Το φαινόμενο Gaslighting στις επιχειρήσεις!

Έχουμε ακούσει αμέτρητες ιστορίες ψυχολογικής χειραγώγησης στο εργασιακό περιβάλλον είτε από τη Διοίκηση προς το προσωπικό, είτε από τους προϊσταμένους προς τους υφισταμένους, είτε μεταξύ συναδέλφων. Το  παραπάνω γεγονός αρκετά συχνά, αποτελεί μια πραγματικότητα χωρίς να έχει αναλυθεί περαιτέρω. Read more

Η Μέθοδος Στρατηγικής του…..Κροκοδείλου!

Ο κροκόδειλος, ένας από τους σημαντικότερους θηρευτές από την εποχή των δεινοσαύρων, έχει αξιολογηθεί για τις εξελιγμένες του κυνηγητικές τεχνικές.

Χαρακτηριστικό του γνώρισμα η υπομονετική και καμουφλαρισμένη παραμονή του μέσα στο υγρό περιβάλλον αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να εκτελέσει στρατηγικά την τακτική του.

Μία τακτική που έχει υιοθετηθεί και αναπτυχθεί από το είδος του για επιβίωση και η οποία αν προσαρμοστεί και μεταφραστεί σωστά μπορεί να παράξει εποικοδομητική μέθοδο στρατηγικής.

Πώς μπορούμε να συζητάμε για κοινές πρακτικές που να λειτουργούν θετικά και μεθοδικά, στο επιχειρείν και στην καθημερινότητα μας;

Η απάντηση στο παρόν ερώτημα μπορεί να δοθεί αν προχωρήσουμε σταδιακά, αποκωδικοποιώντας τα βήματα της δράσης και αντιπαραβάλλοντας τις μεθοδικές κινήσεις με τη χρηστικότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην απλή καθημερινότητα και στην πολύπλοκη, της επιχειρηματικότητας.

Η αρχή εντοπίζεται στα πρώτα στάδια δράσης, ξεκινώντας από τον εντοπισμό και την ενέδρα.

Αναγνωρίζοντας και επεξηγώντας τις φυσικές κινήσεις του θηρευτή αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές ενεργοποιούνται μόλις διακρίνει και στοχεύσει στην κατεύθυνση που θέλει να κινηθεί, ενώ ταυτόχρονα θωρακίζεται με υπομονή περιμένοντας καρτερικά να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή.

Προχωρώντας στην πρώτη αποκωδικοποιημένη ενέργεια και αντιπαραβάλλοντας την στο δικό μας περιβάλλον, αυτή προσδιορίζεται ως η αναγνωριστική προσέγγιση του θέματος, η διάγνωση της σημαντικότητας του και η διαμόρφωση της στρατηγικής τακτικής που θα ακολουθήσουμε. Ουσιαστικά, έχοντας προσδιορίσει το θέμα μπορούμε να αξιολογήσουμε το βαθμό της κρισιμότητας του, ώστε  να σχεδιάσουμε και να προβούμε σε ενέργεια.

Τι κάνει όμως ο θηρευτής;

Αναμένει μέχρι να σιγουρευτεί ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να πράξει!

Συνεχίζοντας την αποκωδικοποίηση και υιοθετώντας τις επόμενες κινήσεις του θηρευτή, δεν επιλέγουμε την άτακτη αντίδραση αλλά με σύνεση, υπομονή, ορθή σκέψη και προσήλωση στον στόχο αναμένουμε τη σωστή στιγμή.

Ο χρόνος που κερδίζεται από την κατάστρωση της στρατηγικής κροκοδείλου δρα θετικά  στην ανάπτυξη μίας ορθά δομημένης κίνησης, λεκτικής ή μη.

Φυσικά, δεν υπάρχει πάντα ο απαραίτητος χρόνος για να λειτουργήσουν με τον σωστό τρόπο όλα τα παραπάνω, αλλά μας δίνεται η δυνατότητα να ακούσουμε και να αφουγκραστούμε πρώτα πριν δράσουμε ή απλά αντιδράσουμε.

Αφήστε τον συνομιλητή σας να μιλήσει, να δράσει και συλλέξτε τις απαραίτητες πληροφορίες από τον ίδιο, κερδίστε τον απαραίτητο χρόνο για να καταστρώσετε στο μυαλό σας την κατάλληλη στρατηγική για να ανταποκριθείτε σε κάθε κάλεσμα, θετικό ή αρνητικό,  ή απλά για να το προσδιορίσετε.

Η μέθοδος δεν τελειώνει όμως στο στάδιο αυτό! Υπάρχει και η πράξη του θήτη μέσα στο νερό για να επιτύχει τον τελικό στόχο του, την επιβίωση του!

Μεταφράζοντας την τελευταία κίνηση και προσαρμόζοντας τη σωστά στη διαδικασία αυτή, πρέπει να αναπτύξουμε εκείνη τη δεξιότητα που θα κρατήσει τον συνομιλητή μας προς την κατεύθυνση του στόχου που έχουμε αρχικά θέσει.

Συνεπώς, η προσήλωση στον στόχο αποτελεί το κοινό αλλά και ουσιώδεις στοιχείο της στρατηγικής τεχνικής, ενώ οι κινήσεις ή ενέργειες είναι απλά οι διαδικασίες για την επίτευξη του.

Στο τέλος, το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα κρίνει τις ικανότητες επιτυχίας μας και τις τυχόν αναπροσαρμογές που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση μη ομαλής ή πλήρους εφαρμογής.

Συνοψίζοντας την αντιπαραβολή, τα βήματα της ενεργοποίησης μας, σύμφωνα με τη μέθοδο του κροκοδείλου διακρίνονται στα εξής:

 • Αναγνώριση
 • Διάγνωση
 • Αξιολόγηση
 • Στρατηγική
 • Προσήλωση στον στόχο
 • Αποτέλεσμα

Από την άλλη πλευρά στον κόσμο του επιχειρείν, εφαρμόζεται το στρατηγικό μάνατζμεντ όπου αφορά ένα σύνολο αποφάσεων και ενεργειών που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της αποτελεσματικότερης στρατηγικής για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι μάνατζερ καθορίζουν σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των στόχων τους λαμβάνοντας στρατηγικές αποφάσεις.

Το βασικό μοντέλο του στρατηγικού μάνατζμεντ περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδοχικές φάσεις:

 • Ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Διαμόρφωση στρατηγικής, καθορίζοντας την αποστολή, τους στόχους και τις πολιτικές
 • Υλοποίηση στρατηγικής εφαρμόζοντας τα παραπάνω
 • Αξιολόγηση, έλεγχος, αναπροσαρμογή στρατηγικής

Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε ότι τόσο τα αποκωδικοποιημένα βήματα της τεχνικής του κροκοδείλου, όσο και της στρατηγικής του μάνατζμεντ συγκλίνουν σε μία μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Μία διάγνωση που ενισχύει τη δύναμη της ορθής στρατηγικής,  αναπτυσσόμενη μέσα από συγκεκριμένα βήματα.

Στην καθημερινότητα, τα βήματα αυτά έχουν διευρυμένο πεδίο εφαρμογής και μπορούν να υιοθετηθούν τόσο στην απλή, όσο και στην επιχειρηματική ζωή, από μία απλή ή επαγγελματική συζήτηση μέχρι και τον σχεδιασμό, βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο.

Συνοψίζοντας στο σημερινό μας άρθρο οι Bizexperts, προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε  δοκιμασμένες για την αποτελεσματικότητα τους στρατηγικές τεχνικές, πρακτικές στην επικοινωνία και το επιχειρείν με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επίτευξης των στόχων που ήδη έχουν τεθεί από πριν.

Η Ικανότητα της Πειθούς & τα Ρητορικά Εργαλεία του Αριστοτέλη!

H Ρητορική και η διαχείριση του λόγου αρχικά αναγνωρίζεται ως έμφυτο χάρισμα αλλά, σύμφωνα με τους αρχαίους διδασκάλους, όπως ο Αριστοτέλης είναι και καλλιεργήσιμες, όπου με συγκεκριμένα εργαλεία μπορούν να αναπτυχθούν σε αξιόλογες ικανότητες. Read more

Coaching & HR Management

Η καθοδήγηση (Coaching) στελεχών και προσωπικού αναδεικνύεται σε μία βασική και απαραίτητη διαδικασία για τη μετεκπαίδευση τους και τη συμμετοχική τους δράση στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή λειτουργία του οργανισμού που απασχολούνται. Read more

Product Management & Product Manager

Product Management είναι η επιχειρηματική διαδικασία που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την πρόβλεψη, την παραγωγή και το marketing του προϊόντος μίας επιχείρησης σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του και Product Manager είναι το στέλεχος που αναλαμβάνει τον ρόλο για την επιτυχή ολοκλήρωση της. Read more

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Η οργανωσιακή συμπεριφορά (ΟΣ) είναι μια εφαρμοσμένη συμπεριφορική επιστήμη, με υπόβαθρο ένα μίγμα επιστημονικών κλάδων, κυρίως της ψυχολογίας, της κοινωνικής ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας. Read more

Pyramid Principle: Μέθοδος Ανάπτυξης της Λογικής Σκέψης

favicon

Η μέθοδος Pyramid Principle (Αρχή της Πυραμίδας) της Barbara Minto αποτελεί τη δυναμική εκείνη διαδικασία που οργανώνει τη σκέψη, τη συμβουλή, την ανάλυση με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσει  τη λογική εκείνη δομή που γίνεται γρήγορα κατανοητή, εύκολα ανακαλείται στη μνήμη και ταυτόχρονα μπορεί να προσελκύσει τον αναγνώστη ή τον ακροατή. Read more

Διάγραμμα Αιτίας – Αποτελέσματος ή Διάγραμμα Ishikawa

favicon

Το Διάγραμμα Αιτίας – Αποτελέσματος ή διάγραμμα Ishikawa (του Kaoru Ishikawa, Ιάπωνα επιστήμονα της Πολυτεχνικής Σχολής) ή αλλιώς Fishbone diagram (διάγραμμα ψαροκόκαλο) είναι ένα από τα 7 εργαλεία ανάλυσης, του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, γνωστά και ως “the magnificent seven”.

Ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών έχει στη φαρέτρα του μια συλλογή από 7 εργαλεία που είναι χρήσιμα για την επίβλεψη της σταθερότητας μιας διεργασίας και τη βελτίωση της, μειώνοντας τη μεταβλητότητα της, ενώ μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε διαδικασία.

Όπως αναφερθήκαμε και παραπάνω αξιόλογο μέρος του στατιστικού αυτού ελέγχου αποτελεί και το υπό ανάλυση διάγραμμα, το οποίο εμπλέκεται ενεργά στην επιχειρησιακή προσπάθεια της διοίκησης, ώστε το τελικά παραγόμενο προϊόν να ικανοποιεί τον πελάτη.

Κατά επέκταση εντάσσεται σε ένα σύνολο επιμέρους μεθοδολογικών προσεγγίσεων που αναπτύσσονται με κύρια στρατηγική κατεύθυνση τη διασφάλιση του ποιοτικού αποτελέσματος. Αποτελεί ένα από τα εργαλεία ανάλυσης μίας συνολικής διοικητικής φιλοσοφίας της επιχείρησης, εκείνη της διαρκούς βελτιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Η εφαρμογή του αρχίζει με τον εντοπισμό ενός προβλήματος και την αναγνώριση του ως το αρνητικό εκείνο αποτέλεσμα που επιβάλει τη λήψη αποφάσεων για διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την επίλυση και την αποφυγή της επαναληψιμότητας.

Στη συνέχεια και μέσω της χρήσης του, ακολουθείται όλη η διαδρομή των παραγόντων εκείνων που συνδέουν τις αιτίες και υπο-αιτίες με το αποτέλεσμα.

Η ανάπτυξη της διαδρομής αυτής γίνεται μέσα από ένα διάγραμμα που προσομοιάζει σχηματικά με το ψαροκόκαλο, με κεφάλι: το πρόβλημα (αποτέλεσμα) και πλευρά: τους πρωταρχικούς παράγοντες (αίτια).

Οι κατηγορίες παραγόντων που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι:

 • 4m: methods (μέθοδοι) – machines (εξοπλισμός) – materials (υλικά) – manpower (άνθρωποι)
 • 4p: place (τόπος) – procedure (διαδικασία) – people (άνθρωποι) – policies (πολιτικές)
 • 4s: surround (περιβάλλον) – suppliers (προμηθευτές) – systems (συστήματα) – skills (ικανότητες, δεξιότητες)

Η επιλογή των κατηγοριών των παραγόντων είναι βάση του είδους του προβλήματος, καθώς και του τρόπου που το αντιλαμβάνεται ο αναλυτής. Η τελική διαμόρφωση του διαγράμματος μπορεί να περιέχει παράγοντες από διαφορετικές κατηγορίες.

Χαρακτηριστικά ακολουθεί ένα παράδειγμα διαγράμματος:

sc12

Με βάση την ανάπτυξη των επιλεγμένων παραγόντων αναπτύσσονται τα αίτια και υπο-αίτια του προβλήματος.

Χαρακτηριστικά αποδίδεται το παρακάτω παράδειγμα αντιμετώπισης του προβλήματος «Χτυπημένο προϊόν»:

sc13

Ουσιαστικά μέσα από μία τακτοποιημένη κατηγοριοποίηση των πιθανών αιτιών του προβλήματος αναζητούνται οι πραγματικές αιτίες εμφάνισης του.

Πως μπορείτε να αναπτύξετε το δικό σας χρηστικό εργαλείο;

Αρχικά η σκιαγράφηση και κατόπιν η χαρτογράφηση του διαγράμματος ακολουθεί τα εξής βασικά βήματα:

1ο Εντοπισμός του προβλήματος και καταγραφή του στην κεφαλή του σχεδίου.

2ο Ορισμός των συμμετεχόντων και οργάνωση ομάδας ανάλυσης, με ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στο πρόβλημα.

3ο Διαγραμματική απεικόνιση του εργαλείου.

4ο Προσδιορισμός, επιλογή και κατηγοριοποίηση των παραγόντων (αιτιών) που εμπλέκονται στο αποτέλεσμα και ιεράρχηση τους ανάλογα με τη σημαντικότητα τους σε αυτό.

5ο Τοποθέτηση της εκάστοτε κατηγορίας παράγοντα, ανάλογα με την αμεσότητα του με το αποτέλεσμα (όσο πιο άμεση εμπλοκή, τόσο πιο κοντά στην κεφαλή του σχεδίου).

6ο Αναζήτηση, προσέγγιση και καταγραφή των υπο – αιτιών για κάθε κύρια κατηγορία παραγόντων (αιτιών).

7ο Σύνοψη των συμπερασμάτων, προτάσεις επίλυσης και ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.

Το μεθοδολογικό αυτό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με τη μέθοδο των 5-ΓΙΑΤΙ, όπως σας το έχουμε παρουσιάσει και επεξηγήσει σε προηγούμενο άρθρο μας στις 18/10/2015 και μπορείτε να το βρείτε στην αρθρογραφία μας.

Πηγή: Φουντουλάκη Κ., «βοηθητικές σημειώσεις για το μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ», Τ.Ε.Ι. Πάτρας