Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Η έννοια της Ποιότητας έγινε αντικείμενο συζήτησης, σε παγκόσμια Συνέδρια και αναφορών σε επιχειρηματικά κείμενα, περισσότερες φορές την τελευταία δεκαετία από ότι τους τελευταίους δέκα αιώνες. Παρόλα αυτά, η έννοια της Ποιότητας εξακολουθεί να παραμένει αρκετά συγκεχυμένη.

Η λειτουργία της Ποιότητας, ουσιαστικά αποτελείται από τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, μέσα από το πλήθος δεδομένων που παράγονται στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Η Ποιότητα κρατάει τα πιο σημαντικά στοιχεία και μετά από στατιστική επεξεργασία τους, ελέγχει τη μελλοντική συμπεριφορά της διαδικασίας.

Οι βασικές Στατιστικές φιλοσοφίες που στηρίζουν την Ποιότητα, επικεντρώνονται στα στάδια που χωρίζουν την παραγωγική διαδικασία, το Σχεδιασμό (εκτός σειράς-off line) και την Υλοποίηση (εντός σειράς – on line) της παραγωγής.

Οι τεχνικές που μελετούν τη μεταβλητότητα στο στάδιο του Σχεδιασμού, γνωστές και ως τεχνικές Taguchi, οικοδομούν την ποιότητα σε πρώιμη φάση του προϊόντος. Οι τεχνικές αυτές ξεκίνησαν από την Ιαπωνία και έγιναν ευρέως διαδεδομένες στη Δύση, τα τελευταία 20 χρόνια.

Η φιλοσοφία του Edwards Deming, υποστηρίζει τη διαδεδομένη χρήση της Στατιστικής με την καθοδήγηση της ηγετικής ομάδας της επιχείρησης, για την μέτρηση της μεταβλητότητας στην Υλοποίηση της παραγωγής και την οικοδόμηση της ποιότητας σε κάθε σταθμό παραγωγής.

Οι τεχνικές Taguchi συνεργάζονται με τα εργαλεία της φιλοσοφίας Deming, βασικότερο των οποίων είναι ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας (Statistical Process Control – SPC) και ολοκληρώνουν τον κύκλο του ολικού ελέγχου ποιότητας. Η συνεργασία αυτή, αποτελεί αυτό που λέμε Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management).

Για να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μίας επιχείρησης, πρέπει να υπάρχουν τρεις (3) θεμελιώδεις προϋποθέσεις:

  1. Η πνευματική και ψυχική δέσμευση του συνόλου των ανθρώπων της επιχείρησης, στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της καινοτομίας
  2. Επιστημονική γνώση των κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων
  3. Η εμπλοκή όλων των μελών της επιχείρησης στη διαδικασία της Διοίκησης της Ποιότητας

H Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) αναγνωρίζει ότι, για να είναι ένας Οργανισμός αληθινά αποδοτικός, κάθε Τμήμα του πρέπει να έχει ομαλή συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα.

Οι τεχνικές της ΔΟΠ μπορούν να εφαρμοστούν σε ολόκληρη την εταιρία ώστε  τα άτομα από διαφορετικά Τμήματα, με διαφορετικές προτεραιότητες και ικανότητες, να επικοινωνούν και να αλληλοβοηθούνται. Η ΔΟΠ δεν είναι απλώς  ένας τρόπος μείωσης του κόστους ή βελτίωσης της παραγωγικότητας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιος.

Η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων απαιτεί μία οργανωμένη προσέγγιση του μάνατζμεντ, μία προσέγγιση όπου η διοικητική διαδικασία στοχεύει στην ολική ποιότητα. Μία προσέγγιση όπου το μάνατζμεντ στοχεύει στην αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα και όπου εμπλέκονται η καθεμία ξεχωριστά και όλες μαζί οι δραστηριότητες και οι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης: την προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management – TQM). Τις περισσότερες φορές, αυτός ο τρόπος προσέγγισης θα απαιτήσει ένα συνολικό μετασχηματισμό της υπάρχουσας κουλτούρας που αφορά το μάνατζμεντ. Δεν θα υπάρχει χώρος για εφησυχασμό ή απρόθυμες ενέργειες. Δεν θα υπάρχει εναλλακτική λύση. Για να ριζώσει και να πετύχει η επανάσταση της ποιότητας, θα απαιτηθεί μία εντελώς νέα κουλτούρα. Το TQM είναι μία τέτοια κουλτούρα. Κουλτούρα που είναι υπέρμαχη μιας πλήρους δέσμευσης απέναντι στην ικανοποίηση του πελάτη, μέσα από τη συνεχή βελτίωση και την καινοτομία σε όλες τις πλευρές της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στην κουλτούρα του TQM, τα ανώτατα στελέχη είναι τα ίδια οι συνήγοροι των αλλαγών. Πρέπει να είναι, επειδή βελτίωση δεν μπορεί ποτέ να πραγματοποιηθεί χωρίς κάποια αλλαγή στις παλαιότερες συνήθειες του μάνατζμεντ και συγκεκριμένα στη νοοτροπία  του «μείνε σε αυτά που ξέρεις!». Ποτέ δεν θα μπορέσεις να φτάσεις σε ένα στάδιο όπου αυτά που ξέρεις θα είναι αρκετά.

Write a Comment