Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR!

Στις 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR,  περί ιδιωτικού απορρήτου, ο οποίος θέτει νέο παγκόσμιο πρότυπο για τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου, ασφάλειας και συμμόρφωσης. Read more

ΕΣΠΑ: Δράση για την Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων!

Προκηρύχθηκε η νέα Δράση ενίσχυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων…!!
Αφορά την ίδρυση νέας επιχείρησης (ξενοδοχείο, τουρ. κατάλυμα, τουρ. γραφεία, εναλλακτικές μορφές Τουρισμού – αθλητικός, Ιαματικός, Φυσιολατρικός κ.λ.π)…!! Read more

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών ή Κόκκινα Δάνεια, Αναδιάρθρωση Οφειλών και η Ευκαιρία Επανεκίνησης των Επιχειρήσεων

Μια νέα ευκαιρία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε αποτελούν οφειλές από άλλες αιτίες, δίνει ο Νόμος 4469/2017 που δημοσιεύτηκε στις 3 Μάιου 2017 και θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 3 Αυγούστου. Read more

Ο Κλάδος της Γρήγορης Εστίασης!The LOUKOUMI Project

Ο κλάδος γρήγορης εστίασης αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα, ταξινομούνται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων:

α) αλυσίδες εστιατορίων με βάση το burger,

β) αλυσίδες εστιατορίων με βάση την pizza και

γ) αλυσίδες εστιατορίων snack-sandwich.

Η κατηγορία καταστημάτων snack – sandwich, παρουσιάζοντας σημαντική διαχρονική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της στην αγορά, κάλυψε περίπου το 41% της συνολικής αγοράς το 2015. Η κατηγορία καταστημάτων με βάση το burger απέσπασε μερίδιο 33%. Ακολουθεί η κατηγορία των αλυσίδων pizza με ποσοστό συμμετοχής 18,7% το ίδιο έτος. Επιπλέον, στον κλάδο υπάρχουν και αλυσίδες οι οποίες δεν μπορούν να καταχωρηθούν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες (πχ αλυσίδες προϊόντων donuts, σφολιάτες) και το ποσοστό που καλύπτουν είναι πολύ μικρό.

Ο βαθμός συγκέντρωσης στον εξεταζόμενο κλάδο είναι αρκετά υψηλός, καθώς οι τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες (Goody’s, Everest, Γρηγόρης Μικρογεύματα) εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν από κοινού ποσοστό της τάξης του 62%-63% επί της συνολικής αξίας της αγοράς, το 2015.

Ο κλάδος γρήγορης εστίασης γνώρισε σημαντική άνθιση στην δεκαετία του 1990. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην λειτουργία και ίδρυση των καταστημάτων γρήγορης εστίασης είναι ο θεσμός της δικαιόχρησης (franchising), ο οποίος προσέφερε τη δυνατότητα σε ορισμένες επιχειρήσεις να επεκταθούν σε αριθμό καταστημάτων και να μετατραπούν από μικρές επιχειρήσεις με ανώνυμα προϊόντα σε μεγάλες αλυσίδες με επώνυμα προϊόντα και σημαντική κάλυψη της αγοράς που απευθύνονται.

Σημαντικός αριθμός αλυσίδων καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης έχουν επεκτείνει τον αριθμό των καταστημάτων τους διαμέσου του θεσμού της δικαιόχρησης (franchising). Ουσιαστικά πρόκειται για μια σύμβαση συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων, βάσει της οποίας η μία επιχείρηση (δικαιοπάροχος ή franchisor) παραχωρεί στον δικαιοδόχο (franchisee), έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του Brand του δικαιοπάροχου. Σχεδόν πάντα υφίσταται η υποχρέωση του Franshisee να προμηθεύεται τα προϊόντα του από τον Franchisor, ενώ ο δεύτερος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τεχνογνωσία και συστήματα οργάνωσης και διοίκησης στον πρώτο.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση

Γενικά η ζήτηση για υπηρεσίες εστίασης επηρεάζεται από την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της χώρας, τη διαφήμιση, την τιμή πώλησης σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα, τις διατροφικές συνήθειες.

Σημαντικό σημείο στην ανάπτυξη του κλάδου ήταν η τάση που υπήρχε για λιγότερο μαγείρεμα στο σπίτι λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της οικογένειας και της επιτάχυνσης του ρυθμού ζωής. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση του διαθέσιμου χρόνου για μαγείρεμα και η αύξηση της ζήτησης για έτοιμο φαγητό.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με τη ζήτηση ήταν η ποιότητα των πρώτων υλών. Λόγω διατροφικών σκανδάλων στο παρελθόν οι καταναλωτές παρουσίασαν αποχή από την κατανάλωση φαγητού γρήγορης εστίασης για σημαντικό χρονικό διάστημα και μάλιστα από μεγάλες αλυσίδες.

Η αντίδραση των αλυσίδων σε τέτοιου είδους φαινόμενα ήταν η προσπάθεια τους να διαφοροποιηθούν με την προσφορά μεγαλύτερης γκάμας προϊόντων κρέατος, αλλά και τη δημιουργία πιάτων υγιεινής διατροφής (λιγότερες θερμίδες και λιπαρά, υπερίσχυση των χορταρικών.

Η Προσφορά του Κλάδου Γρήγορης Εστίασης

Χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί ότι σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών των μεγάλων αλυσίδων προέρχεται, από τους Franchisee, από την είσπραξη των royalties.

Η τιμή των προσφερόμενων προϊόντων αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που προσελκύει τους καταναλωτές και αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό σημείο του ανταγωνισμού, κυρίως λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μεγάλες αλυσίδες προσελκύουν τους καταναλωτές με προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν δωρεάν αναψυκτικά, δώρα, επιπλέον προϊόν.

Ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την προσφορά είναι οι υπηρεσίες παράδοσης ή αλλιώς το γνωστό Delivery. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες προσπάθησαν να ανταποκριθούν στην ανάγκη για την αποστολή του φαγητού στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας. Τα τελευταία έτη το Delivery αποτελεί συνδετικό κρίκο του καταναλωτή και του προϊόντος και αναβαθμίστηκε διαχρονικά δεδομένου ότι η ταχύτητα παράδοσης συνδέεται με το πόσο ζεστό και φρέσκο παραδίδεται το προϊόν από την κουζίνα του εστιατορίου μέχρι το σπίτι ή το γραφείο. Πολλές μάλιστα αλυσίδες προσπαθώντας να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους ανέπτυξαν και cal lcenter. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες delivery στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας, συνέβαλε ώστε εκτός από τις αλυσίδες pizza να παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης και καταστήματα burger και snack.

Το μενού και η ποιότητα των α΄ υλών είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την προσφορά. Η επιλογή των εδεσμάτων  αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόσο στη προσέλκυση των καταναλωτών, αλλά και στην επιτυχή πορεία μιας αλυσίδας. Συνήθως, η γκάμα των προϊόντων επιλέγεται από τη μητρική εταιρία. Το γεγονός αυτό δίνει το πλεονέκτημα της σταθερής γεύσης και ποιότητας, ανεξαρτήτως του τόπου, όπου βρίσκεται το εστιατόριο, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί το αίσθημα ασφάλειας στους καταναλωτές. Επίσης, μια προσφιλείς συνήθεια αποτελεί η προσαρμογή των καταλόγων και η προβολή των ελληνικών γεύσεων καθώς και η προσφορά ειδικών μενού όπως παιδικών, χροτοφαγικών, νηστίσιμων λίγων θερμίδων, διαίτης. Η ποιότητα των α΄υλών έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας αλυσίδας. Η επιλογή τους, οι αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής τόσο στην επεξεργασία τους, όσο και στην προετοιμασία των γευμάτων καθορίζουν την πορεία μιας αλυσίδας εστιατορίων.

Η διαφήμιση καθίσταται το σημαντικότερο μέσο για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος μιας αλυσίδας, ενώ χρησιμεύει και ως ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού που αφορά προσφορές, νέα πιάτα κλπ. Η διαφήμιση ουσιαστικά είναι αυτή που κάνει ένα προϊόν ή ένα brand «επώνυμο» με σκοπό, ώστε να κερδίσει την επιλογή του καταναλωτή. To 2014 η συνολική δαπάνη διαφήμισης διαμορφώθηκε σε €7,5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 11,6% σε σχέση με το 2013. Το κυρίαρχο μέσο διαφήμισης εξακολουθεί να είναι ο περιοδικός τύπος με ποσοστό 44,8%, επί του συνόλου το 2014. Ακολουθούν η τηλεόραση με ποσοστό 25,4%, το ραδιόφωνο με ποσοστό 17% και οι εφημερίδες με ποσοστό 12,8%.

Σε δείγμα 25 αλυσίδων γρήγορης εστίασης (burger, pizza, snack-sandwich, σουβλάκι, λοιπές), ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων ανέρχεται σε 978 καταστήματα. Από το σύνολο αυτό, ποσοστό 71% συγκεντρώνεται στην Αττική, 7% στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές συγκεντρώνουν το 22%.

Η Εξέλιξη της Συνολικής Αγοράς Καταστημάτων Γρήγορης Εστίασης

Η αγορά καταστημάτων γρήγορης εστίασης μέσω των αλυσίδων παρουσίασε ιδιαίτερη άνθιση το χρονικό διάστημα την περίοδο 1992-2002. Από το 2003 μέχρι και το 2008 η αγορά συνέχιζε να έχει ανοδική πορεία, αλλά με πολύ χαμηλότερο ρυθμό. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής το διάστημα 1992-2008 ανέρχονταν σε 15,1%. Όμως από το 2009 μέχρι και το 2013 η αγορά ήταν συνεχώς πτωτική. Το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά, μετά το 2008, κατά την οποία η μεταβολή της εγχώριας αγοράς εστίασης παρουσίασε αύξηση που ανήλθε σε 3%. Αυτή η αύξηση κατά κύριο λόγο προέρχεται από την εισαγωγή – επέκταση κάποιων νέων εταιρειών οι οποίες επηρέασαν τη συνολική αγορά θετικά.

Συμπεράσματα

Η οικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία έτη επηρέασε αρνητικά και τον κλάδο των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, η αύξηση της ανεργίας, η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς (περιορισμός της συχνότητας εξόδου για αναψυχή και διασκέδαση), έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων των αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης τα τελευταία έτη, με διαφορετικό όμως ρυθμό ανά κατηγορία επιχειρήσεων (burger, pizzaκλπ).

Η καταναλωτική συμπεριφορά διαφοροποιείται τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση νέων “concept” αλυσίδων καταστημάτων που διαθέτουν περιορισμένη ποικιλία αλλά φθηνά προϊόντα (π.χ. donuts) δίνοντας στον καταναλωτή φθηνές επιλογές.

Σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι με τις ισχύουσες συνθήκες οι αλυσίδες καταστημάτων γρήγορης εστίασης θα πρέπει να εστιάσουν στη δημιουργία ‘πιστού’ κοινού.

Σύμφωνα με μελέτη της ICAP οι βασικοί άξονες που θα πρέπει να ενεργούν και να κινούνται οι αλυσίδες του κλάδου γρήγορης εστίασης για να διατηρήσουν και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους είναι:

 • Αναζήτηση ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων πωλήσεων (delivery, παραγγελία μέσω internetκά).
 • Εντατικοποίηση των προωθητικών προγραμμάτων (εκπτώσεις, προσφορές σε menu.).
 • Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός του “χαρτοφυλακίου” των σημείων πώλησης (εκμετάλλευση τυχόν ευκαιριών που υπάρχουν στο realestate).
 • Στοχευμένες κινήσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας των καταστημάτων του δικτύου.
 • Αλλαγή στην εικόνα των σημάτων δημιουργώντας νέα “concepts” που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.
 • Στοχευμένη διαφήμιση, προβολή και επικοινωνία των προωθητικών ενεργειών προς τους καταναλωτές.
 • Προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής στις νέες συνθήκες της αγοράς (π.χ. μείωση τιμών σε είδη ευρείας αποδοχής όπως σαλάτες, διάφορα σνακ κ.λπ.).
 • Έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων, με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.

(πηγή ICAP)

Loukoumi Project

Στον κλάδο γρήγορης εστίασης ως μέλετη περίπτωσης βρίσκουμε την ‘ΚΑΝΑΒΙΤΣΑΔΟΣ Γ – ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ Δ ΙΚΕ’ με τον διακριτικό τίτλο LOUKOUMI. Η εταιρία δραστηριοποιείται από τον Φεβρουάριο του 2017 με επιχειρηματικούς σκοπούς:

 • την εκμετάλλευση του ιδιόκτητου brandname ‘loukoumi’ με την μέθοδο Franchise
 • την αγορά και μεταπώληση κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, άρτων, αρτοποιημάτων, σάλατων αλοιφών, χαρτικών, γλυκών.
 • την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης στους ενταγμένους στο δίκτυο Franchisee.

Η έδρα της βρίσκεται στη Περαία Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρίας.

Βασικός σκοπός της loukoumi είναι η ανάπτυξη καταστημάτων εστίασης με τη μέθοδο του Franchise.Κάθε κατάστημα Loukoumi κατασκευάζεται υπό τη μορφή Bar για αυτό και ο διακριτικός τίτλος συνοδεύεται από την πρόταση Meat bar & More. H καινοτομία στο κατάστημα της Loukoumi είναι ότι στο κέντρο του καταστήματος (από τη παραδοσιακή γωνία ή πλευρά που είναι τοποθετημένος σήμερα στην πλειονότητα των καταστημάτων) βρίσκεται ο χώρος ψησίματος και παρασκευής περιτριγυρισμένος από πάγκο θέσεων εστίασης.

Η καινοτομία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο καταναλωτή να παρακολουθεί τη διαδικασία παρασκευής συμμετέχοντας εμμέσως στη διαδικασία ‘μαγειρέματος’. Ένα άλλο πλεονέκτημα του χώρου είναι ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν από όλες τις οπτικές γωνίες αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Τα καταστήματα Loukoumi έκτος από τις θέσεις εστίασης bar έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν και καθήμενους επισκέπτες. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο άρμα της επιχείρησης θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες εστίασης υψηλού επιπέδου και ποιότητας. Τα 53 είδη κρεατοσκευασμάτων σε συνδυασμό με τους άρτους, τις σαλάτες και την τεχνογνωσία των ιδρυτών παρέχουν μία δυναμική με περισσότερες από 3.000 διαφορετικές γεύσεις Ελλάδος.

Οι Εταίροι κκ Αμπελίδης Δημήτριος και Καναβιτσάδος Γεώργιος έχοντας πολυετή εμπειρία, ο καθένας στον τομέα του, έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την επιτυχή οργάνωση και ομαλή λειτουργία ενός καταστήματος εστίασης με Ελληνικό άρωμα.

Ο κος Αμπελίδης είναι Οικονομολόγος με σπουδές Αγγλία και 25ετή εμπειρία στην ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων,credit και marketrisk.

Ο κος Καναβιτσάδος είναι επιχειρηματίας με περισσότερα από 10 έτη παρουσία στον κλάδο της εστίασης, στην έρευνα και προώθηση νέων πρωτοποριακών προϊόντων κρεατοσκευασμάτων και χορτοφαγικών ειδών.

Ο κος Αμπελίδης Δημήτρης μας εξήγησε τι είναι αυτό που κάνει την εταιρία LOUKOUMI να υπερέχει από μια άλλη επιχείρηση ή αλυσίδα Franchise:

‘Μέλημα της εταιρίας μας είναι η παροχή των καλύτερων και πιο επαγγελματικών υπηρεσιών προς το δίκτυό μας, διατηρώντας ταυτόχρονα τις προδιαγραφές μας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έτσι ο κάθε συνεργάτης θα μπορεί να νιώθει σίγουρος και υπερήφανος που ανήκει στην ομάδα που ονομάζουμε loukoumi’.

Σε ερώτηση των BizExperts γιατί επιλέχθηκε η λέξη Loukoumi o κος Αμπελίδης μας απάντησε ‘Το όνομα loukoumi αντιπροσωπεύει πέρα από το γνωστό προϊόν, τον τρόπο που περιγράφουμε μέσα από την Ελληνική γλώσσα μεταξύ των άλλων, το νόστιμο, το θελκτικό φαγητό. Ο τρόπος δηλαδή που χρησιμοποιούμε την λέξη αυτή, είναι κομμάτι της γλώσσας μας. Τι πιο όμορφο από το να μεταφέρεις μία τέτοια ερμηνεία της τόσο γνωστής λέξης σε όλο τον κόσμο, στα καταστήματά μας και στην εταιρία μας. Ούτως ή άλλως τα προϊόντα μας από μόνα τους είναι στην πραγματικότητα «λουκούμι»’.

Ο κος Καναβιτσάδος Γεώργιος εξήγησε ποια είναι η φιλοσοφία της εταιρίας ‘Loukoumi’ και ποιες είναι οι αγορές στόχοι:

‘Η φιλοσοφία της εταιρίας μας και φυσικά του project loukoumi, είναι η επαγγελματική και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών σε όλο το δίκτυό μας. Σκοπός μας είναι η επαναφορά στο μυαλό όλων των πελατών μας ιδιαίτερα στο εξωτερικό, των αυθεντικών γεύσεων της Ελληνικής γρήγορης κουζίνας, προσαρμόζοντας το, στην σύγχρονη εικόνα του 2017. Η επιτυχία της εταιρίας μας δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τα απόλυτα οικονομικά μεγέθη που θα επιτύχει, αλλά και από την επίτευξη της αλλαγής της νοοτροπίας στο μυαλό των πελατών μας, αναφορικά με το ότι η Ελληνική γρήγορη κουζίνα μπορεί να είναι μία υψηλής ποιότητας κουζίνα. Όσο αφορά τις αγορές στόχους, Δεν υπάρχουν αγορές στόχοι. Όλες οι αγορές μπορεί να είναι δυνητικοί πελάτες μας. Το προϊόν μας δεν είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν. Είναι γνωστό σε όλους τους επισκέπτες στην Ελλάδα ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς να αναγάγουμε αυτό το γνωστό σε όλους φαγητό σε κάτι πολύ καλύτερο. Σίγουρα οι χώρες στις οποίες υφίσταται το Ελληνικό στοιχείο, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα ήταν πιο εύκολα προσβάσιμο. Ναι αυτό είναι αλήθεια, γιατί στις χώρες αυτές υφίσταται μεγάλο δίκτυο Ελληνικών εστιατορίων. Η εικόνα τους όμως δεν είναι μία εικόνα που εκπροσωπεύει το σήμερα. Είναι μία εικόνα του παρελθόντος και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε’

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της επιχείρησης είναι αυτή του Franchise δεδομένου ότι είναι παγκοσμίως γνωστή και διαδεδομένη για την επέκταση δικτύου. Μέσω του Franchise τα συμβαλλόμενα μέλη, τόσο ο franchisor, όσο και ο franchisee, επιτυγχάνουν τη μέγιστη ανταποδοτικότητα υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Η ‘ΚΑΝΑΒΙΤΣΑΔΟΣ Γ – ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ Δ ΙΚΕ’ είναι έτοιμη να υποστηρίξει στρατηγικά κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή που αποσκοπεί να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία στο κλάδος της γρήγορης εστίασης παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και άριστα οργανωμένη τεχνογνωσία. Η επιλογή των  συνεργατών-προμηθευτών έγινε κατόπιν επίπονης προσπάθειας. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ονομασία ‘Loukoumi’ με το tagline ‘meat bar & more’ έχουν κατοχυρωθεί σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτηρίζοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης ως μοναδικά.

Ο κος Καναβιτσάδος αναφέρει ‘Επιτύχαμε να καταλήξουμε σε εταιρίες από τις οποίες μπορούμε να προμηθευτούμε τα καλύτερα προϊόντα τους. Αυτό σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των συνταγών με την βοήθεια του τεχνολόγου τροφίμων που διαθέτει η εταιρία, μας έφτασε στο σημείο να λέμε ότι είμαστε σε θέση σε επίπεδο υλικών να διαθέτουμε τα καλύτερα και τα πιο μοντέρνα προϊόντα στην αγορά.

Στον κατασκευαστικό τομέα, η εταιρία μας μέσα και πάλι από τις συνεργασίες μας με αξιόλογες επιχειρήσεις, είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε δυνητικό επενδυτή σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Όσο για την λειτουργία του, η γνώση και εμπειρία που διαθέτουμε από τον χώρο της σίτισης έκανε την εταιρία μας ικανή να σταθεί πλάι και να υποστηρίξει κάθε έναν που επιθυμεί να ενταχθεί στο άρμα μας’.   

Στο σημερινό μας αφιέρωμα οι BizExperts παρουσιάσαμε τον κλάδο γρήγορης εστίασης και την καινοτομία που επιχειρεί να εφαρμόσει μια νέα εταιρία με τον διακριτικό τίτλο ‘Loukoumi Meat Bar & More’ συνδυάζοντας τις καλύτερες α΄ύλες και προϊόντα με την τεχνογνωσία κατασκευής και λειτουργίας ενός καταστήματος εστίασης.

Για πληροφορίες αναφορικά με το κόστος της επένδυσης αλλά και τη περίοδο επανείσπραξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην επιχείρηση τα στοιχεία της οποίας εμφανίζονται παρακάτω

ΚΑΝΑΒΙΤΣΑΔΟΣ Γ – ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ Δ ΙΚΕ

LOUKOUMI

MEATBAR&MORE

Ρωμανού11, Περαία Θεσσαλονίκης

ΤΚ 57019

Τηλ: 23920 21876

Mail: info@loukoumi.gr

www.loukoumi.gr

O Κλάδος του Τουρισμού: Η Συμβολή της ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ ΑΕ (PORTES BEACH HOTEL)

favicon

Ο τουριστικός κλάδος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους για την Ελληνική οικονομία με συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Οι φυσικοί πόροι της χώρας σε συνδυασμό με τον ιστορικό πολιτισμό της, προσελκύουν κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό τουριστών ενισχύοντας την εκάστοτε τοπική, αλλά και εθνική οικονομία.

Σύμφωνα με τον Σ.Ε.Τ.Ε. ο τομέας του τουρισμού εισφέρει στο ΑΕΠ 18,5% ενώ απασχολεί 1 στους 5 εργαζόμενους. Επιπλέον, σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι λόγω της μεγάλης διασποράς των ξενοδοχειακών μονάδων ο τουρισμός κατέχει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διανέμεται το εθνικό εισόδημα σε όλη τη χώρα.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι λόγω του τουριστικού προϊόντος «Ήλιος Θάλασσα» αυτός ο σημαντικός κλάδος της οικονομίας μας παρουσιάζει αναγκαστική εποχιακή δραστηριότητα με συνέπεια την επιβάρυνση των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού τους μήνες της καλοκαιρινής σεζόν, ενώ υπάρχει απραξία στη χρήση τους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Επακόλουθο του παραπάνω γεγονότος είναι η εποχιακή απασχόληση στη τουριστική βιομηχανία με συνέπεια την αστάθεια των εισοδημάτων του προσωπικού και με ιδιαίτερη επίδραση στις κοινωνικές δραστηριότητες στις τουριστικές περιοχές.

Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα βασικά μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού για το 2015:

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2015
Συμμετοχή στο ΑΕΠ 18,5% [WTTC]
Συμμετοχή στην απασχόληση 23,1% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]
Συνολική Απασχόληση 821.900 [WTTC]
Έσοδα 13,6 δισ. €  (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ]
Αφίξεις Αλλοδαπών 23,6  εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα)
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 580 € (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας)
Μερίδιο Αγοράς 2% Παγκόσμια, 3,1% Ευρώπη
Εποχικότητα 55% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση Προσφοράς 69% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]
Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.757 ξενοδοχεία / 784.315 κλίνες [ΞΕΕ]
Top 5 αγορές  Γερμανία (2.810.350), Ην. Βασίλειο (2.397.169), Γαλλία (1.522.100),Ιταλία (1.355.327), Ρωσία (512.789),  [ΤτΕ]
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών Αθήνα (4.158.330), Ηράκλειο (2.559.805), Ρόδος (1.902.051), Θεσσαλονίκη (1.569.224), Κέρκυρα (1.092.647) [ΔΑΑ & ΥΠΑ.]
(πηγή ΣΕΤΕ)

Από τα βασικότερα μεγέθη του Τουρισμού είναι η καταγραφή των αφίξεων, των εισπράξεων, καθώς και το ισοζύγιο Ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Κατά το 2015 οι συνολικές αφίξεις ανήλθαν σε 23,599εκατ. άτομα ενώ οι συνολικές εισπράξεις υπολογίζονται σε 12,8δις€.

Αναφορικά με το 2016 και κατά το πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος-Απρίλιος) οι αφίξεις ανήλθαν σε 2,523εκατ. άτομα, μειωμένες κατά 5,22% σε σχέση με τον Απρίλιου του 2015.

Αντίστοιχα, οι εισπράξεις το 2016 κατά το πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος-Απρίλιος) ανήλθαν σε 883,5εκατ.€, μειωμένες κατά 3,75% σε σχέση με τον Απρίλιου του 2015.

Αναφορικά με το Ισοζύγιο Ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατά το 2015 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 16,163δις€, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές σε 2,037δις€. Κατά το Α΄ τετράμηνο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 982,4εκατ€, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1% σε σχέση με το αντίστοιχο Α΄ τετράμηνο του 2015. Οι ταξιδιωτικές πληρωμές για το Α΄ τετράμηνο του 2016 ανέρχονται σε 626,4εκατ€, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,94% σε σχέση με το αντίστοιχο Α΄ τετράμηνο του 2015.

ΑΦΙΞΕΙΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΑΞ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2015 2015   2015 2015
ΙΑΝ 606,0 160,8 ΙΑΝ 169,0 157,6
ΦΕΒ 509,0 144,6 ΦΕΒ 143,3 139,5
ΜΑΡ 613,0 189,8 ΜΑΡ 203,8 139,4
ΑΠΡ 934,0 422,7 ΑΠΡ 476,8 166,1
ΜΑΙΟΣ 1870,0 1108,1 ΜΑΙΟΣ 1221,9 189,9
ΙΟΥΝ 3033 1755,7 ΙΟΥΝ 1956,6 173,5
ΙΟΥΛ 4409 2679,0 ΙΟΥΛ 2956,8 182,2
ΑΥΓ 4993 3188,1 ΑΥΓ 3477,7 206,7
ΣΕΠ 3650 1951,1 ΣΕΠ 2182,0 164,0
ΟΚΤ 1853 850,6 ΟΚΤ 899,1 185,2
ΝΟΕ 641 215,7 ΝΟΕ 254,5 153,7
ΔΕΚ 488 191,8 ΔΕΚ 184,4 179,6
ΣΥΝΟΛΑ 23599,0 12858,0 ΣΥΝΟΛΑ 16163,3 2037,4
2016 2016   2016 2016
ΙΑΝ 559,0 153,7 ΙΑΝ 168,8 130,0
ΦΕΒ 433,0 128,0 ΦΕΒ 149,7 143,4
ΜΑΡ 629,0 205,0 ΜΑΡ 220,6 189,3
ΑΠΡ 902,0 396,8 ΑΠΡ 443,3 163,7
ΣΥΝΟΛΑ 2523,0 883,5 ΣΥΝΟΛΑ 982,4 626,4

(πηγή Τράπεζα της Ελλάδος)

Οι δείκτες δαπανών μη κατοίκων και ειδικότερα οι δείκτες , Δαπάνη/Ταξίδι, Δαπάνη/Διανυκτέρευση και Μέση διάρκεια Παραμονής , διαχρονικά παρουσιάζουν ανομοιομορφία. Ειδικότερα αυξάνονται κατά τα 2 μεσαία τρίμηνα (Β` & Γ`) κάθε έτους και μειώνονται κατά το Α` & Δ` τρίμηνο. Το γεγονός αυτό κρίνεται φυσιολογικό δεδομένου του κύριου Τουριστικού Προϊόντος της χώρας μας, ‘Ήλιος – Θάλασσα’.

Κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2016 η μέση Δαπάνη/Ταξίδι Μη Κατοίκων παρουσίασε αύξηση κατά 9,5% και διαμορφώθηκε στα 315,3€ ανά ταξίδι. Ο δείκτης όμως Δαπάνης/Διανυκτέρευση κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα διαμορφούμενος στα 55,1€ ανά διανυκτέρευση. Σχετική σταθερότητα παρουσίασε και ο Δείκτης της Μέσης Διάρκειας Παραμονής ο οποίος ανήλθε σε 5,7 ημέρες ανά ταξίδι Μη κατοίκου ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το Α΄ Τρίμηνο του 2015.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ / ΤΑΞΙΔΙ

ΔΑΠΑΝΗ / ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

2015
Α ΤΡΙΜ 287,8 55,7 5,2
Β ΤΡΙΜ 555,9 77,2 7,2
Γ ΤΡΙΜ 605,6 76 8
Δ ΤΡΙΜ 380,3 74,5 5,1
2016
Α ΤΡΙΜ 315,3 55,1 5,7

(πηγή Τράπεζα της Ελλάδος)

Είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί ομαλά και το ταχύτερο η 2η αξιολόγηση, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία σταθεροποίησης της οικονομίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο η Κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να λύσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις προκλήσεις του προσφυγικού ζητήματος και να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την υποδοχή, απογραφή και διαχείριση των προσφυγικών ροών.Σύμφωνα με την μελέτη που υλοποίησε η Censuswide για το SETE Intelligence, η εικόνα της Ελλάδας στην Μ. Βρετανία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ παραμένει ιδιαίτερα θετική όσον αφορά στην ελκυστικότητα και στην ασφάλεια του προορισμού, που εφόσον διατηρηθεί, ενισχύει τις προοπτικές της φετινής τουριστικής περιόδου.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες στο σύνολο της οικονομίας, στην  απασχόληση, στην ομαλή λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων επηρεάζοντας την ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Μια από τις σημαντικές τουριστικές περιοχές είναι και ο Νομός Χαλκιδικής ο οποίος αποτελεί κατεξοχήν τουριστικό προορισμό, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των αλλοδαπών Τουριστών. Τα τρία πόδια της Χαλκιδικής συντελούν στο να διαθέτει ο νομός μια μοναδική σχηματική ιδιορρυθμία και το μήκος των ακτών της να ξεπερνάει σε έκταση τα 550 χιλιόμετρα. Σημαντικά πλεονεκτήματα του νομού αποτελούν: ο σημαντικός ορυκτός πλούτος της, οι σημαντικοί σπουδαιότητας αρχαιολογικοί χώροι, η είσοδος προς το Άγιο Όρος , η ύπαρξη 3 γεωθερμικών πεδίων, οι σημαντικές σε έκταση δασικές εκτάσεις και τελευταίο και σημαντικότερο οι 12 περιοχές Natura.

Το υπάρχον ξενοδοχειακό δυναμικό του Νομού Χαλκιδικής ανέρχεται σήμερα σε 516 μονάδες με 23.000 δωμάτια και 45.628 κλίνες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 95% του δυναμικού του νομού είναι εγκαταστημένο στις παράκτιες και πεδινές περιοχές. Αναλυτικά η διάρθρωση της δυναμικότητας του νομού εμφανίζεται στο παρακάτω πίνακα.

5* 4* 3* 2* 1* Γενικό Άθροισμα
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΕΣ 25 41 91 171 188 516
ΔΩΜΑΤΙΑ 4.483 4.821 5.002 4.677 4.017 23000
ΚΛΙΝΕΣ 9.446 9.580 9.940 9.013 7.649 45628

(Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2015)

Η γειτνίαση του Νομού Χαλκιδικής με το Αεροδρόμιο Μακεδονία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα, καθιερώνοντας την περιοχή ως τουριστικό προορισμό και δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οι αφίξεις αλλοδαπών κατά το πρώτο 7μηνο του 2016 παρουσίασαν άνοδο κατά 5,84% και ανήλθαν σε 959.238χιλ άτομα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2016 2015 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΙΑΝ 73.335 77.823 -5,8%
ΦΕΒ 67.702 68.365 -1,0%
ΜΑΡ 93.356 87.143 7,1%
ΑΠΡ 119.007 114.553 3,9%
ΜΑΙΟΣ 159.490 145.280 9,8%
ΙΟΥΝ 200.096 192.149 4,1%
ΙΟΥΛ 246.252 220.962 11,4%
ΣΥΝΟΛΑ 959.238 906.275 5,84%

Στον τουριστικό κλάδο και ειδικότερα στη Χαλκιδική δραστηριοποιείται και η ξενοδοχειακή επιχείρηση ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε, η οποία λειτουργεί με τον διακριτικό τίτλο PORTES BEACH και είναι 4 Αστέρων. To συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει την έδρα του στη περιοχή της Ποτίδαιας, απέχοντας μόλις 50 χιλιόμετρα από το Αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης (διαδρομή περίπου 35 λεπτών).10537798

Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου (Portes Beach) βρίσκονται σε παραθαλάσσια έκταση 29 στρεμμάτων, περίπου 2 χιλιομέτρα από την Ποτίδαια. Η δυναμικότητα την μονάδας ανέρχεται σε 195 ευρύχωρα και κλιματιζόμενα δωμάτια, με μπαλκόνια ή βεράντες απ’ όπου η θέα στους καταπράσινους κήπους είναι μαγευτική. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα απλώνεται σε 11 ξεχωριστά οικήματα. Επιπλέον στις εγκαταστάσεις υπάρχει πρόσθετο διώροφο κτίριο με αίθουσα υποδοχής, εστιατόριο, γυμναστήριο.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες της μονάδας εντάσσονται:

 • ιδιωτική αμμώδη παραλία,
 • μπαρ,playground1
 • εστιατόριο,
 • beach bar,
 • αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-συνεδρίων,
 • γυμναστήριο,
 • σάουνα,
 • γήπεδο tennis,
 • παιδική χαρά,
 • γήπεδο beach volley,
 • θαλάσσια σπορ (μπανάνα, ringo, jet ski, wake board, θαλάσσιο σκι, κανό, θαλάσσιο ποδήλατο),
 • καταδύσεις (από εξειδικευμένη σχολή καταδύσεων),
 • πρόγραμμα ψυχαγωγίας (βραδιές λαογραφίας, μουσικές βραδιές, κάθε 14 ημέρες ολυμπιακοί αγώνες στην πισίνα ή πάρτι στην παραλία, special shows),
 • mini Club 4-12 ετών,
 • πισίνα,
 • παιδική πισίνα,
 • mini market,
 • Jewelry shop στο χώρο του lobby,
 • Πλήρως οργανωμένη παραλία με Ξαπλώστρες και ομπρέλες,
 • Επίσης διαθέτει βιολογικό καθαρισμό, δεξαμενές νερού και parking,
 • Δωρεάν Wi-Fi,
 • Υπηρεσίες καθαριότητας (υπηρεσίες σιδερώματος και πλύσιμο ρούχων)

Η παραλία της ξενοδοχειακής μονάδας Portes Beach έχει βραβευθεί με γαλάζια σημαία που αποτελεί σύμβολο ποιότητας και απονέμεται με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται διεθνώς πιστοποιώντας όχι μόνο την καθαρότητα του νερού, αλλά και μια σειρά από παροχές που προσφέρει η παραλία στους επισκέπτες όπως, εγκαταστάσεις υγιεινής, ντους, πίνακα ανακοινώσεων, πινακίδα με το σημείο δείγματος του νερού, ναυαγοσωστικό πύργο και εξοπλισμό, διάδρομο θαλάσσιων σπορ, σημαδούρες για ασφαλή κολύμβηση των λουομένων, περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πινακίδες για τα όρια της ακτής.    .

Ο κος Μπακογιάννης Γεράσιμος ο οποίος είναι βασικός μέτοχος της επιχείρησης μας ανέφερε ότι:entrance

«το ξενοδοχειακό συγκρότημα PORTES BEACH έχει βασικό στόχο την συνεχή βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Το τελευταίο αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά συστατικά επιτυχούς λειτουργίας της ξενοδοχειακής μας μονάδας».  

Η ξενοδοχειακή μονάδα PORTES BEACH θεωρείται μία από τις άριστα οργανωμένες μονάδες προσφέροντας πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας με ημερήσιες και νυχτερινές δραστηριότητες.

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που η διοίκηση της PORTES BEACH δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι και η διατροφή. Τόσο στο πρωινό, όσο και στο μεσημεριανό και το δείπνο ο επισκέπτης μπορεί να γευθεί τοπικές γεύσεις από ντόπια παραδοσιακά προϊόντα (πχ μέλι, φέτα, λάδι). Μια ακόμη πρωτοτυπία αναφορικά με το φαγητό στο ξενοδοχείο είναι ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μενού για χορτοφάγους.

Σημαντικό  πλεονέκτημα για τη ξενοδοχειακή μονάδα PORTES BEACH είναι η μέριμνα που έχει λάβει για τις ανάγκες των οικογενειών με μικρά παιδιά, εξυπηρετώντας από τις απλές καθημερινές ανάγκες σε εξοπλισμό έως εξειδικευμένες υπηρεσίες και διατροφής.

Σύμφωνα με τον κο Μπακογιάννη,

«μια ξενοδοχειακή μονάδα πρέπει αδιάκοπα να εξελίσσεται, να εκσυγχρονίζεται, να προλαμβάνει και να παρακολουθεί τις διεθνείς ,εγχώριες οικονομικές και πολιτικές εξελίξει, να αφουγκράζεται και να ικανοποιεί τις ανάγκες των τουριστών που φιλοξενεί και τέλος να προβαίνει σε  επενδύσεις».

Η επιχείρηση πορευόμενη με βάση τους παραπάνω άξονες προετοιμάζεται για νέες επενδύσεις στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου με σκοπό την άμεση αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Ο κος Μπακογιάννης Γεράσιμος μας δήλωσε αναφορικά με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης:

«Οι νέες επενδύσεις, θεωρούνται αναγκαίες έχοντας ως άξονα τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας, για να προσδώσουν μια νέα μορφή και να ενισχύσουν τον χαρακτήρα της φιλοξενίας της ξενοδοχειακής μονάδας παρέχοντας στους επισκέπτες τουρίστες περισσότερες ανέσεις και υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε επενδυτικό σχέδιο με επιμέρους δράσεις, όπως τη δημιουργία νέας παιδικής πισίνας (splash park) με παιδικά παιχνίδια, τσουλήθρες καθώς και επέκταση της παιδικής χαράς, την ανακατασκευή του pool bar, την κατασκευή νέου γηπέδου τένις, την ανακατασκευή των δρόμων, τη διαμόρφωση των κήπων και την ανακατασκευή της πρόσοψης του κτιρίου και των χώρων υποδοχής».   

Το ξενοδοχείο PORTES BEACH έχει βραβευθεί με πιστοποιητικό διάκρισης από το TRIPADVISOR με συνολική βαθμολογία 4/5 και 226 κριτικές. Στο BOOKING αντίστοιχα η ξενοδοχειακή μονάδα βαθμολογείται με 8,1 μετά από 81 σχόλια.

Οι BizExperts σας παρουσίασαν στοιχειά για τον κλάδο του Τουρισμού και ειδικότερα για τον Νομό Χαλκιδικής στον οποίο δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία η ξενοδοχειακή μονάδα PORTES BEACH HOTEL μία άρτια εξοπλισμένη και επιτυχημένη μονάδα υποδειγματική της Ελληνικής φιλοξενίας.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

favicon

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του. Read more

Ενιαία Δράση: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

favicon

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

 1. Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.
 2. Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
 3. Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Η Δράση απευθύνεται, επίσης, σε Ερευνητικούς οργανισμούς. Ως ερευνητικός οργανισμός νοείται ένας φορέας, όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Οι προτάσεις των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.

Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Υλικά – Κατασκευές
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υγεία & Φάρμακα
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Αναδυόμενες Τεχνολογίες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες προσωπικού

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία αμείβονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με εξαρτημένη σχέση εργασίας: μόνιμη σχέση, σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, υποτροφία.

Δαπάνες παγίων

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παγίων στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Οι δαπάνες παγίων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι

i. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης. Στην υποκατηγορία εντάσσονται οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό.

ii. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους

Αφορά σε δαπάνες για αγαθά ή υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος από εξωτερικούς παρόχους και οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις υποκατηγορίες που ακολουθούν:

i. Έρευνα επί συμβάσει. Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ii. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or lisenced- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

iii. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος από εξωτερικούς συμβούλους (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη), και οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο.

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

i. Δαπάνες ταξιδιών. Αφορά στις δαπάνες για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή μελών της ομάδας έργου στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο. Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας με υπεργολάβο έρευνας επί συμβάσει ή συνδικαιούχους συνεργατικών έργων, καθώς και πιστοποιήσεων ή ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ii. Δαπάνες δημοσιότητας. Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας (π.χ. παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το έργο, κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας, συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες).

iii.Αναλώσιμα. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου.

iv.Λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Στην υποκατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες που δεν αναφέρονται πιο πάνω.

Δαπάνες καινοτομίας

i. Δαπάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού

Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού. Σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος.

ii. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

Αφορά σε δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

iii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας

Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών, που τα εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Ως υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας ορίζονται η παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης.

Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Αφορά στις δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρουγια τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση. Οι δαπάνες είναιεπιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ,και υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα μετο φυσικό αντικείμενο του επιχορηγούμενου έργου.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

200.000 εάν μία επιχείρηση

350.000 εάν δύο επιχειρήσεις

450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις

500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Το ύψος της επιδότησης δίνεται στους ακόλουθους Πίνακες

Παρέμβαση Ι:  Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Επιλέξιμη Δραστηριότητα Μεσαίες Μικρές
Έργα έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανική έρευνα 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προυποθέσεις 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προυποθέσεις 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βασική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Επιλέξιμη Δραστηριότητα Μεγάλες Μεσαίες Μικρές
Έργα έρευνας και ανάπτυξης βασική έρευνα 100% 100% 100%
βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προυποθέσεις 65% 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προυποθέσεις 40% 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Κλάδος Κατασκευής Μηχανημάτων – Η Συμβολή της ΝΕΔΑ Α.Ε.

favicon

Ο κλάδος κατασκευής μηχανημάτων αποτελεί έναν σημαντικό τομέα της Ελληνικής Βιομηχανίας ο οποίος  βρίσκεται στη  βάση της  ανάπτυξης κάθε  είδους  βιομηχανικής  παραγωγής,  αφού  οι  μηχανές  που  προμηθεύει χρησιμοποιούνται  στην   κατασκευή  οχημάτων,  κεφαλαιουχικών    αγαθών, υφασμάτων,  οικιακού εξοπλισμού και καταναλωτικών  προϊόντων. Τα τελευταία έτη ο κλάδος παρουσιάζει χαρακτηριστικά αθροίσματος παραγωγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε πλήθος υποκλάδων, μεσαίο  και μικρό μέγεθος αλλά και σημαντικό κατακερματισμό. Η κατάσταση αυτή, (κατακερματισμός και το ανεπαρκές μέγεθος) οδηγεί αναπόφευκτα στην εικόνα ενός κλάδου, ο οποίος αυξάνει αφενός τον αριθμού μονάδων για να καλύψει εσωτερικές, κατά βάση, ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο αυτό συστατικό, το μέγεθος δηλαδή, λειτουργεί και ως ο παράγοντας που δεν επιτρέπει τις σοβαρές τεχνολογικές αλλαγές, ενώ το μέγεθος και η σύνθεση της απασχόλησης καθιστούν αδύνατη και ακριβή την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

λήψη

Η αγορά χαρακτηρίζεται στον τομέα αυτό από ζήτηση καινοτόμων και ευέλικτων προϊόντων. Το σύνολο των πελατών απαιτούν ολοένα και πιο γρήγορες και υψηλής ακρίβειας μηχανές με σκοπό τη μείωση του κόστους. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αποτελεί  πρόκληση για τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι οι διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες απαιτούν συμμόρφωση σε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό προτύπων,  η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και οι ελληνικές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζεται από μία ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας. Η ταχύτητα είναι τόσο μεγάλη, ώστε πολλές φορές ενώ μία επιχείρηση προσπαθεί να αφομοιώσει και να εφαρμόσει μία τεχνολογία για την παραγωγή των προϊόντων της, ενδέχεται να οδηγηθεί  εκτός αγοράς επειδή ο ανταγωνισμός ήδη αφομοίωσε μία νεότερη τεχνολογία για την παραγωγή ποιοτικότερων και φθηνότερων προϊόντων.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η κατασκευή μηχανών πρέπει να αντιμετωπίσει δύο μεγάλες προκλήσεις. Αφενός, βρίσκεται απέναντι σε νέους ανταγωνιστές και σε νέες αγορές και, αφετέρου, είναι ένας  κλάδος σε  μεταβατική φάση. Στο παρελθόν, στηριζόταν στη  μηχανολογία,  ενώ  στη  μελλοντική   κοινωνία  των πληροφοριών, η ανταγωνιστικότητά της θα εξαρτάται από την ικανότητά της να χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνικές στον τομέα των   τηλεπικοινωνιών και της επεξεργασίας δεδομένων.

Η αποτελεσματικότητα των μηχανών ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα όλων των κλάδων. Ο  κλάδος αυτός είναι  ταυτόχρονα σημαντικός αλλά και  ευπαθής,  λόγω  φύσεως και  λόγω  του κεντρικού ρόλου που παίζει για το σύνολο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Η καλή  κατάσταση του κλάδου εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από την αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων.

Παρόλα τα παραπάνω ο κλάδος της κατασκευής μηχανημάτων φαίνεται να κατέγραψε ανοδική τροχιά κατά το 2015 και παρουσίασε αισθητά βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα, καθώς και ελαφρώς αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του το 2015, ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου, έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

-6,50%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3,00%

ΜΑΡΤΙΟΣ

-25,00%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

15,90%

ΜΑΙΟΣ

11,10%

ΙΟΥΝΙΟΥΣ

7,00%

ΙΟΥΛΙΟΣ

3,40%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

-17,10%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

-0,70%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

6,30%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

3,70%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

5,60%

Με εντονότερο ανοδικό ρυθμό κινήθηκαν, τα έσοδα του κλάδου. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του το 2015, ανά μήνα και κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου, έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ  ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ 2015

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ           0,10%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3,60%

ΜΑΡΤΙΟΣ        -19,60%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ         28,40%
ΜΑΙΟΣ           6,50%
ΙΟΥΝΙΟΥΣ         16,20%
ΙΟΥΛΙΟΣ           4,60%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ        -27,20%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ           1,40%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ           4,70%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ          -3,80%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ           2,30%

Στον κλάδο κατασκευής μηχανημάτων δραστηριοποιείται και η ΝΕΔΑ ΑΕ, μια εταιρεία που σχεδιάζει και κατασκευάζει αυτόματους πωλητές υγρών και χύμα τροφίμων. Η έδρα της βρίσκεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτης της είναι ο κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Rhode Island των ΗΠΑ.

Το κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής σε αναπτυσσόμενους τομείς της βιομηχανίας. Οι αυτόματοι πωλητές υγρών και χύμα τροφίμων, σε αντίθεση με τους αυτόματους πωλητές συσκευασμένων τροφίμων, έτσι όπως τους γνωρίζουμε σήμερα, παρουσιάζουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα που δεν περιορίζονται μόνο στην οικονομία εργατικού προσωπικού και την ελευθερία ωραρίου, αλλά επεκτείνονται και στην καλύτερη φρεσκάδα των προϊόντων, τη χαμηλότερη τιμή από 20% έως 50%, ιδιαίτερα στις μικρές ποσότητες τροφίμων, λόγω της έλλειψης συσκευασίας και της μείωσης του κόστους στα μεταφορικά και τα logistics, όπως και την περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία τους που δε δημιουργεί σκουπίδια.

Τι είναι όμως  οι Αυτόματοι Πωλητές Χύμα και Χύδην Τροφίμων;

Οι αυτόματοι πωλητές χύμα και χύδην τροφίμων προσφέρουν επώνυμα τρόφιμα με ημερομηνία λήξης σε ποσότητες που ο ίδιος ο καταναλωτής επιλέγει και τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία ή συσκευασίες που ο καταναλωτής μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει όσες φορές αυτός επιθυμεί. Μπορούν να εγκατασταθούν σε χώρους με ελεύθερη πρόσβαση όλο το 24ωρο ή και εντός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως παντοπωλεία, super market, αρτοποιεία, ταχυφαγεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, αλλά και σχολεία, σταθμοί τρένων, λεωφορείων, αεροδρόμια και λιμάνια, γήπεδα, δημοτικές υπηρεσίες, ΚΑΠΗ, κ.ά.

Που τοποθετούνται τα προϊόντα και πως γίνεται η πώληση τους;images (4)

Τα προϊόντα τοποθετούνται εντός των αυτόματων πωλητών σε ειδικές συσκευασίες ή δοχεία ανάλογα με τα τρόφιμα και διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία. Οι αυτόματοι πωλητές διαθέτουν ειδικές θύρες από τις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Η αγορά των προϊόντων μπορεί να γίνει, είτε με την ποσότητα που επιθυμεί ο καταναλωτής π.χ. 1 κιλό, 500 γραμμάρια ή 300 γραμμάρια, είτε με το ποσό των χρημάτων που επιθυμεί να διαθέσει, π.χ. 1 ευρώ που αντιστοιχεί σε 800 γραμμάρια προϊόντος. Επίσης, διαθέτουν αυτόματα συστήματα πληρωμής μετρητών, πιστωτικών και μαγνητικών καρτών προκειμένου να πληρώνει ο καταναλωτής με τον τρόπο που επιθυμεί. Υπάρχει μεγάλη οθόνη LED η οποία ενημερώνει τον καταναλωτή με διαφημιστικά μηνύματα για τα προϊόντα, την ημερομηνία λήξης και την τιμή τους. Επιπλέον τον κατευθύνει με οδηγίες σε όλη τη διαδικασία εξυπηρέτησης του.

Πως ενημερώνουν οι Αυτόματοι Πωλητές τον ιδιοκτήτη και τον προμηθευτή για τον όγκο πωλήσεων και τις νέες προμήθειες;

Οι αυτόματοι πωλητές επικοινωνούν αυτόματα μέσω wifi με τον ιδιοκτήτη και τον προμηθευτή, ενημερώνοντας τους ξεχωριστά για τον κύκλο των συναλλαγών και τον όγκο των πωλήσεων με την εναπομείνασα ποσότητα των προϊόντων αντίστοιχα, κρατάει στατιστικά προμηθειών και πωλήσεων και βάζει νέες παραγγελίες. Έτσι, δε χρειάζεται να μεσολαβεί ανθρώπινος παράγοντας για τις διαδικασίες παραγγελιών και επιστροφών. Επίσης επικοινωνεί συνέχεια αυτόματα με το κέντρο συντήρησης δίνοντας report για τη σωστή λειτουργία του και την άμεση παρέμβαση τεχνικού σε περίπτωση βλάβης, είτε απομακρυσμένα (πολλές ρυθμίσεις και βλάβες μπορούν και διορθώνονται απομακρυσμένα), είτε με επιτόπια επίσκεψη.

Ποια τρόφιμα μπορούν να πουλήσουν οι Αυτόματοι Πωλητές υγρών και χύμα τροφίμων;

Οι αυτόματοι πωλητές υγρών και χύμα τροφίμων μπορούν να εξυπηρετήσουν τρεις κατηγορίες τροφίμων:

 • Υγρά Τρόφιμα: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το γάλα (πλήρες, ελαφρύ, σοκολατούχο, αριάνι, κεφίρ), το ελαιόλαδο, άλλα έλαια, οι φυσικοί χυμοί, το κρασί, η ρετσίνα, το τσίπουρο, κ.ά.
 • Παχύρευστα τρόφιμα: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το στραγγιστό γιαούρτι, οι κρέμες, το παγωτό, το μέλι, οι μαρμελάδες, το ταχίνι, οι πραλίνες, κ.ά.
 • Χύδην τρόφιμα: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το ρύζι, η ζάχαρη, τα όσπρια, τα, μπαχαρικά, οι ξηροί καρποί, τα ζαχαρωτά (καραμέλες), κ.ά.

 Πόσα διαφορετικά προϊόντα μπορούν να πουλήσουν οι Αυτόματοι Πωλητές, ποια είναι η χωρητικότητα τους και από τι υλικά είναι κατασκευασμένοι;

Οι αυτόματοι πωλητές μπορούν να πουλήσουν κατά περίπτωση από 1 έως και 5 διαφορετικά είδη προϊόντων. Για παράδειγμα ένας αυτόματος πωλητής γάλακτος μπορεί να πουλήσει γάλα πλήρες, ελαφρύ και σοκολατούχο. Ένας αυτόματος πωλητής γιαουρτιού θα μπορούσε να πουλήσει, στραγγιστό, αριάνι και κεφίρ. Ένας αντίστοιχος αυτόματος πωλητής ελαιολάδου μπορεί να πουλήσει έως και 5 διαφορετικές ποιότητες, όπως παρθένο, έξτρα παρθένο, με ονομασία προέλευσης, κτλ. Η χωρητικότητα των αυτόματων πωλητών είναι 160 λίτρα και οι διαστάσεις του είναι μήκος 0,66 μέτρα, πλάτος 0,87 μέτρα και ύψος 2,10 (αναλυτικός πίνακας παρατίθεται). Είναι θερμοθάλαμοι κατασκευασμένοι από INOX υψηλής υγειονομικής κλάσης, ποιότητας και αντοχής.

Αυτόματος Πωλητής Γάλακτος ΝΕΔΑ VM

Μήκος

0,66 m

Πλάτος

0,87 m

Ύψος

2,10 m

Προϊόντα

Δυνατότητα πώλησης από 1 έως και 5 προϊόντα γάλακτος από τον ίδιο Αυτόματο Πωλητή, π.χ. πλήρες γάλα, ελαφρύ, σοκολατούχο, κλπ.

Τρόποι πληρωμής

Μαγνητική Κάρτα αποπληρωμής

Κερματοδέκτης με επιστροφή για ρέστα εάν υπάρχουν

Θάλαμοι πώλησης Γάλακτος

Αυτοκαθαριζόμενοι και Αποστειρούμενοι με υπέρθερμο Ατμό ή Όζον

Φωτισμός

Φωτιζόμενος με ειδική θέση για διαφημιστική πινακίδα και οθόνη LED 15’ παροχής πληροφοριών

Συνεχή Επικοινωνία

Δυνατότητα αποστολής δεδομένων λειτουργίας μηχανήματος και υπόλοιπου δεξαμενών με WiFi και SIM

Δεδομένα

Δυνατότητα αποστολής στατιστικών δεδομένων πωλήσεων ανά ημέρα και ανά είδος προϊόντος

Χωρητικότητα

160 λίτρα με 8 δοχεία των 20 λίτρων έκαστο και δυνατότητα αποθήκευσης επιπλέον 40 λίτρων

Θερμοκρασία συντήρησης

1 – 3 Βαθμοί C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

4 – 40 Βαθμοί C

Ποιο είναι το οικονομικό όφελος από τη λειτουργία ενός Αυτόματου Πωλητή;

Δύο είναι τα οφέλη για μια επιχείρηση από τη λειτουργία ενός αυτόματου πωλητή: τα Άμεσα και τα Έμμεσα. Για παράδειγμα στα Άμεσα οφέλη θα πάρουμε τη δραστηριότητα ενός αυτόματου πωλητή γάλακτος, συνυπολογίζοντας το κόστος αγοράς, τις αποσβέσεις, το κόστος λειτουργίας και της συντήρησης του, με τις πωλήσεις που θα πραγματοποιήσει σε βάθος δεκαετίας. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι τα κέρδη προ φόρων στον πίνακα που ακολουθεί.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ 7ο ΕΤΟΣ 8ο ΕΤΟΣ 9ο ΕΤΟΣ 10ο ΕΤΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 700 840 924 970 970 970 970 970 970 970
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 20% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 37.800 45.360 49.896 52.391 52.391 52.391 52.391 52.391 52.391 52.391
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735 0,9735
ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΧΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735 0,1735
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΧΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82% 17,82%
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΜΕ ΦΠΑ 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
ΜΕΙΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 36796 44156 48571 51000 51000 51000 51000 51000 51000 51000
ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 5500
ΜΕΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 6556 7868 8655 9087 9087 9087 9087 9087 9087 9087
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 1100 1100 1100 1100 1100
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΧΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4556 5868 6655 7087 7087 8187 8187 8187 8187 8187

Κάνει τις παραγγελίες μόνος του και δεν απασχολεί το τμήμα παραγγελιών,Ο Αυτόματος Πωλητής δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο εξυπηρετώντας τους πελάτες χωρίς μισθό και ένσημα,Τα Έμμεσα οφέλη τα οποία είναι εξ ίσου σημαντικά και μειώνουν το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης είναι τα εξής:

 • Κρατάει τα στατιστικά των πωλήσεων και τα έχει διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να απασχολεί το τμήμα πωλήσεων,
 • Επικοινωνεί ακατάπαυστα και ακούραστα με τον καταναλωτή μεταδίδοντας τα μηνύματα και τις πληροφορίες που εμείς και το τμήμα marketing θέλουμε να μεταδώσουμε,
 • Ενημερώνει μόνος του τον συντηρητή, όποτε χρειάζεται συντήρηση,
 • Ελέγχει με ακρίβεια τις ποσότητες που παραλαμβάνει και πουλάει κάνοντας αδύνατη την πιθανότητα κάποιος προμηθευτής ή πελάτης να τον κλέψει, και
 • Μεταφέρεται εύκολα για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπου εμείς επιλέξουμε να τον τοποθετήσουμε.

Πόσο κοστίζει ένας Αυτόματος Πωλητής, ποιες είναι οι πιστοποιήσεις και οι εγγυήσεις του και πόσο διαρκεί η παράδοση του;polhths

Το κόστος του αυτόματου πωλητή είναι 5.500 ευρώ συν ΦΠΑ και έχει όλες τις Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις σε ISO και CE. Επίσης συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας και ανταλλακτικών 1 έτους. Είναι παραδοτέος 20 ημέρες μετά την παραγγελία.

Οι αυτόματοι πωλητές κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και είναι προϊόν ελληνικής σχεδίασης και τεχνολογίας.

Οι BIZEXPERTS έχοντας παρουσιάσει σημαντικά χαρακτηριστικά και στοιχεία του κλάδου κατασκευής μηχανημάτων σας παρουσιάσαμε και την επιχείρηση ‘ΝΕΔΑ ΑΕ’ που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής νέων καινοτομικών μηχανημάτων που διέπονται από ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας και της επεξεργασίας σύνθετων πληροφοριών.

  (πηγές, Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurostat, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία)

Στοιχεία Επικοινωνίας ΝΕΔΑ ΑΕ

Pavlou Mela 3, Oreokastro, ΤΚ 57013, Thessaloniki

Tel: +30 6974 850653, +30 2310 697007

E-mail: george.neda.sa@gmail.com

Untitled