business_177404039

Η χρηματοοικονομική ανάλυση και μελέτη των επίσημων καταστάσεων της εκάστοτε επιχείρησης αποτελεί σύγχρονο εξειδικευμένο εργαλείο. Είναι μία δυναμική διαδικασία ευρέως γνωστή και αποδεκτή για τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων της. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση μίας επιχείρησης απεικονίζεται στα μηνιαία ισοζύγια και στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, όπως ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσεως, οι πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων, οι εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών (όπου απαιτείται) κ.α.. Σήμερα, οι καταστάσεις αυτές αποτελούν τις κύριες πηγές άντλησης των στοιχείων και μέσα από μία δυναμική μεθοδολογία τεχνικών αναλύσεων προκύπτουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Εξίσου, σημαντική στη διαδικασία αυτή κρίνεται και η παρακολούθηση των κλαδικών αναλύσεων που εντάσσεται η εκάστοτε επιχείρηση. Το περιεχόμενο και η μεθοδολογία των τεχνικοοικονομικών αυτών αναλύσεων βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια της διεθνής βιβλιογραφίας.

Με την χρηματοοικονομική ανάλυση και μελέτη παράγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διοίκηση, ώστε να έχει στη διάθεση της μία πλήρη, ολοκληρωτική και αξιόπιστη γνώση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της εταιρίας και του κλάδου της. Αναλυτικότερα, είναι ενήμερη για την κερδοφόρα δυναμικότητα, την τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση και την οικονομική ικανότητα και φερεγγυότητα της επιχείρησης που διοικεί. Κατ` επέκταση την καθιστά ενήμερη για την σπουδαιότητα της επιχείρησης στον κλάδο που δρα και ενεργεί και της παρέχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει τη μελλοντική επιχειρησιακή της εξέλιξη.

Συνοψίζοντας, με τη συνεχή παρατήρηση και ανάλυση του μεγέθους των μεταβολών των οικονομικών στοιχείων και των αριθμοδεικτών, η διοίκηση ενισχύεται με πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική κατάσταση και τη δραστηριότητα της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα την καθιστά ικανή να προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόωρη αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών συνθηκών.

Tips: Η ομάδα των BizExpert μέσα από την πολυετή ενασχόληση και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο πιστεύει και υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα αποτελούν ουσιαστικά αριθμούς, οι οποίοι όμως για να γίνουν αποτελεσματικοί και να αποδώσουν ορθολογικά συμπεράσματα πρέπει να αξιολογούνται από αναλυτές με δεξιότητα και ικανή κριτική σκέψη.