την ευκαιρία, οι προτάσεις τους θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.

9ο. Οργανώστε ένα τμήμα Research and Development (R&D), που θα ασχοληθεί είτε με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, είτε με τη βελτίωση των υφιστάμενων. Δεν είναι απαραίτητο να προσλάβετε νέους εργαζόμενους ή στελέχη, ενώ τη χρησιμότητα και τη σπουδαιότητα ενός τέτοιου τμήματος θα την διαπιστώσετε σε βάθος χρόνου.

Με τους παραπάνω τρόπους που σας προτείνει η ομάδα των Bizexperts θα έχετε την ευκαιρία, καθώς και αυξημένες πιθανότητες, να προσεγγίσετε όσο το δυνατόν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα και να τις μετατρέψετε σε σύμμαχο της επιχείρησης σας.

Write a Comment