business_107648306

Η χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων είναι μία διαδικασία ιδιαίτερη σημαντική, με υψηλό βαθμό σπουδαιότητας για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, καθώς και αβεβαιότητας και ρίσκου. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως και έχει αναγνωριστεί για τη χρησιμότητα της ως επιστημονικό αναλυτικό εργαλείο. Διακρίνεται σε δύο επιμέρους διαδικασίες, τον εντοπισμό και καταγραφή των εισροών και εκροών που σχετίζονται με την υπό εξέταση επένδυση και την χρήση των κατάλληλων εργαλείων, μεθόδων και κριτηρίων για την αξιολόγηση τους.

Tips: Οι επενδύσεις, σε πάγιο εξοπλισμό, καθώς και σε κτίρια και οικόπεδα δεσμεύουν σημαντικό ύψος κεφαλαίου και λόγω του μεγάλου κόστους για την απόκτηση τους πρέπει να αξιολογούνται με ακρίβεια και επιστημονικές μεθόδους, ώστε να αποδεικνύεται η ωφέλεια της εκάστοτε επένδυσης.

Οι BizExperts μπορούν να αναπτύξουν την αναγκαία και απαραίτητη σε εσάς χρηματοοικονομική αξιολόγηση μίας επένδυσης σας και να σας βοηθήσουν με επαγγελματισμό στη λήψη της επιχειρηματική σας απόφασης.