Στο παρόν κείμενο γίνεται μία συγκριτική αξιολόγηση των δράσεων ενίσχυσης της έναρξης της επιχειρηματικότητας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιγραφές που ακολουθούν περιγράφουν τη σημερινή κατάσταση στην Ε.Ε. σχετικά με 2 (δύο) βασικούς δείκτες ευκολίας έναρξης της επιχειρηματικότητας, το χρόνο που απαιτείται για να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και το κόστος που επιβαρύνει τον επενδυτή η έναρξη αυτή. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση κάθε χώρας-μέλους από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2008.  Η περιγραφή θα περιοριστεί σε ενδεικτικές περιπτώσεις.

  

Αυστρία 

Η υπηρεσία μίας στάσης (one stop shop) της χώρας WKO Grόnderservice, που βρίσκεται στα εμπορικά επιμελητήρια και δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως σε όλη τη χώρα. Ο χρόνος που απαιτείται για την έναρξη μίας επιχείρησης είναι αρκετά περισσότερο από το όριο 1 εβδομάδας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στη  μεταρρύθμιση Neufοg το μέσο κόστος έναρξης μιας ιδιωτικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης κάτω από τα 400 €, όριο που είναι μέτριο αλλά μακριά από τις καλύτερες επιδόσεις.

Βέλγιο

Η χώρα διαθέτει σύστημα υπηρεσίας μίας στάσης (Guichet agrée d’entreprises). Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις έχουν οδηγήσει σε μείωση του χρόνου που απαιτείται για το ξεκίνημα μιας επιχείρησης κάτω από το όριο 1 εβδομάδας. Το μέσο κόστος έναρξης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης είναι € 517, το οποίο δεν έχει μειωθεί από το 2006.

Βουλγαρία

Το 2007 ξεκίνησε τη λειτουργία του σύστημα one stop shop. Οι μεταρρυθμίσεις φαίνονται να χρονοτριβούν στα τελευταία έτη αλλά παίρνουν νέα ώθηση το 2007. Το μέσο κόστος στο ξεκίνημα μια ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης μειώθηκε σημαντικά, από τα 155 € στα 82 € που είναι καλύτερο από το μέσο όρο.

Κύπρος

Από τον Απρίλιο του 2007 στο Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού υπάρχει σημείο μίας στάσης. Δεν παρουσιάστηκε αλλαγή στα επίπεδα χρόνου και κόστους σε σχέση με το 2006.

Τσεχία

Το ίδιο συνέβη και εδώ με μόνη διαφορά την ελαφρά μείωση στον απαιτούμενο χρόνο ίδρυσης ΕΠΕ.

Δανία

Η πιο ανταγωνιστική χώρα στην Ε.Ε. Ο χρόνος ίδρυσης είναι από τους πιο χαμηλούς ενώ το κόστος είναι μηδενικό.

Εσθονία

Από τον Ιανουάριο του 2007 η ίδρυση επιχειρήσεων γίνεται με σύστημα μίας στάσης στους συμβολαιογράφους. Ο χρόνος είναι κάτω από το όριο 1 εβδομάδας αλλά οι χρόνοι εγγραφής Φ.Π.Α πρέπει να βελτιωθούν πολύ. Το κόστος μειώθηκε ελαφρά στα 185 €.

Φινλανδία 

Η υπηρεσία μίας στάσης είναι ο εμπορικός κατάλογος. Έχουν αρχίσει να κινούνται προς έναν εικονικό τόπο εγγραφής νέων επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο μέσα από το portal www.enterprisefinland.fi.

Γαλλία 

Το σημείο μίας στάσης είναι το Centres de formalités des entreprises (CFE) και η ηλεκτρονική εγγραφή είναι δυνατή από το 2006. Ο χρόνος που απαιτείται στο ξεκίνημα μιας επιχείρησης είναι κάτω από το όριο 1 εβδομάδας. Το μέσο κόστος είναι μόνο 84 € , που είναι από τα καλύτερα της Ε.Ε.

Γερμανία 

Παρά τις συνεχείς πρόσφατες προσπάθειες δεν υπάρχει ένα λειτουργούν σύστημα μίας στάσης. Κάθε ομόσπονδο κρατίδιο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή, που σημαίνει διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας.

Ελλάδα 

Έχει υπάρξει σημαντική πρόσφατη πρόοδος, ιδιαίτερα στο χρόνο έναρξης αλλά ακόμη δεν υπάρχει μια λειτουργία μίας στάσης. Ο χρόνος μειώθηκε κατά 50 % , το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ενώ το κόστος κατά 20 %.

Ουγγαρία

Η υπηρεσία μίας στάσης είναι τα δικαστήρια των νομών. Από το Σεπτέμβριο 2007 ο χρόνος ίδρυσης απαιτεί 2-3 ημέρες, εάν το όνομα της επιχείρησης έχει διατηρηθεί.

Ιρλανδία

Από τις πιο ανταγωνιστικές χώρες, με χρόνο ίδρυσης μόλις 2-5 ημέρες και κόστος μόνο 50 €.

Κάτω Χώρες

Τα σχέδια για εικονικό σημείο μίας στάσης προχωρούν αλλά όχι με ικανοποιητικό ρυθμό. Παρά το μικρό χρόνο που απαιτεί το ξεκίνημα μιας επιχείρησης, το μέσο κόστος είναι  1.040 € που είναι από το ακριβότερο στην ΕΕ.

Ρουμανία

Το ένας-στάση-κατάστημα είναι οι εμπορικοί κατάλογοι νομών. Μετά από διάφορες κινήσεις απλοποίησης, ο χρόνος

απαιτημένη στο ξεκίνημα μια επιχείρηση έχει μειωθεί κάτω από το όριο 1 εβδομάδας. Το μέσο κόστος

ξεκίνημα που μια ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης είναι € 100 έως 125 που είναι ουσιαστικά καλύτερο από το μέσο όρο.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η δομή one stop shop είναι το Companies House & Business Link. Οι διαδικασίες που συνδέονται με την έναρξη υλοποιούνται on-line. Η απαίτηση για έλεγχο των εγγράφων και την τεκμηρίωση θα καταργηθεί στα τέλη του 2008. Οι διαδικασίες εγγραφής στον Φ.Π.Α πρέπει να βελτιωθούν πολύ. Το μέσο κόστος εκκίνησης επιχειρηματικής δράσης είναι πολύ κάτω από το στόχο της Ε.Ε. ενώ το κόστος των  54 € από τα χαμηλότερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (2006)

Όνομα Υπηρεσίας

Λειτουργική*

Απαιτούμενος Χρόνος για την ίδρυση εταιρείας

Κόστος για την ίδρυση εταιρείας **

Βέλγιο

Guichet agѐe d’entreprices

ΝΑΙ

1.5

517€

Βουλγαρία

ΟΧΙ*

12-30

155€

Τσέχικη Δημοκρατία

Central Registration Office(CRO)

ΟΧΙ*

42-56

345€

Δανία

Danish Commerce and companies Agency(DCCA)

ΝΑΙ

3

0€

Γερμανία

Starter-Center

ΟΧΙ*

6.5

783€

Εσθονία

Notaries

ΝΑΙ

2

190€

Ιρλανδία

Companies Registration Office(CRO)

ΟΧΙ*

2-5

50€

Ελλάδα

Directorate of Development at the Prefectures (KYE)

ΟΧΙ*

30

1.366€

Ισπανία

Ventanilla Unica Empressaria(VUE)+PAIT for Ltd

ΝΑΙ

30-40

617€

Γαλλία

Centres de formalites des enterprises(CFE)

ΝΑΙ

4

84€

Ιταλία

Sportello unico

ΝΑΙ

4

2.673€

Κύπρος

OSS at Ministry of Commerce, Industry and tourism

ΝΑΙ

7

265€

Λετονία

Register of enterprises

ΟΧΙ*

4

205€

Λιθουανία

Centre of Registers

ΝΑΙ

6

130-289€

Λουξεμβούργο

Guichet uniue d”enterprises

ΝΑΙ

14

1.000€

Ουγγαρία

Country Courts

ΝΑΙ

2-3

392€

Μάλτα

Registrar of Companies-Malta Financial Services Authority

ΟΧΙ*

7-10

450€

Ολλανδία

Chambers of commerce

ΟΧΙ*

3

1.040€

Αυστρία

WKO Gründerservice

ΝΑΙ

7-30

400€

Πολωνία

Tax Offices

ΟΧΙ*

30

735€

Πορτογαλία

Enterprise Formality Centres(CFE)

ΝΑΙ

1

300-360€

Ρουμανία

Counties Trade Registers

ΝΑΙ

3

100-125€

Σλοβενία

VEM

ΝΑΙ

3

250€

Σλοβακία

Trade licence offices companies register

ΟΧΙ*

14

330€

Φιλανδία

Trade register

ΝΑΙ

14

330€

Σουηδία

Foretagsregistrering

ΝΑΙ

21

222€

Ηνωμένο Βασίλειο

Companies House & Business Link

ΝΑΙ

1

54€

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (2008)

Όνομα Υπηρεσίας

Λειτουργική*

Απαιτούμενος Χρόνος για την ίδρυση εταιρείας

Κόστος για την ίδρυση εταιρείας **

Βέλγιο

Guichet agѐe d’entreprices

ΝΑΙ

1.5

517 €

Βουλγαρία

ΝΑΙ

3-7

82 €

Τσέχικη Δημοκρατία

Central Registration Office(CRO)

ΟΧΙ

30-40

345 €

Δανία

Danish Commerce and companies Agency(DCCA)

ΝΑΙ

3

0 €

Γερμανία

Starter-Center

ΟΧΙ

6,5

783 €

Εσθονία

Notaries

ΝΑΙ

2

185 €

Ιρλανδία

Companies Registration Office(CRO)

ΟΧΙ

2-5

50 €

Ελλάδα

Directorate of Development at the Prefectures (KYE)

ΟΧΙ

15

1.101 €

Ισπανία

Ventanilla Unica Empressaria(VUE)+PAIT for Ltd

ΝΑΙ

17,5

617 €

Γαλλία

Centres de formalites des enterprises(CFE)

ΝΑΙ

4

84 €

Ιταλία

Sportello unico

ΝΑΙ

4

2.673 €

Κύπρος

OSS at Ministry of Commerce, Industry and tourism

ΝΑΙ

7

265 €

Λετονία

Register of enterprises

ΟΧΙ

4

205 €

Λιθουανία

Centre of Registers

ΝΑΙ

6

130-289 €

Λουξεμβούργο

Guichet uniue d”enterprises

ΝΑΙ

14

1.000 €

Ουγγαρία

Country Courts

ΝΑΙ

2-3

392 €

Μάλτα

Registrar of Companies-Malta Financial Services Authority

ΟΧΙ

7-10

450 €

Ολλανδία

Chambers of commerce

ΟΧΙ

3

1.040 €

Αυστρία

WKO Gründerservice

ΝΑΙ

4-19

385 €

Πολωνία

Tax Offices

ΟΧΙ

30

735 €

Πορτογαλία

Enterprise Formality Centres(CFE)

ΝΑΙ

1

300-350 €

Ρουμανία

Counties Trade Registers

ΝΑΙ

3

100-125 €

Σλοβενία

VEM

ΝΑΙ

3

0

Σλοβακία

Trade licence offices companies register

ΟΧΙ

14

330 €

Φιλανδία

Trade register

ΝΑΙ

8

330 €

Σουηδία

Foretagsregistrering

ΝΑΙ

16

222 €

Ηνωμένο Βασίλειο

Companies House & Business Link

ΝΑΙ

1

54 €

Η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χώρες-μέλη που μείωσαν το κόστος ίδρυσης μίας ΕΠΕ, μαζί με τη Σλοβενία, την Αυστρία και τη Βουλγαρία. Η μείωση του κόστους φθάνει το 20 %, από 1.366 € στα 1.101 €. Παράλληλα, μειώθηκε κατά 50 % ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση μίας ΕΠΕ, από 30 ημέρες στις 15 ημέρες.

Παρά τη βελτίωση αυτή εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά απέναντι σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση την Ιταλία. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η χώρα μας απέχει πολύ από τους γείτονες και ανταγωνιστές Βούλγαρους και Ρουμάνους.